Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 263/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 października 2004r. w sprawie wyboru oferty realizacji zadania publicznego w formie wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Uchwała  nr 263 / 2004
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 14 października 2004r.

 

 w sprawie wyboru oferty realizacji zadania publicznego w formie wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 

 Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i § 2 pkt 5 uchwały Nr XVIII/109/2004 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

 

zarząd powiatu uchwala, co następuje:

 § 1.

 Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 11 października 2004 roku z przebiegu otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie edukacji: wyrównywanie szans edukacyjnych wśród studentów z terenu powiatu kwidzyńskiego poprzez udzielanie stypendiów wybiera się złożoną przez Towarzystwo Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wyrównywanie szans edukacyjnych wśród studentów z terenu powiatu kwidzyńskiego poprzez udzielanie stypendiów" w formie wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

 § 2.

Zobowiązuje się dyrektora Wydziału Organizacyjnego do zawiadomienia zainteresowanych organizacji i podmiotów o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert oraz do ogłoszenia informacji w tej sprawie poprzez zamieszczenie informacji w BIP, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie oraz na stronie internetowej Powiatu Kwidzyńskiego.

 

§ 3.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 20-04-2009 10:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 18-10-2004
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 29-03-2016 14:27