Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o informację publiczną dot. rad społecznych funkcjonujących w powiecie kwidzyńskim. 2021-12-10 14:06
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. możliwości skorzystania z dofinansowania do oprocentowania kredytu bankowego dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą. 2021-12-02 14:01
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. danych kontaktowych sołtysów z terenu gminy. 2021-11-30 11:48
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kosztów utrzymania usługi głównej domeny Urzędu i hostingu strony internetowej Urzędu oraz poczty elektronicznej Urzędu. 2021-11-23 13:31
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. numerycznych map zasadniczych. 2021-11-18 14:52
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. organizowania lekcji religii i etyki w szkołach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński. 2021-10-27 14:39
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zamówień publicznych 2021-10-22 09:40
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. pełnienia funkcji inspektora ochrony danych. 2021-10-12 12:52
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. pełnienia funkcji inspektora ochrony danych. 2021-10-12 10:37
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. organizacji loterii w 2022 r. 2021-10-06 11:40
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. konkursów na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. 2021-09-14 09:38
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. liczby punktów NPP/NPO w powiecie. 2021-08-23 11:02
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. firmy STRB Sp.z o.o 2021-08-16 14:46
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zużycia energi elektrycznej. 2021-08-06 11:33
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 2021-07-21 13:07
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. stowarzyszeń twórczych oraz składów komisji konkursowych przy powoływaniu dyrektorów instytucji kultury podległych organizatorowi. 2021-07-08 09:20
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. planu zarzadzania kryzysowego powiatu kwidzyńskiego. 2021-06-30 10:08
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. warunków i sposobu organizowania lekcji religii w szkołach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński. 2021-06-23 09:48
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnieniu informacji publicznej dot.funkcjonowania Państwa instytucji w zakresie realizacji zamówień publicznych. 2021-06-01 12:52
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej nt.Zespołów Zarządzania Kryzysowego. 2021-05-11 09:37
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. 2021-05-07 13:21
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych. 2021-05-05 11:20
dokument Wniosek i odpowiedź dotyczący informacji nt. lekcji religii i etyki w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kwidzyński. 2021-05-04 11:02
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. udostępnienia lokalizacji znaków pionowych w postaci cyfrowej, w formacie SHP. 2021-03-18 15:36
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie budżetu powiatu, walki z pandemią i najwyżej płatnych stanowisk. 2021-03-15 10:12
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej nt. wykazu placówek oświatowych w Gminie, które mogą ubiegać się o dotację. 2021-03-12 11:41
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej nt. obowiązku pracy w maseczkach przez pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz w jednostkach podległych. 2021-03-10 10:35
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnieniu informacji publicznej dot. aktualnie obowiązującej umowy na usługę/ dostęp do platformy zakupowej umożliwiającej proces przeprowadzania zamówień publicznych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 2021-03-03 12:02
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnieniu informacji publicznej dot. wód opadowych do kanalizacji miejskich. 2021-02-11 11:54
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnieniu informacji publicznej dot. zaplanowanych wydatków związanych z fotowoltaiką lub/i pompami ciepła lub/i remontami dachów. 2021-02-11 11:46
dokument Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnieniu informacji publicznej dot. wyniku ekonomicznego Parku Technologicznego w Górkach za rok 2020 2021-01-15 14:54