Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usług w zakresie opracowania autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu ?Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 17.05.2018.13.22.17_OgA_oszenie_nr_559410.docx 2018-05-17 13:22:17
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 17.05.2018.13.22.29_SIWZ_zajecia_pozalekcyjne_2018_III_postA_powanie_z_dnia_15.05.2018.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-05-17 13:22:29 63 razy
2 17.05.2018.13.22.47_Zalaczniki.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-05-17 13:22:47 56 razy
Wynik postępowania
1 14.06.2018.13.32.21_Informacja_o_wyborze_oferty_z_dnia_14.06.2018r.pdf 2018-06-14 13:32:21
Informacja z otwarcia ofert
1 30.05.2018.12.01.35_informacja__art._86_ust._5__ustawy_pzp.pdf 2018-05-30 12:01:35