Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

2019

1. Zarządzenie Nr 1/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 07 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 6/2007 z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

2. Zarządzenie Nr 2/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie aktualizacji Gminnych Planów Zarządzania Kryzysowego.

3. Zarządzenie Nr 3/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie powołania zespołu stałego ds. opracowania raportu o stanie powiatu kwidzyńskiego. (STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 72/2017 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 LISTOPADA 2017R. ZARZĄDZENIE STRACIŁO MOC - AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 14/2019 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 LUTEGO 2019 R.)

4. Zarządzenie Nr 4/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji do oceny i likwidacji przedmiotów znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, które nie zostały odebrane przez osoby uprawnione w terminie określonym w art. 187 Kodeksu Cywilnego i stały się własnością powiatu.

5. Zarządzenie Nr 5/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w powiecie kwidzyńskim w 2019 roku.(ZRZĄDZENIE STRACIŁO MOC - AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 52/2019 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 30 GRUDNIA 2019 R)

6. Zarządzenie Nr 6/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. (STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 6/2014 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 15 MAJA 2014 R., ZARZĄDZENIE NR 3/2017 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z 11 STYCZNIA 2017 R.) (STRACIŁO MOC. OBOWIĄZUJE ZARZĄDZENIE NR 7/2021 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 2 LUTEGO 2021 R.)

7. Zarządzenie Nr 7/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 stycznie 2019 r. w sprawie organizacji trybu pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kwidzynie. (STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 13/2010 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 25 MARCA 2010 R.)

8. Zarządzenie Nr 8/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu informowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie powiatu kwidzyńskiego. (STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 19/2010 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 12 KWIETNIA 2010 R.)

9. Zarządzenie Nr 9/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 05 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia listy osób uprawnionych do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych na terenie Powiatu Kwidzyńskiego. (STRACIŁO MOC. OBOWIĄZUJE ZARZĄDZENIE NR 22/2019 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 29 MARCA 2019 R.)

10. Zarządzenie Nr 10/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 08 lutego 2019 r. w sprawie powołania osoby/lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu kwidzyńskiego.

11. Zarządzenie Nr 11/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu kwidzyńskiego na rok 2019.

12. Zarządzenie Nr 12/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie i w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczne Wzgórze" w Ryjewie na rok 2019.

13. Zarządzenie Nr 13/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. (ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 26/2020 Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2020 R.) (ZARZĄDZENIE STRACIŁO MOC - AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 29/2021 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 14 GRUDNIA 2021 R.)

14. Zarządzenie Nr 14/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania zespołu stałego ds. opracowania raportu o stanie powiatu kwidzyńskiego. (STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 3/2019 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 18 STYCZNIA 2019 R.)

15. Zarządzenie Nr 15/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 05 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny przydatności rzeczowych składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie - komputer typu laptop.

16. Zarządzenie Nr 16/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 12 marca 2019 r. zmieniające Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 3/2018 z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz budżetu państwa.

17. Zarządzenie Nr 17/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 12 marca 2019 r. zmieniające Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 4/2017 z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pt. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – większa zatrudnialność uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPPM.03.03.03-22-0004/16-00.

18. Zarządzenie Nr 18/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia proporcji mającej zastosowanie do wyliczenia podatku naliczonego VAT na 2019 rok oraz korekty podatku naliczonego za 2018 rok dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kwidzyńskiego. (ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 42/2019 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2019R.)

19. Zarządzenie Nr 19/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania zespołu autorskiego do opracowania dokumentacji planistycznej do Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego.

20. Zarządzenie Nr 20/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2018 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia limitu etatów w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

21. Zarządzenie Nr 21/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu premiowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie oraz Zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie. (STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 70/2017 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 13 LISTOPADA 2017 R.)

22. Zarządzenie Nr 22/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie utworzenia listy osób upoważnionych do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych na terenie Powiatu Kwidzyńskiego. (STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 9/2019 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 05 LUTEGO 2019 R.)

23. Zarządzenie Nr 23/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 05 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 12/2015 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie nałożenia obowiązku realizacji zadań obronnych przez "Zdrowie" Sp. Z o.o. w Kwidzynie na potrzeby obronne państwa.

24. Zarządzenie Nr 24/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 37/2012 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych, określenia rodzajów przesyłek wpływających , które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny oraz zmian w oznaczeniu komórek organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie, zmienionego zarządzeniem nr 11/2014 z dnia 26 maja 2014 r.

25. Zarządzenie Nr 25/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 maja 2019 r. w spawie powołania komisji do oceny i brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz wprowadzenia procedury niszczenia dokumentów. (TRACI MOC - ZARZĄDZENIE NR 62/2005 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 18 LISTOPADA 2005 R., ZARZĄDZENIE NR 9/2014 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 22 MAJA 2014 R) (TRACI MOC AKTUALNE  ZARZĄDZENIE NR 7/2023 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z 17 STYCZNIA 2023 R)

26. Zarządzenie Nr 26/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego nt. zwalczania choroby zakaźnej zwierząt ASF pod kryptonimem "GDWIZD 2019".

