Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przetarg nieograniczony pn. Przeprowadzenie Warsztatów integracyjnych, rozwijających kreatywność w ramach wsparcia psychologiczno ? metodycznego, Wykładów dla rodziców/opiekunów prawnych na temat wspierania uczniów zdolnych, w związku z realizacją projektu Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Renata Żmuda 2019-09-12 13:44:43
Zaproszenie do współpracy dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego finansowanych ze środków publicznych. Łukasz Nowogrodzki 2019-09-12 11:35:31
Joanna Wójtowicz 2019-09-12 09:13:17
Joanna Wójtowicz 2019-09-12 09:10:56
Joanna Wójtowicz 2019-09-12 09:03:48
Joanna Wójtowicz 2019-09-12 08:56:44
wrzesień Joanna Wójtowicz 2019-09-12 08:44:00
wrzesień - dokument usunięty Joanna Wójtowicz 2019-09-12 08:43:37
wrzesień - dokument usunięty Joanna Wójtowicz 2019-09-12 08:43:24
wrzesień - dokument usunięty Joanna Wójtowicz 2019-09-12 08:43:00
- dokument usunięty Joanna Wójtowicz 2019-09-12 08:39:23
- dokument usunięty Joanna Wójtowicz 2019-09-12 08:38:58
wrzesień - dokument usunięty Joanna Wójtowicz 2019-09-12 08:26:53
2019 r. Łukasz Nowogrodzki 2019-09-11 12:07:12
2019 r. Łukasz Nowogrodzki 2019-09-11 12:00:03
Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. edukacji mieszkańców, a zwłaszcza dzieci, w zakresie bezpiecznego korzystania z bezprzewodowych urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne. Łukasz Nowogrodzki 2019-09-11 08:50:24
2019 Łukasz Nowogrodzki 2019-09-11 08:42:16
Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. spisu dróg powiatowych. Łukasz Nowogrodzki 2019-09-10 09:39:45
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent - osoba ds. merytorycznych projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 03. Edukacja, Działanie 03.03. Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 03.03.01. Jakość edukacji zawodowej. Łukasz Nowogrodzki 2019-09-09 14:56:02
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent - osoba ds. merytorycznych projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 03. Edukacja, Działanie 03.03. Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 03.03.01. Jakość edukacji zawodowej. Łukasz Nowogrodzki 2019-09-09 14:55:45
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent - osoba ds. merytorycznych projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 03. Edukacja, Działanie 03.03. Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 03.03.01. Jakość edukacji zawodowej. Łukasz Nowogrodzki 2019-09-09 13:20:33
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent - osoba ds. merytorycznych projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 03. Edukacja, Działanie 03.03. Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 03.03.01. Jakość edukacji zawodowej. Łukasz Nowogrodzki 2019-09-09 13:19:45
Uchwała nr 79/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2019r. (AKTUALNA UCHWAŁA 86/19 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 5 WRZEŚNIA 2019R.) Łukasz Nowogrodzki 2019-09-06 08:24:37
Uchwała nr 86/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 września 2019 r. w sprawie unieważnienia zapisu w Uchwale Nr 79/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2019r. Łukasz Nowogrodzki 2019-09-06 08:20:41
Uchwała nr 86/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 września 2019 r. w sprawie unieważnienia zapisu w Uchwale Nr 79/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2019r. Łukasz Nowogrodzki 2019-09-06 08:17:34
Wrzesień 2019 r. Łukasz Nowogrodzki 2019-09-06 08:15:58
Wrzesień 2019 r. Łukasz Nowogrodzki 2019-09-06 08:15:50
Petycja w sprawie wprowadzenia do Starostwa Powiatowego w Kwidzynie Polityki Zarzadzania Konfliktem Interesów. Łukasz Nowogrodzki 2019-09-05 08:35:25
Petycja w sprawie wprowadzenia do Starostwa Powiatowego w Kwidzynie Polityki Zarzadzania Konfliktem Interesów. Łukasz Nowogrodzki 2019-09-04 08:19:22
Wykaz szkół i placówek niepublicznych Łukasz Nowogrodzki 2019-09-02 12:33:11
Łukasz Nowogrodzki 2019-09-02 10:53:08
2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Kwidzynie Łukasz Nowogrodzki 2019-09-02 10:51:17
1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach Łukasz Nowogrodzki 2019-09-02 10:51:05
2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Kwidzynie Łukasz Nowogrodzki 2019-09-02 10:50:37
1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach Łukasz Nowogrodzki 2019-09-02 10:50:05
6. Szkoły specjalne Łukasz Nowogrodzki 2019-09-02 10:47:11
5. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kwidzynie Łukasz Nowogrodzki 2019-09-02 10:11:18
4. Pozostałe jednostki powiatowe Łukasz Nowogrodzki 2019-09-02 10:11:14
3. Domy pomocy społecznej Łukasz Nowogrodzki 2019-09-02 10:11:09
2. Placówki opiekuńczo-wychowawcze Łukasz Nowogrodzki 2019-09-02 10:11:05