Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Wniosek i odpowiedź o udostępnieniu informacji publicznej dot. wynagrodzenia nauczycieli religii w szkołach na terenie powiatu kwidzyńskiego. 2021-01-22 15:33
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnieniu informacji publicznej dot. rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego w 2020 r. 2021-01-12 11:15
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnieniu informacji publicznej dot. informacji oraz dokumentów w zakresie rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kwidzyńskiego w 2020 r. 2021-02-02 08:34
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnieniu informacji publicznej dot. informacji nt. polityki bezpieczeństwa. 2020-12-28 09:01
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnieniu informacji publicznej dot. informacji nt. polityki bezpieczeństwa. 2020-12-17 14:45
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnieniu informacji publicznej dotyczącej kwoty z jaką w poprzednim roku 2019 wygrała firma CYMES z Elbląga w postępowaniu o utrzymanie czystości pomieszczeń należących do Starostwa Powiatowego oraz informacji z otwarcia ofert ww. przetargu. 2020-11-19 14:29
dokument Wniosek i odpowiedź dot. informacji nt. rekrutacji do publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kwidzyński. 2020-11-10 11:29
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej odnośnie ankiety nt. "Wpływ epidemii COVID-19 na skuteczność administracji publicznej". 2020-07-30 12:22
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej odnośnie systemów wykonywania czynności kancelaryjnych obowiązujących w jednostce. 2020-07-29 11:37
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej odnośnie dostosowania filmów do potrzeb osób niepełnosprawnych. 2020-07-24 09:17
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej odnośnie naboru na stanowisko Sekretarza w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie. 2020-07-20 10:23
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej odnośnie korzystania przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie z usług osób fizycznych lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w określonych zakresach. 2020-07-16 14:01
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej odnośnie wykazu osób zaangażowanych w świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kwidzyńskiego od dnia 1 stycznia 2020 r. 2020-07-15 13:24
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej odnośnie szczegółów najkorzystniejszej oferty dot.: " Zakup wraz z dostawą: laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi , tabletów wraz z zestawami słuchawkowymi oraz oprogramowania biurowego do laptopów część/ zadanie 1,2,3" 2020-07-14 13:49
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. informacji o szkołach ponadpodstawowych z terenu powiatu kwidzyńskiego. 2020-06-10 09:15
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej (dostęp nieruchomości do drogi publicznej) 2020-06-05 08:30
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej nt. Wpływu technologii Internet Rzeczy na zarządzanie infrastrukturą techniczną w przestrzeni publicznej. 2020-05-29 09:27
dokument Wniosek i odpowiedź dotyczący udostępnienia informacji publicznej dotyczącej : 1) danych o energii elektrycznej oraz Punktów Poboru Energii, podmiotu który jest zobowiązany do udzielenia informacji publicznej, tj. Jednostki Samorządu Terytorialnego, 2) danych energii elektrycznej oraz Punktów Poboru Energii podmiotów bezpośrednio lub pośrednio podległych lub nadzorowanych przez Organ, w tym oddziałów Organu, 3) faktur za miesiąc marzec 2020r. za energię elektryczną i usługi dystrybucyjne wraz z ewentualnymi załącznikami do faktur. 2020-05-26 08:58
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej (otrzymany drogą mailową w dniu 07 maja 2020r.) w zakresie udzielonych zamówień publicznych dla progów stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w okresie od 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. z uwzględnieniem : rodzaju zamówienia, szacunkowej wartości zamówienia netto i euro, sposobie oszacowania wartości zamówienia oraz sposobie udokumentowania szacunku zamówienia, czy w postępowaniu Zamawiający żądał wniesienia wadium, czy postępowanie wykazało rażąco niską cenę i jaka była wartość brutto udzielonego zamówienia. 2020-05-22 11:35
dokument Wniosek i odpowiedź dotyczący szkół podstawowych prowadzonych przez Powiat Kwidzyński, które zostały wytypowane w tym roku do składania wniosków o udzielenie subwencji z rezerwy oświatowej 0,4% (kryterium V) z tytułu wyposażenia w pomoce do fizyki, chemii, geografii i biologii. 2020-05-15 10:16
dokument Informacja nt. zakupu środków dezynfekujących. 2020-04-09 10:30
dokument Informacja nt. wysokości ceny, jaka aktualnie płacona jest za zakup energii elektrycznej oraz termin do kiedy obowiązują umowy na zakup energii elektrycznej. 2020-03-18 10:01
dokument Wniosek i odpowiedź dotyczący utworzenia nowych miejsc żłobkowych i/lub przedszkolnych w latach 2020-2021. 2020-05-25 09:40
dokument Wniosek i odpowiedź dotyczący udostępnienia informacji publicznej udostępniania skanu/kserokopii wszystkich decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w przedziale czasowym 20 lipca 2019r. 31 stycznia 2020r. lub przesłanie wykazu wydanych pozwoleń dla farm fotowoltaicznych / instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 40 kW, zawierającego m. in. nazwę inwestora i moc instalacji. 2020-02-19 09:29
dokument Wniosek i odpowiedź dotyczący udostępnienia informacji publicznej o liczbie wydanych pozwoleń na budowę dotyczących wykonania instalacji zbiornikowych na gaz płynny oraz dokonanych zgłoszeń budów polegających na wykonaniu instalacji zbiornikowych na gaz płynny w latach 2018 i 2019r. 2020-02-19 09:26
dokument Wniosek i odpowiedź dotyczący udostępnienia informacji publicznej : ofert złożonych w 2019 r dotyczących obsługi punktu poradnictwa prawnego i obywatelskiego w roku 2020. 2020-02-19 08:59
dokument Wniosek o udostępnienie informacji publicznej i odpowiedź dotyczy windy osobowej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie. 2020-02-07 08:34