27. Zarządzenie Nr 27/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

28. Zarządzenie Nr 28/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 03 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do oceny i likwidacji przedmiotów znajdujących sie w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, które nie zostały odebrane przez osoby uprawnione w terminie określone w art. 187 Kodeksu Cywilnegoo i stały się własnością powiatu.

29. Zarządzenie Nr 29/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 03 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej. (TRACI MOC - ZARZĄDZENIE NR 67/2017 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 02 LISTOPADA 2017 R., ZARZĄDZENIE NR 78/2017 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 R.) (TRACI MOC AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 27/2021 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 2 LISTOPADA 2021R)

30. Zarządzenie Nr 30/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania realizacji "Polityki oświatowej Powiatu Kwidzyńskiego" - strategia na lata 2018-2023. (ZMIANY ZARZĄDZENIA: ZARZĄDZENIE NR 31/2020 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2020 R.) (STRACIŁO MOC. OBOWIĄZUJE ZARZĄDZENIE NR 26/2021 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2021 R.)

31. Zarządzenie Nr 31/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 06 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie procedur wewnętrznej kontroli finansowania. (STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 69/2017 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 6 LISTOPADA 2017R.) (ZARZĄDZENIE STRACIŁO MOC - AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 18/2020 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2020 R.)

32. Zarządzenie Nr 32/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 06 sierpnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 3/2018 z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz budżetu państwa.

33. Zarządzenie Nr 33/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 06 sierpnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 4/2017 z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pt. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – większa zatrudnialność uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPPM.03.03.01-22-0004/16-00.

34. Zarządzenie Nr 34/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie: trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi i przejmowanymi na własność Powiatu Kwidzyńskiego na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz powołania Komisji ds. sprzedaży i likwidacji tych pojazdów. (TRACI MOC - ZARZĄDZENIE NR 62/2011 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 1 GRUDNIA 2011R.) (ZARZĄDZENIE TRACI  MOC - AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 6/2020 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 29 STYCZNIA 2020 R.)

35. Zarządzenie Nr 35/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji oceniającej projekty kwalifikacyjne w ramach rekrutacji standardowej uczniów w obszarze biologii i chemii oraz obszarze kompetencji społecznych do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński”. (ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM NR 39/2019 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2019R.)

36. Zarządzenie Nr 36/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński”.

37. Zarządzenie Nr 37/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 03 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

38. Zarządzenie Nr 38/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny przydatności rzeczowych składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie- 2 kotły grzejne Vitoplex.

39. Zarządzenie Nr 39/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 16 września 2019 r. o zmianie Zarządzenia Nr 35/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji oceniającej projekty kwalifikacyjne w ramach rekrutacji standardowej uczniów w obszarze biologii i chemii oraz obszarze kompetencji społecznych do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński”.

40. Zarządzenie Nr 40/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

41. Zarządzenie Nr 41/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 września 2019 r. zmieniające Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 5/2017 z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne Powiatu Kwidzyńskiego podlegające skonsolidowanemu rozliczeniu z tytułu podatku od towarów i usług danych z zakresu VAT w formie jednolitego pliku kontrolnego.

42. Zarządzenie Nr 42/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 07 października 2019 r. zmieniające Zarządzenie Starosty Kwidzyńskiego Nr 18/2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie ustalenia proporcji mającej zastosowanie do wyliczenia podatku naliczonego VAT na 2019 rok oraz korekty podatku naliczonego za 2018 rok dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kwidzyńskiego.

43. Zarządzenie Nr 43/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie powołania komisji do spraw oceny przydatności użytkowej materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich wyłączania z zasobu.

44. Zarządzenie Nr 44/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia jednostek organizacyjnych obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego pod kryptonimem "Wiatr 2019".

45. Zarządzenie Nr 45/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Starosty Kwidzyńskiego dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie powiatu kwidzyńskiego bez względu na miejsce zamieszkania.

46. Zarządzenie Nr 46/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia limitów kwotowych obciążających wydatki jednostki organizacyjnej powiatu za korzystanie z telefonu komórkowego przez kierownika jednostki organizacyjnej. (TRACI MOC - ZARZĄDZENIE NR 50/2010 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 10 GRUDNIA 2010R., ZARZĄDZENIE NR 51/2011 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2011R.)

47. Zarządzenie Nr 47/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do uproszczonego planu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

48. Zarządzenie Nr 48/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Kwidzyńskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

49. Zarządzenie Nr 49/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu stałego ds. opracowania raportu o stanie powiatu kwidzyńskiego. (ZARZĄDZENIE STRACIŁO MOC - AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 28/2022 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 15 GRUDNIA 2022 R.)

50. Zarządzenie Nr 50/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do uproszczonego planu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

51. Zarządzenie Nr 51/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zasad dokonywania płatności dla podatników VAT za nabyte towary i usługi w formie podzielonej płatności (split payment) przez jednostki organizacyjne Powiatu Kwidzyńskiego

52. Zarządzenie Nr 52/2019 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w powiecie kwidzyńskim w 2020 roku.(STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 5/2019 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21 STYCZNIA 2019R) (ZARZĄDZENIE TRACI  MOC - AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 42/2020 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 17 GRUDNIA 2020 R.)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Nowogrodzki 08-01-2019 10:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Rozmysłowicz 17-01-2023 12:50