herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

www.powiatkwidzynski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 45/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Łukasz Nowogrodzki 2019-03-25 10:51:36
Uchwała Nr 44/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Kwidzyńskiego za rok 2018. Łukasz Nowogrodzki 2019-03-25 10:48:24
Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja i termomodernizacja obiektu przy ul. Grudziądzkiej 8 w Kwidzynie Marcin Lewandowski 2019-03-22 14:17:45
Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja i termomodernizacja obiektu przy ul. Grudziądzkiej 8 w Kwidzynie Marcin Lewandowski 2019-03-22 14:17:25
Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja i termomodernizacja obiektu przy ul. Grudziądzkiej 8 w Kwidzynie Marcin Lewandowski 2019-03-22 14:13:36
Przetarg nieograniczony pn. Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na obszarze powiatu kwidzyńskiego. Rafał Chrzanowski 2019-03-22 12:49:19
Przetarg nieograniczony pn. Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na obszarze powiatu kwidzyńskiego. Rafał Chrzanowski 2019-03-22 12:48:47
Sesja Nr VII w dniu 25 marca 2019 r. o godz. 15:30 Łukasz Nowogrodzki 2019-03-22 11:53:53
Zapytanie Radnego Andrzeja Bożka dotyczące naboru do szkół ponadgimnazjalnych uczniów po klasach podstawowych i gimnazjalnych na rok 2019/2020 w powiecie kwidzyńskim. Łukasz Nowogrodzki 2019-03-22 10:31:30
2019 Łukasz Nowogrodzki 2019-03-22 08:39:05
Przetarg nieograniczony pn. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego. Renata Żmuda 2019-03-21 11:27:42
Przetarg nieograniczony pn. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego. Renata Żmuda 2019-03-21 11:27:36
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący wysokości wynagrodzeń wypłaconych w okresie od 01.01.2018 roku do dnia wykonania wniosku. Łukasz Nowogrodzki 2019-03-21 08:49:18
Magdalena Łapacz 2019-03-20 15:45:11
Magdalena Łapacz 2019-03-20 14:31:37
Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu w sezonie zimowym 2019/2020,2020/2021 Renata Żmuda 2019-03-20 11:33:00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie podziału - Olszanica. Łukasz Nowogrodzki 2019-03-20 09:02:29
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie podziału - Kwidzyn obr. 0004. Łukasz Nowogrodzki 2019-03-20 09:01:49
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie podziału - Kwidzyn obr. 0004. Łukasz Nowogrodzki 2019-03-20 09:00:42
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie podziału - Olszanica. Łukasz Nowogrodzki 2019-03-20 08:57:27
Magdalena Łapacz 2019-03-19 13:38:10
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący wysokości wynagrodzeń wypłaconych w okresie od 01.01.2018 roku do dnia wykonania wniosku. Łukasz Nowogrodzki 2019-03-19 10:06:54
2019 Łukasz Nowogrodzki 2019-03-19 10:03:21
Magdalena Łapacz 2019-03-18 14:45:26
Informacja dot. udostępnienia kopii dokumentu (względnie przykładowej kopii najstarszego dokumentu) wytworzonego oraz rozsyłanego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Łukasz Nowogrodzki 2019-03-18 11:27:27
Interpelacja Radnego Zbigniewa Kobana dotycząca organizacji zajęć logopedycznych w Zespole Szkół Specjalnych w Kwidzynie. Łukasz Nowogrodzki 2019-03-18 11:17:23
Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kwidzyńskiego z kontroli przeprowadzonej w dniu 14 lutego 2019 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie. Łukasz Nowogrodzki 2019-03-18 10:11:20
Sesja Nr VII w dniu 25 marca 2019 r. o godz. 15:30 Łukasz Nowogrodzki 2019-03-18 10:09:56
Sesja Nr VII w dniu 25 marca 2019 r. o godz. 15:30 Łukasz Nowogrodzki 2019-03-18 09:53:14
Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kwidzyńskiego z kontroli przeprowadzonej w dniu 14 lutego 2019 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie. Łukasz Nowogrodzki 2019-03-18 09:30:12
Sesja Nr VII w dniu 25 marca 2019 r. o godz. 15:30 Łukasz Nowogrodzki 2019-03-18 08:51:27
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 21 marca 2019 r. o godz. 16:30. Justyna Tarka 2019-03-15 13:28:01
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 21 marca 2019 r. o godz. 16:30. Justyna Tarka 2019-03-15 13:27:07
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 21 marca 2019 r. o godz. 16:30. Justyna Tarka 2019-03-15 13:25:35
Sesja Nr VII w dniu 25 marca 2019 r. o godz. 15:30 Justyna Tarka 2019-03-15 13:23:59
Sesja Nr VII w dniu 25 marca 2019 r. o godz. 15:30 Justyna Tarka 2019-03-15 13:22:52
Magdalena Łapacz 2019-03-15 11:13:39
Uchwała Nr 43/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za rok 2018. Justyna Tarka 2019-03-15 07:21:50
Uchwała Nr 43/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za rok 2018. Justyna Tarka 2019-03-15 07:21:00
Uchwała Nr 42/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2019 r. - "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności". Justyna Tarka 2019-03-15 07:20:22