Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

2021

1. Zarządzenie Nr 1 /2021 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

2. Zarządzenie Nr 2 /2021 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad zaopatrywania pracowników w okulary korygujące wzrok. (STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 40/2012 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2012R. ORAZ  ZARZĄDZENIE NR 12/2020 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 3 MARCA 2020R.)

3. Zarządzenie Nr 3/2021 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie powołania osoby/lekarza  do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu kwidzyńskiego

4. Zarządzenie Nr 4/2021 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków COVID-19 (STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 41/2020 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 30 LISTOPADA 2020R. ORAZ  ZARZĄDZENIE NR 17/2020 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 14 KWIETNIA 2020R.)(TRACI MOC AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 12/2021 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 8 MARCA 2021R)

5. Zarządzenie Nr 5/2021 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 18 stycznia 2021 r.  w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

6.Zarządzenie Nr   6 /2021 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 1 września 2020 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. (ZARZĄDZENIE STRACIŁO MOC - AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 29/2021 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 14 GRUDNIA 2021 R.)

7.Zarządzenie Nr 7/2021 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 lutego 2021 r .w sprawie powołania składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  (STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 6/2019 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 30 STYCZNIA 2019R.) (TRACI MOC AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 26/2022 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 24 LISTOPADA 2022 R)

8. Zarządzenie Nr 8/2021 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 4 lutego 2021rw sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Kwidzyńskiego Nr 43/2020 z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. „Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POWR.02.10.00-00-3018/20-00.

9. Zarządzenie Nr 9/2021 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 lutego 2021 rw sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu kwidzyńskiego na rok 2021.

10. Zarządzenie Nr 10/2021 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie i w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie na rok 2021.

11. Zarządzenie Nr 11/2021 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli  w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie

12. Zarządzenie Nr 12/2021 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 8 marca 2021r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków COVID-19.(STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 4/2021 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 7 STYCZNIA 2021R.

13. Zarządzenie Nr 13/2021 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu(STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 18/2014 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 22 SIERPNIA 2014R.

14. Zarządzenie Nr   14 /2021 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego bez jego zgody i z pominięciem planu urlopów.

15. Zarządzenie Nr 15/2021 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ustalenia proporcji mającej zastosowanie do wyliczenia podatku naliczonego VAT na 2021 rok oraz korekty podatku naliczonego za  2020 rok dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kwidzyńskiego.

     załącznik nr 1 i 2 do zarządzenia

16.Zarządzenie Nr 16/2021 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie likwidacji niewykorzystanych blankietów zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych, zgodnie ze wzorem, określonym w przepisach obowiązujących do 13 marca 2021 r.

17. Zarządzenie Nr 17/2021 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Starosty Kwidzyńskiego dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie powiatu kwidzyńskiego bez względu na miejsce zamieszkania w kategorii za wyniki w nauce i kształceniu zawodowym.

18. Zarządzenie Nr 18/2021 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w spawie przeprowadzenia ćwiczenia obronnego z udziałem miast i gmin oraz służb, inspekcji i straży z terenu powiatu kwidzyńskiego pk. „Liwa 2021”(ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM 22/2021 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 09 SIERPNIA 2021r)

19. Zarządzenie Nr 19/2021 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udziału w przygotowaniu i przeprowadzeniu wojewódzkiego kompleksowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „JANTAR 2021”

20. Zarządzenie Nr 20/2021 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji dotyczącej uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego

21. Zarządzenie Nr 21/2021 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 06 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2020 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia limitu etatów w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie. (ZARZĄDZENIE STRACIŁO MOC - AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 19/2022 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2022 R.)

22. Zarządzenie Nr 22/2021 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 09 sierpnia 2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 18 /2021 Starosty Kwidzyńskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia obronnego z udziałem miast i gmin oraz służb, inspekcji i straży z terenu powiatu kwidzyńskiego pk. „Liwa 2021”.

23. Zarządzenie Nr 23/2021 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji oceniającej projekty kwalifikacyjne w ramach rekrutacji standardowej uczniów w obszarze biologii i chemii  oraz obszarze kompetencji społecznych do projektu „Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński”.

24.Zarządzenie Nr 24/2021 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14 września 2021 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński”.

25. Zarządzenie Nr 25/2021 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej  inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

26. Zarządzenie Nr 26/2021 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 22 października 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania realizacji „Polityki oświatowej Powiatu Kwidzyńskiego” – strategia na lata 2018-2023 (STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 30/2019 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 27 CZERWCA 2019 R.)

27.Zarządzenie Nr 27/2021 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 2 listopada 2021r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej . (TRACI MOC ZARZĄDZENIE NR 29/2019 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 3 CZERWCA 2019R)

28.Zarządzenie Nr 28/2021 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 03 grudnia 2021r w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Starosty Kwidzyńskiego dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie powiatu kwidzyńskiego bez względu na miejsce zamieszkania.

29. Zarządzenie Nr 29/2021 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.(ZMIANY ZARZĄDZENIE NR 29/2022 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 27 GRUDNIA 2022R.

30. Zarządzenie Nr 30/2021 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do przygotowania koncepcji dotyczącej szkolnictwa zawodowego Powiatu Kwidzyńskiego w części inwestycyjnej i wyposażenia zespołów szkół ponadpodstawowych na konkurs w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. „Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu – etap II”, o którym mowa w załączniku nr 1 do uchwały Nr 757/271/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie edukacji i kapitału społecznego, Uzasadnienia oraz Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie edukacji i kapitału społecznego.

31. Zarządzenie Nr 31/2021 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do przygotowania koncepcji dotyczącej szkolnictwa zawodowego Powiatu Kwidzyńskiego na konkurs w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. „Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu – etap II”, o którym mowa w załączniku nr 1 do uchwały Nr 757/271/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie edukacji i kapitału społecznego, Uzasadnienia oraz Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie edukacji i kapitału społecznego.

32. Zarządzenie Nr 32/2021 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w powiecie kwidzyńskim w 2022 roku. (STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 42/2020 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 17 GRUDNIA 2020R.)(TRACI MOC AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 27/2022 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 12 GRUDNIA 2022 R.)

33. Zarządzenie Nr 33/2021 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2021 r.  w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2022  roku.AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 10/2023 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 24 STYCZNIA 2023 R.)

34. Zarządzenie Nr 34/2021 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu kwidzyńskiego. (ZARZĄDZENIE STRACIŁO MOC - AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 4/2022 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 2 LUTEGO 2022 R.)

35. Zarządzenie Nr 35/2021 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia administratorów lokalnych do nadawania, dokonywania zmian lub odbierania uprawnień do aplikacji eTW w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie. (ZARZĄDZENIE STRACIŁO MOC - AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 23/2022 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 4 LISTOPADA 2022R)

36. Zarządzenie Nr 36/2021 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Kwidzyńskiego Nr 43/2020 z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu  pn. „Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie  nr UDA-POWR.02.10.00-00-3018/20-00.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Rozmysłowicz 05-01-2021 15:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Rozmysłowicz 25-01-2023 14:41