herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

www.powiatkwidzynski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usług w zakresie opracowania autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu ?Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Renata Żmuda 2017-10-19 13:59:27
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 (V kadencja 2014 - 2018) Justyna Tarka 2017-10-19 13:03:39
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.: Modernizacja przepustów w ciągach dróg powiatowych. Justyna Tarka 2017-10-19 12:59:47
Przetetarg nieograniczony pn. Ściecie poboczy w pasie dróg powiatowych Renata Żmuda 2017-10-19 11:35:22
Przetetarg nieograniczony pn. Ściecie poboczy w pasie dróg powiatowych Renata Żmuda 2017-10-19 11:31:34
Przetetarg nieograniczony pn. Ściecie poboczy w pasie dróg powiatowych Renata Żmuda 2017-10-19 11:30:08
Przetetarg nieograniczony pn. Ściecie poboczy w pasie dróg powiatowych Renata Żmuda 2017-10-19 11:29:20
Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia pracowni wytworów papierniczych i pracowni przetwórstwa papierniczego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie przy ul. Katedralnej 5, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020. Marcin Lewandowski 2017-10-18 14:57:14
Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego w sezonie zimowym 2017/2018 Marcin Lewandowski 2017-10-17 14:48:05
Magdalena Łapacz 2017-10-17 14:10:14
Magdalena Łapacz 2017-10-16 14:40:42
Magdalena Łapacz 2017-10-16 14:40:27
Magdalena Łapacz 2017-10-16 14:18:10
Magdalena Łapacz 2017-10-16 14:10:17
Magdalena Łapacz 2017-10-16 13:50:55
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu październiku 2017 r. Justyna Tarka 2017-10-16 13:32:52
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu październiku 2017 r. Justyna Tarka 2017-10-16 13:32:17
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa Materiałów Promocyjnych z oznakowaniem Powiatu Kwidzyńskiego Renata Żmuda 2017-10-16 13:25:20
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa Materiałów Promocyjnych z oznakowaniem Powiatu Kwidzyńskiego Renata Żmuda 2017-10-16 13:25:15
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa Materiałów Promocyjnych z oznakowaniem Powiatu Kwidzyńskiego Renata Żmuda 2017-10-16 13:24:45
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa Materiałów Promocyjnych z oznakowaniem Powiatu Kwidzyńskiego Renata Żmuda 2017-10-16 13:24:28
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa Materiałów Promocyjnych z oznakowaniem Powiatu Kwidzyńskiego Renata Żmuda 2017-10-16 13:24:13
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa Materiałów Promocyjnych z oznakowaniem Powiatu Kwidzyńskiego Renata Żmuda 2017-10-16 13:23:56
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa Materiałów Promocyjnych z oznakowaniem Powiatu Kwidzyńskiego Renata Żmuda 2017-10-16 13:23:41
Magdalena Łapacz 2017-10-16 13:21:30
Magdalena Łapacz 2017-10-16 13:12:15
Przetarg nieograniczony pn. Odwodnienie dróg powiatowych poprzez odtworzenie rowów przydrożnych. Marcin Lewandowski 2017-10-13 13:54:10
Magdalena Łapacz 2017-10-13 11:57:06
Magdalena Łapacz 2017-10-13 11:34:47
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.: Modernizacja przepustów w ciągach dróg powiatowych. Justyna Tarka 2017-10-12 09:52:02
Justyna Tarka 2017-10-12 09:48:34
Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszrze powiatu kwidzyńskiego w sezonie zimowym 2017/2018 Renata Żmuda 2017-10-12 09:11:04
Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszrze powiatu kwidzyńskiego w sezonie zimowym 2017/2018 Renata Żmuda 2017-10-12 09:08:14
Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszrze powiatu kwidzyńskiego w sezonie zimowym 2017/2018 Renata Żmuda 2017-10-12 09:07:28
Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na obszarze powiatu kwidzyńskiego w sezonie zimowym 2017/2018 Renata Żmuda 2017-10-12 08:26:51
Magdalena Łapacz 2017-10-11 14:03:13
Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia pracowni wytworów papierniczych i pracowni przetwórstwa papierniczego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie przy ul. Katedralnej 5, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020. Marcin Lewandowski 2017-10-10 14:38:19
2013 Ewelina Wiśniewska 2017-10-10 14:21:16
2017 Ewelina Wiśniewska 2017-10-10 14:20:12
2017 Ewelina Wiśniewska 2017-10-10 14:19:04