Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja Nr XIV w dniu 27 stycznia 2020r. o godz. 15:30 Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-17 12:40:44
Sesja Nr XIV w dniu 27 stycznia 2020r. o godz. 15:30 Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-17 12:32:54
2020 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-17 11:59:16
2020 r - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-17 11:58:53
Sesja Nr XIV w dniu 27 stycznia 2020r. o godz. 15:30 - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-17 11:58:29
Sesja Nr XIV w dniu 27 stycznia 2020r. o godz. 15:30 - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-17 11:58:24
2020 r - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-17 11:56:27
2020 r - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-17 11:55:57
2020 r - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-17 11:55:45
Uchwała nr 120/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych. w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński na rok 2020, podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2020, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku. Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-17 11:52:00
Uchwała nr 120/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych. w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński na rok 2020, podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2020, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku. Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-17 11:48:17
Uchwała nr 120/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych. w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński na rok 2020, podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2020, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku. Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-17 11:47:43
Uchwała nr 119/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki najmu nieruchomości. Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-17 11:46:37
Uchwała nr 120/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych. w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński na rok 2020, podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2020, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku. Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-17 11:44:18
Uchwała nr 120/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych. w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński na rok 2020, podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2020, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku. Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-17 11:43:30
Uchwała nr 119/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki najmu nieruchomości. Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-17 11:40:42
Uchwała nr 119/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki najmu nieruchomości. Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-17 11:33:37
Uchwała nr 119/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki najmu nieruchomości. Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-17 11:31:40
Uchwała nr 119/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki najmu nieruchomości. Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-17 11:28:44
Uchwała nr 124/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-17 11:15:04
Uchwała nr 123/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2020 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-17 11:14:19
Uchwała nr 122/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu kontroli rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka w 2020 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-17 11:13:25
Uchwała nr 121/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu kontroli organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w 2020 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-17 11:12:28
Uchwała nr 120/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych. w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński na rok 2020, podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2020, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku. Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-17 11:11:36
Uchwała nr 120/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych. w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński na rok 2020, podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2020, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku. Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-17 11:11:24
Uchwała nr 119/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki najmu nieruchomości. Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-17 11:09:25
Uchwała nr 119/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki najmu nieruchomości. Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-17 11:09:05
Informacja o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu w 2020 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-17 11:01:59
Przetarg nieograniczony pn. Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na obszarze powiatu kwidzyńskiego. Rafał Chrzanowski 2020-01-16 13:39:03
Przetarg nieograniczony pn. Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na obszarze powiatu kwidzyńskiego. Rafał Chrzanowski 2020-01-16 11:17:41
Przetarg nieograniczony pn. Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na obszarze powiatu kwidzyńskiego. Rafał Chrzanowski 2020-01-16 11:17:32
Magdalena Łapacz 2020-01-16 09:54:46
Magdalena Łapacz 2020-01-15 14:27:58
Magdalena Łapacz 2020-01-15 14:27:34
Magdalena Łapacz 2020-01-15 14:23:57
Magdalena Łapacz 2020-01-15 12:40:47
Rejestry i ewidencje Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-15 08:54:28
Rejestry i ewidencje Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-15 08:52:13
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot.: naprawa dróg gruntowych. Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-14 08:51:12
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu styczniu 2020 r. Justyna Tarka 2020-01-13 12:29:59