Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego. Renata Żmuda 2022-04-07 14:29:46
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego. Renata Żmuda 2022-04-07 14:29:42
UCHWAŁA NR XXXIV/194/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 kwietnia 2022 r. o zmianie uchwały Nr XXX/174/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2022. Patrycja Rozmysłowicz 2022-04-07 10:53:28
Sesja Nr XXXIV w dniu 6 kwietnia 2022 r. o godz.15:30 Patrycja Rozmysłowicz 2022-04-07 10:13:46
UCHWAŁA NR XXXIV/194/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 kwietnia 2022 r. o zmianie uchwały Nr XXX/174/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2022. Patrycja Rozmysłowicz 2022-04-07 10:04:24
UCHWAŁA NR XXXIV/194/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 kwietnia 2022 r. o zmianie uchwały Nr XXX/174/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2022. Patrycja Rozmysłowicz 2022-04-07 10:01:13
kwiecień 2022 r Patrycja Rozmysłowicz 2022-04-07 09:59:28
2022 Patrycja Rozmysłowicz 2022-04-06 14:49:29
Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kwidzyńskiego z kontroli przeprowadzonej w dniu 16 marca 2022 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kwidzynie. Patrycja Rozmysłowicz 2022-04-05 11:23:35
Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kwidzyńskiego z kontroli przeprowadzonej w dniu 16 marca 2022 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kwidzynie. Patrycja Rozmysłowicz 2022-04-05 11:22:03
2022 r Patrycja Rozmysłowicz 2022-04-05 11:20:13
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku Nr GD.RUZ.4210.177.6.2021.AP z dnia 31 marca 2022r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-04-05 11:16:23
kwiecień Joanna Wójtowicz 2022-04-04 14:55:30
kwiecień Joanna Wójtowicz 2022-04-04 14:53:51
Marzec Joanna Wójtowicz 2022-04-04 14:53:28
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie powiatu kwidzyńskiego. Patrycja Rozmysłowicz 2022-04-01 13:29:09
Sesja Nr XXXIV w dniu 6 kwietnia 2022 r. o godz.15:30 Patrycja Rozmysłowicz 2022-04-01 10:00:46
Marzec Joanna Wójtowicz 2022-04-01 09:27:13
Marzec Joanna Wójtowicz 2022-04-01 09:19:53
Uchwała Nr 450/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2022r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-04-01 08:49:31
Wykaz nr PK 3/2022 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-04-01 07:18:33
Uchwała Nr 451/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Kwidzyński w 2022r.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 402/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 13 STYCZNIA 2022R.) (UCHWAŁA STRACIŁA MOC AKTUALNA UCHWAŁA NR 469/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 02 CZERWCA 2022R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-03-31 11:54:32
Uchwała Nr 451/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Kwidzyński w 2022r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-03-31 11:47:35
Uchwała Nr 452/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku na rzecz pomocy Ukrainie, zwanego ,, Funduszem Pomocy"(UCHWAŁA STRACIŁA MOC AKTUALNA UCHWAŁA NR 468/22 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 MAJA 2022R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-03-31 11:43:00
Uchwała Nr 449/22 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zmiany uchwały nr 391/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 września 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie (tekst jednolity regulaminu- uchwała nr 162/20 z dnia 4 czerwca 2020r.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-03-31 11:27:59
Posiedzenie Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów w dniu 4 kwietnia 2022 r. o godz. 16:00 - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-31 11:06:23
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu marcu 2022 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-31 11:05:49
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wydaniu decyzji GD.RUZ.4210.178.10.2021.MM z dnia 29.03.2022r. w której udzielono PERN S. A. pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie 14 przewodów w rurach osłonowych przez wody powierzchniowe płynące i przez wały przeciwpowodziowe w związku z inwestycją pn: "Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi" - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-31 10:57:39
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wydaniu decyzji GD.RUZ.4210.178.10.2021.MM z dnia 29.03.2022r. w której udzielono PERN S. A. pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie 14 przewodów w rurach osłonowych przez wody powierzchniowe płynące i przez wały przeciwpowodziowe w związku z inwestycją pn: "Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi" - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-31 10:56:49
Sesja Nr XXXIV w dniu 6 kwietnia 2022 r. o godz.15:30 Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-31 10:54:34
Sesja Nr XXXIV w dniu 6 kwietnia 2022 r. o godz.15:30 Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-31 10:53:46
Uchwała Nr 028/p117/R/II/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 marca 2022r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kwidzyńskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-31 08:46:23
Majątek powiatu Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-30 11:55:01
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem ? CKZiU Cześć nr 1 - obiekt przy ul. Staszica 27 Część nr 2 - obiekt przy ul. Ogrodowej 4A Rafał Chrzanowski 2022-03-30 10:19:37
Uchwała Nr XXXIII/190/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 marca 2022r o zmianie uchwały nr XXX/173/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego. Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-29 14:58:50
Uchwała Nr XXXIII/191/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 marca 2022 r. o zmianie uchwały Nr XXX/174/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2022. Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-29 14:56:21
Interpelacja Radnego Zbigniewa Kobana dot. organizacji edukacji dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-29 14:50:59
Uchwała Nr XXXIII/193/2022 Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 marca 2022r w sprawie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-29 14:47:05
Uchwała Nr XXXIII/193/2022 Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 marca 2022r w sprawie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-29 14:46:33
Uchwała Nr XXXIII/191/2022 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 marca 2022 r. o zmianie uchwały Nr XXX/174/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2022. Patrycja Rozmysłowicz 2022-03-29 14:41:17