herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

www.powiatkwidzynski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Magdalena Łapacz 2018-09-19 13:12:03
Magdalena Łapacz 2018-09-19 12:35:05
Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Justyna Tarka 2018-09-19 09:34:27
Magdalena Łapacz 2018-09-18 09:43:50
Sesja Nr XXXVI w dniu 25 września 2018 r. o godz. 15:30 Justyna Tarka 2018-09-17 10:57:55
2018 Justyna Tarka 2018-09-17 08:57:00
Informacja nt. klubów sportowych, stowarzyszeń zajmujących się piłką nożną i funkcjonujących w Powiecie Kwidzyńskim - 30.08.2018 r. Justyna Tarka 2018-09-17 07:47:28
Informacja nt. pozwoleń na budowę dla inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii - 06.09.2018 r. Justyna Tarka 2018-09-17 07:46:28
Sesja Nr XXXVI w dniu 25 września 2018 r. o godz. 15:30 Justyna Tarka 2018-09-14 14:20:25
Sesja Nr XXXVI w dniu 25 września 2018 r. o godz. 15:30 Justyna Tarka 2018-09-14 14:18:20
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu wrześniu 2018 r. Justyna Tarka 2018-09-14 10:30:48
Magdalena Łapacz 2018-09-13 15:38:24
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Zdrowia Publicznego. Justyna Tarka 2018-09-13 13:57:37
Uchwała Nr 250/17 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 391/18 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2018 R.) Justyna Tarka 2018-09-13 13:36:32
Uchwała Nr 391/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 250/17 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 1 CZERWCA 2017 R.) Justyna Tarka 2018-09-13 13:35:12
Regulamin organizacyjny Justyna Tarka 2018-09-13 13:33:44
Uchwała Nr 391/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 250/17 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 1 CZERWCA 2017 R.) Justyna Tarka 2018-09-13 13:31:18
Uchwała Nr 391/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 250/17 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 1 CZERWCA 2017 R.) Justyna Tarka 2018-09-13 13:29:27
Uchwała nr 390/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przyjęcia jednolitej procedury badania losów absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Kwidzyński. Justyna Tarka 2018-09-13 12:54:52
Uchwała nr 390/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przyjęcia jednolitej procedury badania losów absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Kwidzyński. Justyna Tarka 2018-09-13 12:54:40
Uchwała nr 390/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przyjęcia jednolitej procedury badania losów absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Kwidzyński. Justyna Tarka 2018-09-13 12:50:58
Uchwała nr 389/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie w przypadku nieobecności. Justyna Tarka 2018-09-13 12:50:13
Uchwała nr 389/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie w przypadku nieobecności. Justyna Tarka 2018-09-13 12:50:04
Uchwała nr 389/18 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie w przypadku nieobecności. Justyna Tarka 2018-09-13 12:48:22
Komunikat w sprawie składu Powiatowej Komisji Wyborczej w Kwidzynie oraz dyżurów komisji. Justyna Tarka 2018-09-13 08:38:05
Komunikat w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Powiatu Kwidzyńskiego. Justyna Tarka 2018-09-13 08:35:35
Komunikat w sprawie składu Powiatowej Komisji Wyborczej w Kwidzynie oraz dyżurów komisji. Justyna Tarka 2018-09-13 08:35:08
Magdalena Łapacz 2018-09-12 11:02:37
Informacja nt. pozwoleń na budowę dla inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii - 06.09.2018 r. Justyna Tarka 2018-09-11 10:23:09
Informacja nt. presji związanej z drogami i odcinkami dróg o średnim dobowym ruchu rocznym powyżej 10 000 pojazdów - 29.08.2018 r. Justyna Tarka 2018-09-11 10:21:43
Informacja nt. klubów sportowych, stowarzyszeń zajmujących się piłką nożną i funkcjonujących w Powiecie Kwidzyńskim - 30.08.2018 r. Justyna Tarka 2018-09-11 10:20:41
Informacja nt. klubów sportowych, stowarzyszeń zajmujących się piłką nożną i funkcjonujących w Powiecie Kwidzyńskim - 30.08.2018 r. Justyna Tarka 2018-09-11 10:19:54
Informacja nt. klubów sportowych, stowarzyszeń zajmujących się piłką nożną i funkcjonujących w Powiecie Kwidzyńskim - 30.08.2018 r. Justyna Tarka 2018-09-11 10:19:03
Informacja nt. presji związanej z drogami i odcinkami dróg o średnim dobowym ruchu rocznym powyżej 10 000 pojazdów - 29.08.2018 r. Justyna Tarka 2018-09-11 10:17:34
Informacja nt. prowadzonej obsługi bankowej - 09.08.2018 r. Justyna Tarka 2018-09-11 10:15:54
Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Kwidzynie. Justyna Tarka 2018-09-11 09:36:41
Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Kwidzynie. Justyna Tarka 2018-09-11 09:35:54
Magdalena Łapacz 2018-09-11 08:23:58
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu wrześniu 2018 r. Justyna Tarka 2018-09-10 11:35:36
2016 Justyna Tarka 2018-09-10 08:40:11