Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Joanna Wójtowicz 2020-09-24 14:47:34
Uchwała nr 187/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 września 2020 r. o zmianie uchwały nr 390/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przyjęcia jednolitej procedury badania losów absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Kwidzyński. Patrycja Rozmysłowicz 2020-09-24 14:23:39
Uchwała nr 187/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 września 2020 r. o zmianie uchwały nr 390/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przyjęcia jednolitej procedury badania losów absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Kwidzyński. Patrycja Rozmysłowicz 2020-09-24 14:19:36
2019 Patrycja Rozmysłowicz 2020-09-24 14:18:00
Uchwała Nr 190/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". Patrycja Rozmysłowicz 2020-09-24 11:36:57
Konsultacje Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego. Patrycja Rozmysłowicz 2020-09-24 11:21:40
Konsultacje Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego. Patrycja Rozmysłowicz 2020-09-24 11:17:27
Uchwała Nr 190/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". Patrycja Rozmysłowicz 2020-09-24 11:10:34
Uchwała Nr 191/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie. Patrycja Rozmysłowicz 2020-09-24 11:06:07
Uchwała Nr 190/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". Patrycja Rozmysłowicz 2020-09-24 11:04:00
Uchwała Nr 186/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 września 2020 roku w sprawie powierzenia realizacji zadań wynikających z umowy nr WRR/000328/11/D z dnia 26 sierpnia 2020 roku o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarach B, G. Patrycja Rozmysłowicz 2020-09-24 10:22:33
Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - październik 2020 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-09-24 10:08:03
Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - wrzesień 2020 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-09-24 10:07:42
Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - wrzesień 2020 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-09-24 08:48:39
Magdalena Łapacz 2020-09-23 15:03:56
Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - październik 2020 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-09-23 10:14:35
Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - sierpień 2020 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-09-23 10:14:05
2020 Patrycja Rozmysłowicz 2020-09-23 10:13:39
Patrycja Rozmysłowicz 2020-09-23 08:24:56
sierpień Joanna Wójtowicz 2020-09-22 14:43:41
Joanna Wójtowicz 2020-09-22 14:40:55
Zmiana danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne 38763(48773N!)GEB_Sadlinki_Olszanica. Patrycja Rozmysłowicz 2020-09-21 08:33:13
Przetarg nieograniczony pn. Remont odwodnienia dróg polegający na ścięciu poboczy oraz odtworzeniu rowów drogowych. Marcin Lewandowski 2020-09-18 14:52:50
Przetarg nieograniczony pn. Remont odwodnienia dróg polegający na ścięciu poboczy oraz odtworzeniu rowów drogowych. Marcin Lewandowski 2020-09-18 14:52:39
Wykaz szkół, którym przyznano wsparcie finansowe w ramach "Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa" w 2020 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-09-18 14:02:06
Sesja Nr XIX w dniu 28 września 2020 r. o godz. 15:30 Patrycja Rozmysłowicz 2020-09-18 11:32:02
Sesja Nr XIX w dniu 28 września 2020 r. o godz. 15:30 Patrycja Rozmysłowicz 2020-09-18 11:30:31
Sesja Nr XIX w dniu 28 września 2020 r. o godz. 15:30 Patrycja Rozmysłowicz 2020-09-18 11:26:59
Obwieszczenie o przekazaniu do zaopiniowania projektu decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej określającej warunki geologiczno - inżynierskie oraz dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne dla budowy rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi dla zamierzenia budowlanego PB-6 w km ok. 135+500 ÷ 183+680 gminy: Gardeja, Kwidzyn, Ryjewo, Gniew, Pelplin, powiaty: kwidzyński, tczewski, woj. pomorskie " w części dotyczącej dokumentacji geologiczno - inżynierskiej określającej warunki geologiczno - inżynierskie, przez: - Wójta Gminy Kwidzyn, - Wójta Gminy Gardeja, - Wójta Gminy Ryjewo, - Burmistrza Miasta i Gminy Gniew, - Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin. Patrycja Rozmysłowicz 2020-09-18 09:39:58
Obwieszczenie o przekazaniu do zaopiniowania projektu decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej określającej warunki geologiczno - inżynierskie oraz dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne dla budowy rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi dla zamierzenia budowlanego PB-6 w km ok. 135+500 ÷ 183+680 gminy: Gardeja, Kwidzyn, Ryjewo, Gniew, Pelplin, powiaty: kwidzyński, tczewski, woj. pomorskie " w części dotyczącej dokumentacji geologiczno - inżynierskiej określającej warunki geologiczno - inżynierskie, przez: - Wójta Gminy Kwidzyn, - Wójta Gminy Gardeja, - Wójta Gminy Ryjewo, - Burmistrza Miasta i Gminy Gniew, - Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin. Patrycja Rozmysłowicz 2020-09-18 09:35:47
Obwieszczenia (zakładka menu) Administrator Portalu 2020-09-17 12:37:53
Uchwała Nr 188/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 września 2020 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Kwidzynie. (Z DNIEM 25 WRZEŚNIA 2020 R. TRACI MOC UCHWAŁA NR 165/08 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 27 LISTOPADA 2008R.) Patrycja Rozmysłowicz 2020-09-17 11:45:10
Uchwała Nr 189/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 września 2020 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Kwidzynie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Kwidzynie. Patrycja Rozmysłowicz 2020-09-17 11:43:33
Uchwała Nr 165/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Kwidzynie. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 213/04 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 29 CZERWCA 2004R.)(UCHWAŁA STRACI MOC 25 WRZEŚNIA 2020 R. AKTUALNA UCHWAŁA 188/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2020 R.) Patrycja Rozmysłowicz 2020-09-17 11:42:31
Uchwała Nr 189/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 września 2020 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Kwidzynie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Kwidzynie. Patrycja Rozmysłowicz 2020-09-17 11:37:20
Uchwała Nr 188/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 września 2020 roku w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Kwidzynie. (Z DNIEM 25 WRZEŚNIA 2020 R. TRACI MOC UCHWAŁA NR 165/08 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 27 LISTOPADA 2008R.) Patrycja Rozmysłowicz 2020-09-17 11:33:53
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: stanowisko podinspektora- kierownika projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Patrycja Rozmysłowicz 2020-09-16 11:45:14
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: stanowisko podinspektora- kierownika projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Patrycja Rozmysłowicz 2020-09-16 11:44:41
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent - osoba ds. finansowych projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn"w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Patrycja Rozmysłowicz 2020-09-16 11:41:57
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent - osoba ds. finansowych projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń- Kwidzyn"w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Patrycja Rozmysłowicz 2020-09-16 11:41:23