herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

www.powiatkwidzynski.pl

Regulamin organizacyjny

Uchwała XXI/137/2008
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 26 maja 2008 r.

 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1592 z póź. zm.)


Rada powiatu, uchwala co następuje:

  § 1

Uchwala się Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kwidzynie w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

 

 § 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

                                                 

 

 

 

 

§ 3Traci moc Uchwała Nr III/19/2006 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

                                                 

§ 4Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIEZgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym organizację i zasady funkcjonowania starostwa określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę Powiatu na wniosek Zarządu. Wobec powyższego, Zarząd Powiatu wnioskuje o podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, który określa aktualną organizację i zasady funkcjonowania, w tym strukturę starostwa.
Proponowane zmiany powstały m.in. w wyniku prowadzenia wewnętrznych analiz i opracowań organizacyjnych mających na celu pełniejszą i skuteczniejszą realizację zadań nałożonych na Starostwo Powiatowe w Kwidzynie.

 

Załączniki do pobrania:

1. załącznik nr 1 do uchwały - regulamin organizacyjny


2. Uchwała Nr XXXIII/197/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/138/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

3. Uchwała Nr  XXXVIII/227/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 listopada 2009 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/138/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

4. Uchwała Nr  XIV/102/2012 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/137/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia  26 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 10-02-2009 13:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 04-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 05-01-2017 13:11