Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
kwiecień Magdalena Łapacz 2022-08-03 12:16:26
Wniosek i odpowiedź na wniosek o informację publiczną dot. organizacji pozarządowych Patrycja Rozmysłowicz 2022-08-03 12:14:28
Wykaz szkół i placówek niepublicznych Patrycja Rozmysłowicz 2022-08-03 11:04:48
Marzec Magdalena Łapacz 2022-08-03 08:21:56
Wykaz szkół i placówek niepublicznych Patrycja Rozmysłowicz 2022-08-02 12:24:57
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzone w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 3209G odc. 0+000 - 2+730 i 3224G odc. 0+000 - 2+320 Rafał Chrzanowski 2022-07-29 09:44:55
Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. funkcjonowania młodzieżowej rady powiatu. Patrycja Rozmysłowicz 2022-07-28 13:15:38
Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Patrycja Rozmysłowicz 2022-07-28 13:13:21
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzone w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 3209G odc. 0+000 - 2+730 i 3224G odc. 0+000 - 2+320 Rafał Chrzanowski 2022-07-28 12:05:35
Magdalena Łapacz 2022-07-27 11:59:47
Uchwała Nr 474/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie, zwanego ,, Funduszem Pomocy ''. (TRACI MOC AKTUALNA UCHWAŁA NR 482/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 26 LIPCA 2022 R). Patrycja Rozmysłowicz 2022-07-26 11:37:12
Uchwała Nr 482/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lipca 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie, zwanego "Funduszem Pomocy". (TRACI MOC UCHWAŁA NR 474/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 CZERWCA 2022R.) Patrycja Rozmysłowicz 2022-07-26 11:35:56
Uchwała Nr 482/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lipca 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie, zwanego "Funduszem Pomocy". (TRACI MOC UCHWAŁA NR 474/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 CZERWCA 2022R.) Patrycja Rozmysłowicz 2022-07-26 11:34:01
Uchwała Nr 482/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lipca 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie, zwanego "Funduszem Pomocy". (TRACI MOC UCHWAŁA NR 474/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 CZERWCA 2022R.) Patrycja Rozmysłowicz 2022-07-26 11:33:32
Uchwała Nr 481/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2022r. Patrycja Rozmysłowicz 2022-07-26 11:18:26
Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna ? sierpień 2022 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-07-25 12:07:26
Joanna Wójtowicz 2022-07-25 08:01:40
Joanna Wójtowicz 2022-07-25 08:01:36
Joanna Wójtowicz 2022-07-25 08:01:33
Joanna Wójtowicz 2022-07-25 07:48:33
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzone w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 3209G odc. 0+000 - 2+730 i 3224G odc. 0+000 - 2+320 Marcin Lewandowski 2022-07-22 13:33:06
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Budowa budynku i instalacji OZE wraz z wyposażeniem dla pensjonariuszy oraz zagospodarowanie terenu DPS w Ryjewie- obiekt przy ul. Słonecznej 14 w Ryjewie. Rafał Chrzanowski 2022-07-22 08:14:47
Joanna Wójtowicz 2022-07-21 13:24:01
Joanna Wójtowicz 2022-07-21 12:59:37
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Budowa budynku i instalacji OZE wraz z wyposażeniem dla pensjonariuszy oraz zagospodarowanie terenu DPS w Ryjewie- obiekt przy ul. Słonecznej 14 w Ryjewie. Rafał Chrzanowski 2022-07-21 12:04:24
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem ? CKZiU- obiekt przy ul. Staszica 25 w Kwidzynie. Rafał Chrzanowski 2022-07-21 10:52:59
Dyżury aptek gólnodostępnych w Kwidzynie - lipiec 2022 Patrycja Rozmysłowicz 2022-07-21 08:25:33
Postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. 1) Opracowania autorskiego programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych z zakresu odpowiednio matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych, 2) Przeprowadzenie warsztatów integracyjnych, rozwijających kreatywność w ramach wsparcia psychologiczno ? metodycznego; 3) Przeprowadzenie wykładów dla rodziców/opiekunów prawnych na temat wspierania uczniów zdolnych 4) Świadczenie usługi Lokalnej Opieki Pedagogiczno-Metodycznej; 5) Przeprowadzenie Diagnozy predyspozycji uczniów w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie; 6) Sprawdzanie Testu Uzdolnień Kierunkowych (TUK); 7) Świadczenie usługi opieki podczas Testu Uzdolnień Kierunkowych (TUK) / ocena projektów kwalifikacyjnych, 8) Świadczenie usługi opieki podczas: spotkań akademickich/ uzupełniających form wsparcia/ wydarzeń rozwijających kompetencje; w związku z realizacją projektu ?Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w roku szkolnym 2021/2022 oraz w roku szkolnym 2022/2023 Renata Żmuda 2022-07-20 12:04:46
Postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. 1) Opracowania autorskiego programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych z zakresu odpowiednio matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych, 2) Przeprowadzenie warsztatów integracyjnych, rozwijających kreatywność w ramach wsparcia psychologiczno ? metodycznego; 3) Przeprowadzenie wykładów dla rodziców/opiekunów prawnych na temat wspierania uczniów zdolnych 4) Świadczenie usługi Lokalnej Opieki Pedagogiczno-Metodycznej; 5) Przeprowadzenie Diagnozy predyspozycji uczniów w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie; 6) Sprawdzanie Testu Uzdolnień Kierunkowych (TUK); 7) Świadczenie usługi opieki podczas Testu Uzdolnień Kierunkowych (TUK) / ocena projektów kwalifikacyjnych, 8) Świadczenie usługi opieki podczas: spotkań akademickich/ uzupełniających form wsparcia/ wydarzeń rozwijających kompetencje; w związku z realizacją projektu ?Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w roku szkolnym 2021/2022 oraz w roku szkolnym 2022/2023 Renata Żmuda 2022-07-20 12:04:38
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku z dnia 14 lipca 2022 Nr GD.RUZ.4210.178.14.2021.MM Patrycja Rozmysłowicz 2022-07-20 11:30:28
Joanna Wójtowicz 2022-07-18 12:55:54
Zaktualizowany Plan postepowan nr 2022_BZP 00003062_03_P Marcin Lewandowski 2022-07-18 11:33:24
Magdalena Łapacz 2022-07-18 07:32:07
Magdalena Łapacz 2022-07-14 14:35:44
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Budowa budynku i instalacji OZE wraz z wyposażeniem dla pensjonariuszy oraz zagospodarowanie terenu DPS w Ryjewie- obiekt przy ul. Słonecznej 14 w Ryjewie. Rafał Chrzanowski 2022-07-14 09:23:14
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Budowa budynku i instalacji OZE wraz z wyposażeniem dla pensjonariuszy oraz zagospodarowanie terenu DPS w Ryjewie- obiekt przy ul. Słonecznej 14 w Ryjewie. Rafał Chrzanowski 2022-07-14 09:22:55
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzone w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 3209G odc. 0+000 - 2+730 i 3224G odc. 0+000 - 2+320 Marcin Lewandowski 2022-07-13 13:29:42
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzone w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 3209G odc. 0+000 - 2+730 i 3224G odc. 0+000 - 2+320 Marcin Lewandowski 2022-07-13 13:28:23
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzone w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 3209G odc. 0+000 - 2+730 i 3224G odc. 0+000 - 2+320 Marcin Lewandowski 2022-07-13 13:27:49
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzone w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 3209G odc. 0+000 - 2+730 i 3224G odc. 0+000 - 2+320 Marcin Lewandowski 2022-07-13 13:22:24