Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w 2022 r. w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych - ,,Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego" Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-14 10:50:54
Uchwała Nr 388/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie planu finansowego dla środków otrzymanych przez Powiat Kwidzyński z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 258/21 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 29 KWIETNIA 2021R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-14 09:49:01
Uchwała Nr 389/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej w 2022 r. - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 212/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 19 LISTOPADA 2020R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-14 09:47:12
Uchwała Nr 311/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji.( UCHWAŁA STRACIŁA MOC AKTUALNA NR 400/21 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2021R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-14 09:43:16
Uchwała Nr 400/21 Zarzadu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Kwidzyński w 2021r.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 311/21 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2021R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-14 09:41:10
Uchwała Nr 451/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Kwidzyński w 2022r.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 402/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 13 STYCZNIA 2022R.) (UCHWAŁA STRACIŁA MOC AKTUALNA UCHWAŁA NR 469/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 02 CZERWCA 2022R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-14 09:07:37
Uchwała Nr 402/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Kwidzyński w 2022r.(UCHWAŁA STRACIŁA MOC AKTUALNA UCHWAŁA NR 451/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 MARCA 2022R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-14 09:04:34
Uchwała Nr 468/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 maja 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie, zwanego ,,Funduszem Pomocy".(TRACI MOC UCHWAŁA NR 452/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 MARCA 2022R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-14 09:00:33
Uchwała Nr 469/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Kwidzyński w 2022r.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 451/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 MARCA 2022R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-14 08:58:34
Uchwała Nr 469/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Kwidzyński w 2022r.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 451/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 MARCA 2022R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-14 08:58:24
Uchwała Nr 452/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie, zwanego ,, Funduszem Pomocy"(UCHWAŁA STRACIŁA MOC AKTUALNA UCHWAŁA NR 468/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 MAJA 2022R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-14 08:53:42
Uchwała Nr 452/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie, zwanego ,, Funduszem Pomocy"(UCHWAŁA STRACIŁA MOC AKTUALNA UCHWAŁA NR 468/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 MAJA 2022R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-14 08:50:43
Uchwała Nr 452/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie, zwanego ,, Funduszem Pomocy"(UCHWAŁA STRACIŁA MOC AKTUALNA UCHWAŁA NR 468/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 MAJA 2022R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-14 08:32:15
Uchwała Nr 468/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 maja 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie, zwanego ,,Funduszem Pomocy".(TRACI MOC UCHWAŁA NR 452/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 MARCA 2022R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-14 08:29:53
Uchwała Nr 451/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Kwidzyński w 2022r.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 402/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 13 STYCZNIA 2022R.) (UCHWAŁA STRACIŁA MOC AKTUALNA UCHWAŁA NR 469/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 02 CZERWCA 2022R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-14 08:27:35
Uchwała Nr 469/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Kwidzyński w 2022r.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 451/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 MARCA 2022R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-14 08:18:39
Uchwała Nr 469/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Kwidzyński w 2022r.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 451/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 MARCA 2022R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-14 08:17:15
Posiedzenie Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów w dniu 4 kwietnia 2022 r. o godz. 16:00 - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-13 13:39:53
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu czerwcu 2022 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-13 13:39:34
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu maju 2022 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-13 13:38:08
Oświadczenia majątkowe za rok 2021 ( VI kadencja 2018 - 2023) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-13 08:43:37
Oświadczenia majątkowe za rok 2021 ( VI kadencja 2018 - 2023) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-13 08:36:53
Oświadczenia majątkowe za rok 2021 ( VI kadencja 2018 - 2023) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-13 08:31:28
Maj Joanna Wójtowicz 2022-06-13 08:17:57
kwiecień Joanna Wójtowicz 2022-06-13 08:09:01
Marzec Joanna Wójtowicz 2022-06-13 08:02:59
lipiec Magdalena Łapacz 2022-06-13 07:29:11
grudzień Magdalena Łapacz 2022-06-13 07:28:39
Magdalena Łapacz 2022-06-10 15:10:06
Magdalena Łapacz 2022-06-10 14:25:28
Karty usług - wnioski Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-10 12:43:43
Joanna Wójtowicz 2022-06-10 10:27:13
Joanna Wójtowicz 2022-06-10 10:26:01
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-10 10:09:37
Magdalena Łapacz 2022-06-10 07:49:55
czerwiec Magdalena Łapacz 2022-06-10 07:48:45
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 3209G odc. 0+000 - 2+730 i 3224G odc. 0+000 - 2+320. Marcin Lewandowski 2022-06-09 15:02:45
Informacja o nieczynnym Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Prabutach w dniu 27 kwienia 2022 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-09 14:21:29
Informacja o nieczynnym Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Prabutach w dniu 2 maja 2022 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-09 14:21:26
Informacja o nieczynnym Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Prabutach w dniu 15 czerwca 2022 r. Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-09 14:21:08