herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

www.powiatkwidzynski.pl

Status prawny

Powiat kwidzyński jako jednostka samorządu terytorialnego działa od 01.01.1999r. na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. z 1998r. Nr 103, poz. 652) oraz Statutu powiatu kwidzyńskiego uchwalonego 14 grudnia 1998r.. Aktualna wersja statutu została uchwalona dnia 27 stycznia 2003r. (Uchwała Nr V/29/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego opublikowanego w Dz. Urzęd. Województwa Pomorskiego Nr 43 poz. 641 z 2003r.).

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Powiat ma osobowość prawną.

Samodzielność powiatu podlega ochronie sądowej.

O ustroju powiatu stanowi jego statut.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Pakalska 18-11-2008 12:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-06-2003
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Pakalska 18-11-2008 12:42