herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

www.powiatkwidzynski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia do pracowni komputerowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie w ramach zadania Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem ? wyposażenie CKZiU ? wyposażenie komputerowe ? projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Renata Żmuda 2017-12-18 10:45:37
Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia do pracowni komputerowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie w ramach zadania Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem ? wyposażenie CKZiU ? wyposażenie komputerowe ? projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Renata Żmuda 2017-12-18 10:45:19
Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia do pracowni komputerowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie w ramach zadania Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem ? wyposażenie CKZiU ? wyposażenie komputerowe ? projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Renata Żmuda 2017-12-18 10:44:57
Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia do pracowni komputerowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie w ramach zadania Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem ? wyposażenie CKZiU ? wyposażenie komputerowe ? projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Renata Żmuda 2017-12-18 10:41:36
Dom Pomocy Społeczej w Kwidzynie informuje o posiadaniu zbędnego majątku ruchomego o wartości powyżej 6000 euro: zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego - samochód RENAULT Trafic. Justyna Tarka 2017-12-18 09:21:35
Dom Pomocy Społeczej "Słoneczne Wzgórze" w Ryjewie informuje o posiadaniu zbędnego majątku ruchomego o wartości powyżej 6000 euro: zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego - samochód RENAULT Trafic Justyna Tarka 2017-12-18 09:19:11
Magdalena Łapacz 2017-12-18 09:06:21
Magdalena Łapacz 2017-12-15 14:59:51
Przetarg nieograniczony pn. na dostawę wyposażenia do pracowni komputerowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie w ramach zadania Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem ? wyposażenie CKZiU ? wyposażenie pracowni elektronicznej, elektrycznej i mechatronicznej ? projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Renata Żmuda 2017-12-15 12:38:31
Przetarg nieograniczony pn. na dostawę wyposażenia do pracowni komputerowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie w ramach zadania Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem ? wyposażenie CKZiU ? wyposażenie pracowni elektronicznej, elektrycznej i mechatronicznej ? projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Renata Żmuda 2017-12-15 12:38:12
Przetarg nieograniczony pn. na dostawę wyposażenia do pracowni komputerowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie w ramach zadania Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem ? wyposażenie CKZiU ? wyposażenie pracowni elektronicznej, elektrycznej i mechatronicznej ? projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Renata Żmuda 2017-12-15 12:38:03
Przetarg nieograniczony pn. na dostawę wyposażenia do pracowni komputerowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie w ramach zadania Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem ? wyposażenie CKZiU ? wyposażenie pracowni elektronicznej, elektrycznej i mechatronicznej ? projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Renata Żmuda 2017-12-15 12:37:46
Ogłoszenie o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie pomocy społecznej - "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej". Justyna Tarka 2017-12-15 09:30:27
ZARZĄD POWIATU KWIDZYŃSKIEGO INFORMUJE o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Justyna Tarka 2017-12-15 07:46:34
ZARZĄD POWIATU KWIDZYŃSKIEGO INFORMUJE o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Justyna Tarka 2017-12-15 07:45:32
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Justyna Tarka 2017-12-15 07:44:09
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Justyna Tarka 2017-12-15 07:41:28
Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia pracowni wytworów papierniczych i pracowni przetwórstwa papierniczego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie przy ul. Katedralnej 5, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020. Marcin Lewandowski 2017-12-14 14:54:44
2017 Ewelina Wiśniewska 2017-12-14 11:21:25
Magdalena Łapacz 2017-12-12 13:42:45
Magdalena Łapacz 2017-12-12 13:40:45
Magdalena Łapacz 2017-12-11 11:14:46
Uchwała Nr XXVII/153/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego. Justyna Tarka 2017-12-08 12:37:14
Uchwała Nr XXVII/153/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego. Justyna Tarka 2017-12-08 12:34:34
Uchwała nr XXVII/154/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2018. Justyna Tarka 2017-12-08 12:33:42
Uchwała nr XXVII/154/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2018. Justyna Tarka 2017-12-08 12:25:16
Projekt Uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/109/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XXV/127/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r. - dokument usunięty Justyna Tarka 2017-12-08 12:15:36
Projekt Uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej przy ul. Konarskiego 12 w Kwidzynie stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kwidzyn. - dokument usunięty Justyna Tarka 2017-12-08 12:15:34
Projekt Uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie przyznania Gminie Kwidzyn pomocy finansowej z budżetu powiatu na rok 2018, w formie dotacji celowej, na realizację inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w m. Kamionka, Brokowo, Mały Baldram i Dubiel, gm. Kwidzyn. - dokument usunięty Justyna Tarka 2017-12-08 12:15:33
Projekt Uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie przyznania Gminie Ryjewo pomocy finansowej z budżetu powiatu na rok 2018 w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Budowa Centrum Integracji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z Warsztatem Terapii Zajęciowej". - dokument usunięty Justyna Tarka 2017-12-08 12:15:32
Projekt Uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego. - dokument usunięty Justyna Tarka 2017-12-08 12:15:30
Projekt Uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2018. - dokument usunięty Justyna Tarka 2017-12-08 12:15:29
Projekt Uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2018. - dokument usunięty Justyna Tarka 2017-12-08 12:15:28
Projekt Uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych rady powiatu na rok 2018. - dokument usunięty Justyna Tarka 2017-12-08 12:15:27
Projekt Uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2018 - dokument usunięty Justyna Tarka 2017-12-08 12:15:26
Projekt Uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 2018. - dokument usunięty Justyna Tarka 2017-12-08 12:15:25
Porządek obrad XXVII sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w dniu 4 grudnia 2017 r. o godz. 15:30 - dokument usunięty Justyna Tarka 2017-12-08 12:15:22
Uchwała Nr XXI/109/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r. (ZMIANY DO UCHWAŁY: 1) UCHWAŁA NR XXV/127/2017 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2017 R. 2) UCHWAŁA NR XXVII/149/2017 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 4 GRUDNIA 2017 R.)) Justyna Tarka 2017-12-08 12:15:05
Uchwała Nr XVIII/96/2016 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego.(UCHWAŁA TRACI MOC Z DNIEM 31 GRUDNIA 2017 R. - AKTUALNA UCHWAŁA NR XXVII/153/2017 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 4 GRUDNIA 2017 R.) Justyna Tarka 2017-12-08 12:12:03
Uchwała Nr XXVII/153/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kwidzyńskiego.(Z DNIEM 1 STYCZNIA 2018 R. TRACI MOC UCHWAŁA NR XVIII/96/2016 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 12 GRUDNIA 2016 R.) Justyna Tarka 2017-12-08 12:10:10