Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych. 2020-03-12 10:41
dokument Informacja o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu w 2020 r. 2020-01-17 11:01
dokument Ogłoszenie wyników postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2020 r. - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. 2019-12-19 13:48
dokument Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu w 2020 roku. 2019-12-05 11:03
dokument Roczny program współpracy na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-12-04 11:09
dokument Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy za 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-05-28 08:41
dokument Informacja w sprawie planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, w tym szkół specjalnych, jaki będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017 r. 2017-04-21 08:44
katalog PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI I STATYSTYCZNA LICZBA UCZNIÓW - KATALOG -
katalog GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - KATALOG -
katalog DYŻURY APTEK - KATALOG -
katalog OGŁOSZENIA - KATALOG -