herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

www.powiatkwidzynski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja Nr XXXI w dniu 26 marca 2018 r. Justyna Tarka 2018-03-21 12:54:09
Sesja Nr XXXI w dniu 26 marca 2018 r. Justyna Tarka 2018-03-21 12:53:21
Sesja Nr XXXI w dniu 26 marca 2018 r. Justyna Tarka 2018-03-21 12:52:21
Magdalena Łapacz 2018-03-21 12:37:44
Uchwała Nr 331/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia nowo powstałej drogi do kategorii dróg gminnych. Justyna Tarka 2018-03-21 11:09:41
Uchwała Nr 331/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia nowo powstałej drogi do kategorii dróg gminnych. Justyna Tarka 2018-03-21 11:09:12
Magdalena Łapacz 2018-03-21 11:03:54
Uchwała Nr 331/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia nowo powstałej drogi do kategorii dróg gminnych. Justyna Tarka 2018-03-21 11:03:35
Uchwała Nr 330/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019". Justyna Tarka 2018-03-21 11:02:27
Magdalena Łapacz 2018-03-21 10:55:14
Magdalena Łapacz 2018-03-20 11:33:55
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8, w związku z art. 6a, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) - tekst jednolity - dostawa laptopów w ilości 3 sztuk. Justyna Tarka 2018-03-20 11:02:29
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8, w związku z art. 6a, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) - tekst jednolity - dostawa, pomocy dydaktycznych Justyna Tarka 2018-03-20 11:01:51
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8, w związku z art. 6a, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) - tekst jednolity - dostawa, pomocy dydaktycznych Justyna Tarka 2018-03-20 10:59:42
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8, w związku z art. 6a, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) - tekst jednolity - dostawa laptopów w ilości 3 sztuk. Justyna Tarka 2018-03-20 10:56:34
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8, w związku z art. 6a, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) - tekst jednolity - dostawa laptopów w ilości 3 sztuk. Justyna Tarka 2018-03-20 10:56:00
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8, w związku z art. 6a, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) - tekst jednolity - dostawa laptopów w ilości 3 sztuk. Justyna Tarka 2018-03-20 10:55:29
Magdalena Łapacz 2018-03-20 09:47:05
Magdalena Łapacz 2018-03-20 09:31:20
Informacja nt. wydanych decyzji zatwierdzających projekty budowlane na budowę farm fotowoltaicznych wydanych od 2015 r. - 12.03.2018 r. Justyna Tarka 2018-03-19 13:54:00
Informacja nt. kosztów funkcjonowania urzędu za rok 2017 - 12.03.2018r. Justyna Tarka 2018-03-19 13:51:58
Informacja nt. walki z pneumokokami i wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) - 09.03.2018r. Justyna Tarka 2018-03-19 13:51:27
Informacja nt. walki z pneumokokami i wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) - 09.03.2018r. Justyna Tarka 2018-03-19 13:50:42
Informacja nt. podróży służbowych pracowników Urzędu za rok 2017 - 06.03.2018 r. Justyna Tarka 2018-03-19 13:50:02
2018 Ewelina Wiśniewska 2018-03-19 08:40:41
Magdalena Łapacz 2018-03-16 15:12:30
Przetarg nieograniczony pn.Świadczenie usługi w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wyjazdów na spotkania akademickie dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Renata Żmuda 2018-03-16 12:57:49
Przetarg nieograniczony pn.Świadczenie usługi w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wyjazdów na spotkania akademickie dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Renata Żmuda 2018-03-16 12:57:31
Przetarg nieograniczony pn.Świadczenie usługi w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wyjazdów na spotkania akademickie dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Renata Żmuda 2018-03-16 12:56:45
Przetarg nieograniczony pn.Świadczenie usługi w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wyjazdów na spotkania akademickie dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Renata Żmuda 2018-03-16 12:56:15
Magdalena Łapacz 2018-03-16 11:55:15
Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usługi w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas udziału w wydarzeniach rozwijających kompetencje społeczne w związku z realizacją projektu ?Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Renata Żmuda 2018-03-16 11:31:30
Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usługi w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas udziału w wydarzeniach rozwijających kompetencje społeczne w związku z realizacją projektu ?Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Renata Żmuda 2018-03-16 11:31:15
Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usługi w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas udziału w wydarzeniach rozwijających kompetencje społeczne w związku z realizacją projektu ?Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Renata Żmuda 2018-03-16 11:30:47
Przetarg nieograniczony pn.Przeprowadzenie Warsztatów integracyjnych, rozwijających kreatywność w ramach wsparcia psychologiczno ? metodycznego, Wykładów dla rodziców/opiekunów prawnych na temat wspierania uczniów zdolnych, Diagnozy predyspozycji uczniów w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie, w związku z realizacją projektu ?Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Renata Żmuda 2018-03-16 10:39:30
Przetarg nieograniczony pn.Przeprowadzenie Warsztatów integracyjnych, rozwijających kreatywność w ramach wsparcia psychologiczno ? metodycznego, Wykładów dla rodziców/opiekunów prawnych na temat wspierania uczniów zdolnych, Diagnozy predyspozycji uczniów w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie, w związku z realizacją projektu ?Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Renata Żmuda 2018-03-16 10:38:43
Przetarg nieograniczony pn.Przeprowadzenie Warsztatów integracyjnych, rozwijających kreatywność w ramach wsparcia psychologiczno ? metodycznego, Wykładów dla rodziców/opiekunów prawnych na temat wspierania uczniów zdolnych, Diagnozy predyspozycji uczniów w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie, w związku z realizacją projektu ?Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Renata Żmuda 2018-03-16 10:38:34
Przetarg nieograniczony pn.Przeprowadzenie Warsztatów integracyjnych, rozwijających kreatywność w ramach wsparcia psychologiczno ? metodycznego, Wykładów dla rodziców/opiekunów prawnych na temat wspierania uczniów zdolnych, Diagnozy predyspozycji uczniów w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie, w związku z realizacją projektu ?Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Renata Żmuda 2018-03-16 10:38:25
Wykaz nr 3/2018 dot. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony Ewelina Wiśniewska 2018-03-16 10:22:14
Wykaz nr 3/2018 dot. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony Ewelina Wiśniewska 2018-03-16 10:20:36