Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej i odpowiedź dotyczy Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego Sp. z o.o. 2020-02-07 08:44
dokument Informacja dotycząca wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie udziału Powiatu Kwidzyńskiego w Programie Senior+. 2019-12-19 09:17
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zużycia paliwa gazowego dla każdego punktu poboru gazu. 2019-11-20 09:37
dokument Wniosek o odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ilości osób zatrudnionych w Staroswie Powiatowym w Kwidzynie. 2019-11-04 09:59
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Inspektora Ochrony Danych (IOD). 2019-10-21 09:44
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. edukacji mieszkańców, a zwłaszcza dzieci, w zakresie bezpiecznego korzystania z bezprzewodowych urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne. 2019-09-11 08:50
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. spisu dróg powiatowych. 2019-09-10 09:39
dokument Informacja dot. skanu wniosków szkół do programu "Aktywna Tablica" na rok 2019. 2019-08-20 08:24
dokument Informacja dot. skanów lub kopii załączników 5a do wniosków JST o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 z 0,4% rezerwy. 2019-08-20 08:23
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. MEGAustawy. 2019-07-18 10:40
dokument Informacja dot. prowadzenia audytu wewnętrznego przez pracownika. 2019-07-04 09:20
dokument Informacja dotycząca wynagrodzeń rocznych nauczycieli i osób funkcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie w roku 2018. 2019-06-10 08:34
dokument Informacja dotycząca wysokości udzielanej dotacji na jednego słuchacza niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w roku 2019. 2019-06-10 08:32
dokument Informacja dot. władz starostwa oraz jego kierownictwa od 1999 roku do chwili obecnej, archiwum zakładowego i jego pracowników. 2019-09-25 08:57
dokument Informacja dot. treści decyzji zatwierdzających projekty budowlane i udzielających pozwolenia na budowę dla budowy paneli bądź farm fotowoltaicznych, wydanych przez Starostę od 2015r. 2019-11-15 10:51
dokument Informacja dot. informatyzacji Starostwa Powiatowego. 2019-11-15 10:57
dokument Informacja dot. nakładów pieniężnych na zakup i pielęgnację drzew. 2019-11-15 11:00
dokument Informacja dotycząca wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej. 2019-05-13 12:02
dokument Informacja dot. zlecania działań organizacjom pozarządowym w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wykazu organizacji pozarządowych. 2019-05-08 08:34
dokument Informacja dot. sposobu posadownienia na gruncie budynku letniskowego typu "Holenderka". 2019-04-29 08:41
dokument Informacja dot. finansowania klubów sportowych. 2019-04-17 11:45
dokument Informacja dot. prowadzenia audytu wewnętrznego. 2019-04-17 11:05
dokument Informacja dot. Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. 2019-04-12 08:58
dokument Informacja dot. korzystania z usług Inspektora Ochrony Danych. 2019-04-02 09:34
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący wysokości wynagrodzeń wypłaconych w okresie od 01.01.2018 roku do dnia wykonania wniosku. 2019-05-22 08:42
dokument Informacja dot. udostępnienia kopii dokumentu (względnie przykładowej kopii najstarszego dokumentu) wytworzonego oraz rozsyłanego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. 2019-04-01 10:29
dokument Informacja dot. numeru księgi wieczystej w ramach udzielenia informacji publicznej 2019-02-06 10:36
dokument Informacja nt. działalności Jednostek Samorządu Terytorialnego w mediach społecznościowych. 2019-02-01 10:18
dokument Informacja nt. stanowiska Archiwisty Zakładowego oraz programu do obsługi Archiwum Zakładowego. 2019-11-15 11:14