Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 470/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński w 2022 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - ,,Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego". (TRACI MOC AKTUALNA UCHWAŁA NR 475/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 05 LIPCA 2022 R). Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-07-05 12:40:47
Interpelacja Klubu Radnych SLD w sprawie wprowadzenia jednakowego pensum dla nauczycieli. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-07-05 12:10:09
kwiecień Joanna Wójtowicz 2022-07-05 11:34:27
Uchwała Nr 475/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 05 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński w 2022 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ? Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego?.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 470/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 14 CZERWCA2022R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-07-05 09:34:48
Uchwała Nr 475/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 05 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński w 2022 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ? Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego?.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 470/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 14 CZERWCA2022R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-07-05 09:30:46
Lipiec 2022 Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-07-05 09:26:39
Lipiec 2022 Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-07-05 09:26:29
Lipiec 2022 Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-07-05 09:26:13
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzone w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 3209G odc. 0+000 - 2+730 i 3224G odc. 0+000 - 2+320 Marcin Lewandowski 2022-07-01 12:51:44
Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - lipiec 2022 r. - dokument usunięty Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-07-01 11:02:50
Dyżury aptek gólnodostępnych w Kwidzynie - lipiec 2022 Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-07-01 10:59:23
Dyżury aptek gólnodostępnych w Kwidzynie - lipiec 2022 Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-07-01 10:57:44
Uchwała Nr XXXVI/196/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. o zmianie uchwały Nr XXX/174/2021 rady powiatu kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2022. Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-30 14:47:57
Sesja Nr XXXVI w dniu 27 czerwca 2022 r. o godz.15:30 Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-30 14:44:12
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzone w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 3209G odc. 0+000 - 2+730 i 3224G odc. 0+000 - 2+320 Marcin Lewandowski 2022-06-30 12:44:06
Sesja Nr XXXVI w dniu 27 czerwca 2022 r. o godz.15:30 Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-30 11:10:56
Uchwała Nr 474/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie, zwanego ,, Funduszem Pomocy ''. (TRACI MOC AKTUALNA UCHWAŁA NR 482/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 26 LIPCA 2022 R). Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-29 08:42:44
Uchwala Nr 473/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Kwidzyński w 2022r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-29 08:34:26
Uchwała Nr 472/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2022r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-29 08:32:11
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem ? CKZiU- obiekt przy ul. Staszica 25 w Kwidzynie. Rafał Chrzanowski 2022-06-29 08:16:21
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem ? CKZiU- obiekt przy ul. Staszica 25 w Kwidzynie. Rafał Chrzanowski 2022-06-29 08:13:47
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem ? CKZiU- obiekt przy ul. Staszica 25 w Kwidzynie. Rafał Chrzanowski 2022-06-29 08:13:42
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem ? CKZiU- obiekt przy ul. Staszica 25 w Kwidzynie. Rafał Chrzanowski 2022-06-29 08:13:33
Interpelacja Radnego Zbigniewa Kobana dot. kształcenia w zakresie przedmiotów, które według ramowych planów nauczania w zależności od decyzji Dyrektora placówki, są w szkolnych planach nauczania przedmiotami kształcenia zawodowego teoretycznego lub przedmiotami ksztalcenia praktycznego. Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-28 14:15:09
Uchwała Nr XXXVI/200/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Prabuty prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XXI Dożynek Powiatowych. Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-28 12:41:13
Uchwała Nr XXXVI/200/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Prabuty prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XXI Dożynek Powiatowych. Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-28 12:40:21
Uchwała Nr XXXVI/199/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-28 12:36:09
Uchwała Nr XXXVI/198/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kwidzyńskiego za 2021r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kwidzyńskiego za 2021r. Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-28 12:33:30
Uchwała Nr XXXVI/197/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego wotum zaufania. Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-28 12:28:33
Uchwała Nr XXXVI/197/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego wotum zaufania. Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-28 12:28:04
Uchwała Nr XXXVI/195/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. o zmianie uchwały Nr XXX/173/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021r.w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego. Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-28 12:21:32
Uchwała Nr XXXVI/196/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. o zmianie uchwały Nr XXX/174/2021 rady powiatu kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2022. Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-28 12:21:18
Uchwała Nr XXXVI/196/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. o zmianie uchwały Nr XXX/174/2021 rady powiatu kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2022. Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-28 12:20:23
Uchwała Nr XXXVI/195/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. o zmianie uchwały Nr XXX/173/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021r.w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego. Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-28 12:13:45
czerwiec 2022 r. Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-28 11:57:49
Obwieszczenie Starosty Kwidzyńskiego z dnia 27 czerwca 2022r.w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Dankowo na działkach geodezyjnych nr 25, obręb Górki, nr 54, 19/1, 20/12, 19/12, 19/7, 76/4, 76/7, 76/6, 76/2, 20/11, 20/16, 76/34, 76/23, 76/31 obręb Dankowo, gmina Kwidzyn. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-28 10:15:27
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzone w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 3209G odc. 0+000 - 2+730 i 3224G odc. 0+000 - 2+320 Marcin Lewandowski 2022-06-27 14:57:45
Postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. 1) Opracowania autorskiego programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych z zakresu odpowiednio matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych, 2) Przeprowadzenie warsztatów integracyjnych, rozwijających kreatywność w ramach wsparcia psychologiczno ? metodycznego; 3) Przeprowadzenie wykładów dla rodziców/opiekunów prawnych na temat wspierania uczniów zdolnych 4) Świadczenie usługi Lokalnej Opieki Pedagogiczno-Metodycznej; 5) Przeprowadzenie Diagnozy predyspozycji uczniów w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie; 6) Sprawdzanie Testu Uzdolnień Kierunkowych (TUK); 7) Świadczenie usługi opieki podczas Testu Uzdolnień Kierunkowych (TUK) / ocena projektów kwalifikacyjnych, 8) Świadczenie usługi opieki podczas: spotkań akademickich/ uzupełniających form wsparcia/ wydarzeń rozwijających kompetencje; w związku z realizacją projektu ?Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w roku szkolnym 2021/2022 oraz w roku szkolnym 2022/2023 Renata Żmuda 2022-06-23 14:15:00
Postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. 1) Opracowania autorskiego programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych z zakresu odpowiednio matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych, 2) Przeprowadzenie warsztatów integracyjnych, rozwijających kreatywność w ramach wsparcia psychologiczno ? metodycznego; 3) Przeprowadzenie wykładów dla rodziców/opiekunów prawnych na temat wspierania uczniów zdolnych 4) Świadczenie usługi Lokalnej Opieki Pedagogiczno-Metodycznej; 5) Przeprowadzenie Diagnozy predyspozycji uczniów w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie; 6) Sprawdzanie Testu Uzdolnień Kierunkowych (TUK); 7) Świadczenie usługi opieki podczas Testu Uzdolnień Kierunkowych (TUK) / ocena projektów kwalifikacyjnych, 8) Świadczenie usługi opieki podczas: spotkań akademickich/ uzupełniających form wsparcia/ wydarzeń rozwijających kompetencje; w związku z realizacją projektu ?Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w roku szkolnym 2021/2022 oraz w roku szkolnym 2022/2023 Renata Żmuda 2022-06-23 14:14:50
2020 Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-23 12:34:54