herb BIP - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

www.powiatkwidzynski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Magdalena Łapacz 2017-04-28 13:56:49
Przetarg nieograniczony pn. Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg powiatowych nr 3202G i 3210G wraz z mechaniczną ścinką poboczy. Renata Żmuda 2017-04-28 13:30:52
Projekt Uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie powierzenia Gminie Sadlinki prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XVII Dożynek Powiatowych. - dokument usunięty Justyna Tarka 2017-04-28 09:09:04
Projekt Uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości przy ul. Staszica 25 w Kwidzynie za cenę niższą niż jej wartość rynkowa. - dokument usunięty Justyna Tarka 2017-04-28 09:09:03
Projekt Uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Kwidzyńskiego instrumentem płatniczym. - dokument usunięty Justyna Tarka 2017-04-28 09:09:02
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu kwietniu 2017 r. - dokument usunięty Justyna Tarka 2017-04-28 09:08:59
Porządek obrad XXII sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w dniu 24 kwietnia 2017 r. o godz. 15:30 - dokument usunięty Justyna Tarka 2017-04-28 09:08:58
Przetarg nieograniczony Świadczenie usług w zakresie opracowania autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Renata Żmuda 2017-04-28 08:48:53
Przetarg nieograniczony Świadczenie usług w zakresie opracowania autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Renata Żmuda 2017-04-27 14:20:14
Przetarg nieograniczony pn. Dostawa materiałów dydaktycznych dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29 b, w związku z realizacją przez Powiat Kwidzyński/Starostwo Powiatowe w Kwidzynie projektu pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Renata Żmuda 2017-04-27 13:27:41
Przetarg nieograniczony Świadczenie usługi w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wyjazdów na spotkania akademickie dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu ?Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Renata Żmuda 2017-04-27 13:14:54
Uchwała Nr XXII/112/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Kwidzyńskiego instrumentem płatniczym. Justyna Tarka 2017-04-27 10:06:51
Uchwała Nr XXII/112/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Kwidzyńskiego instrumentem płatniczym. Justyna Tarka 2017-04-27 10:06:40
Uchwała Nr XXII/111/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości przy ul. Staszica 25 w Kwidzynie za cenę niższą niż jej wartość rynkowa. Justyna Tarka 2017-04-27 10:04:26
Uchwała Nr XXII/111/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości przy ul. Staszica 25 w Kwidzynie za cenę niższą niż jej wartość rynkowa. Justyna Tarka 2017-04-27 10:03:30
Uchwała Nr XXII/110/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Sadlinki prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XVII Dożynek Powiatowych. Justyna Tarka 2017-04-27 10:03:07
Uchwała Nr XXII/110/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Sadlinki prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XVII Dożynek Powiatowych. Justyna Tarka 2017-04-27 10:02:57
Uchwała Nr XXII/110/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Sadlinki prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XVII Dożynek Powiatowych. Justyna Tarka 2017-04-27 10:02:01
kwiecień 2017 r. Justyna Tarka 2017-04-27 10:00:55
Ogłoszenie Nr 78/17 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 25 kwietnia 2017r. Justyna Tarka 2017-04-27 07:36:37
Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty w Wydziale Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego. Justyna Tarka 2017-04-26 10:07:18
Magdalena Łapacz 2017-04-25 14:22:47
Przetarg nieograniczony pn. Pełnienie przez Wykonawcę obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Modernizacja ZSO nr 1 - roboty termomodernizacyjne (wymiana okien) Renata Żmuda 2017-04-24 14:34:16
Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja ZSO nr 1 w Kwidzynie- roboty termomodernizacyjne (wymiana okien) Marcin Lewandowski 2017-04-24 14:30:06
Magdalena Łapacz 2017-04-24 14:03:48
Przetarg nieograniczony pn. Pełnienie przez Wykonawcę obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Modernizacja ZSO nr 1 - roboty termomodernizacyjne (wymiana okien) Renata Żmuda 2017-04-24 10:29:42
Przetarg nieograniczony pn. Pełnienie przez Wykonawcę obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Modernizacja ZSO nr 1 - roboty termomodernizacyjne (wymiana okien) Renata Żmuda 2017-04-24 10:28:09
Przetarg nieograniczony pn. Pełnienie przez Wykonawcę obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Modernizacja ZSO nr 1 - roboty termomodernizacyjne (wymiana okien) Renata Żmuda 2017-04-24 10:26:46
Przetarg nieograniczony pn. Pełnienie przez Wykonawcę obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Modernizacja ZSO nr 1 - roboty termomodernizacyjne (wymiana okien) Renata Żmuda 2017-04-24 10:26:26
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na realizację "Opracowania rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy" na obszarze powiatu kwidzyńskiego. Justyna Tarka 2017-04-24 07:45:00
2007 Justyna Tarka 2017-04-21 14:36:59
2017 Justyna Tarka 2017-04-21 14:35:48
Przetarg nieograniczony pn. Pełnienie przez Wykonawcę obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Modernizacja ZSO nr 1 - roboty termomodernizacyjne (wymiana okien) Renata Żmuda 2017-04-21 13:20:41
Przetarg nieograniczony pn. Pełnienie przez Wykonawcę obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Modernizacja ZSO nr 1 - roboty termomodernizacyjne (wymiana okien) Renata Żmuda 2017-04-21 13:19:24
Przetarg nieograniczony pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Katedralnej 5 w Kwidzynie. Marcin Lewandowski 2017-04-21 12:40:23
Przetarg nieograniczony pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Katedralnej 5 w Kwidzynie. Marcin Lewandowski 2017-04-21 12:39:33
Przetarg nieograniczony pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Katedralnej 5 w Kwidzynie. Marcin Lewandowski 2017-04-21 12:39:24
Przetarg nieograniczony pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Katedralnej 5 w Kwidzynie. Renata Żmuda 2017-04-21 12:35:28
Przetarg nieograniczony pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Katedralnej 5 w Kwidzynie. Renata Żmuda 2017-04-21 12:35:12
Przetarg nieograniczony pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Katedralnej 5 w Kwidzynie. Renata Żmuda 2017-04-21 12:35:03