Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

2022

1. Zarządzenie Nr 1/2022 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

2. Zarządzenie Nr 2/2022 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 stycznia 2022 r.  w sprawie powołania komisji do oceny i likwidacji przedmiotów znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, które nie zostały odebrane przez osoby uprawnione w terminie określone w art. 187 Kodeksu Cywilnego i stały się własnością powiatu.

3.Zarządzenie Nr 3/2022 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 21 stycznia 2022 r.  w sprawie powołania Rady do spraw „Programu polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania raka płuca wśród mieszkańców powiatu kwidzyńskiego na lata 2022-2025”.

4. Zarządzenie Nr 4/2022 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 02 lutego 2022 rw sprawie powołania osób  do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu kwidzyńskiego. (STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 34/2021 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2021R. TRACI MOC AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 1/2023 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z 2 STYCZNIA  2023 R)

5. Zarządzenie Nr 5/2022 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu kwidzyńskiego na rok 2022.

6. Zarządzenie Nr 6/2022 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie i w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie na rok 2022.

7. Zarządzenie Nr 7/2022 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 28 marca 2022 rw sprawie ustalenia proporcji mającej zastosowanie do wyliczenia podatku naliczonego VAT na 2022 rok oraz korekty podatku naliczonego za  2021 rok dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kwidzyńskiego.

8. Zarządzenie Nr 8/2022 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r.  w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Starosty Kwidzyńskiego dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie powiatu kwidzyńskiego bez względu na miejsce zamieszkania w kategorii za wyniki w nauce i kształceniu zawodowym.

9. Zarządzenie Nr 9/2022 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 09 maja 2022 r.  w sprawie wprowadzenia do użytku Planu dystrybucji preparatu jodowego na terenie powiatu kwidzyńskiego.

10. Zarządzenie Nr 10/2022 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 10 maja 2022 r.  w sprawie wydania zaleceń do opracowania gminnych/miejskich planów zarządzania kryzysowego. (STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 13/2020 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 11 MARCA 2020 R.)

11. Zarządzenie Nr 11/2022 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 01 czerwca 2022 r.  w sprawie przeprowadzenia kontroli  w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kwidzynie.

12. Zarządzenie Nr 12/2022 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji  udzielonych przez Powiat Kwidzyński w 2020  r. szkołom prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, dla których Powiat Kwidzyński jest organem rejestrującym. 

13.Zarządzenie Nr 13/2022 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie procedur wewnętrznej kontroli finansowej. (TRACI MOC ZARZĄDZENIE NR 18/2020 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2020R)

14. Zarządzenie Nr 14/2022 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dotyczących programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych przez jednostki organizacyjne Powiatu Kwidzyńskiego.

15. Zarządzenie Nr 15/2022 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Starosty Kwidzyńskiego dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie powiatu kwidzyńskiego bez względu na miejsce zamieszkania w kategorii za wyniki w nauce i kształceniu zawodowym.

16. Zarządzenie Nr 16/2022 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 08 lipca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/2021 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 02.02.2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.( TRACI MOC AKTUALNE ZARZĄDZENIE NR 26/2022 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 24 LISTOPADA 2022 R)

17. Zarządzenie Nr 17/2022 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do oceny i likwidacji przedmiotów znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, które nie zostały odebrane przez osoby uprawnione w terminie określone w art. 187 Kodeksu Cywilnego i stały się własnością powiatu.

18. Zarządzenie Nr 18/2022 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 30 września 2022 r.  w sprawie przeprowadzenia rocznej  inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

19. Zarządzenie Nr 19/2022 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 11 października 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2021 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia limitu etatów w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie. (STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 21/2021 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 06 LIPCA 2021 R.)

20. Zarządzenie Nr 20/2022 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 26 października 2022 r.  w sprawie powołania Powiatowej Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński”.

21. Zarządzenie Nr 21/2022 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 26 października 2022 r.  w sprawie powołania Komisji oceniającej projekty kwalifikacyjne w ramach rekrutacji standardowej uczniów w obszarze biologii i chemii oraz obszarze kompetencji społecznych do projektu „Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński”.

22. Zarządzenie Nr 22/2022 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 04 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji  udzielonej przez Powiat Kwidzyński w 2020  r. Szkole Policealnej Medycznej „Żak” w Kwidzynie  prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, dla której Powiat Kwidzyński jest organem rejestrującym. 

23. Zarządzenie Nr 23/2022 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 04 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia administratorów lokalnych do nadawania, dokonywania zmian lub odbierania uprawnień do aplikacji eTW w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Kwidzyńskiego. (TRACI MOC ZARZĄDZENIE NR 35/2020 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 GRUDNIA 2021 R)

24. Zarządzenie Nr 24/2022 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 07 listopada 2022 r. w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Starosty Kwidzyńskiego dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie powiatu kwidzyńskiego bez względu na miejsce zamieszkania.

25. Zarządzenie Nr 25/2022 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 16 listopada 2022 r w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości składnia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie informacji o liczbie uczniów w związku z udzieloną  dotacją przez Powiat Kwidzyński w 2020  r. Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych „Żak” w Kwidzynie  prowadzonemu przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, dla której Powiat Kwidzyński jest organem rejestrującym. 

26. Zarządzenie Nr 26/2022 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  (STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 7/2021 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 2 LUTEGO 2021 R ORAZ ZARZĄDZENIE NR 16/2022 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 8 LIPCA 2022 R) (ZMIENIONE ZARZĄDZENIEM 20/2023 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2023r)

27. Zarządzenie Nr 27/2022 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w powiecie kwidzyńskim w 2023 roku.(STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 32/2021 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2021 R.)

28. Zarządzenie Nr 28/2022 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie powołania zespołu stałego ds. opracowania raportu o stanie powiatu kwidzyńskiego. (STRACIŁO MOC ZARZĄDZENIE NR 49/2019 STAROSTY KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 11 GRUDNIA 2019R.)

29. Zarządzenie Nr 29/2022 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Rozmysłowicz 03-01-2022 08:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2022
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Rozmysłowicz 10-01-2022 14:31