Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę tablic rejestracyjnych. 2018-11-23 11:41
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, w ramach realizacji projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2018-10-17 07:08
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu kwidzyńskiego. 2018-07-27 07:55
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8, w związku z art. 6a, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) - tekst jednolity - dostawa, pomocy dydaktycznych 2018-03-20 11:01
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8, w związku z art. 6a, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) - tekst jednolity - dostawa laptopów w ilości 3 sztuk. 2018-03-20 11:02
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu na dostawę tablic rejestracyjnych. 2017-12-05 07:17
Odpowiedź na zapytanie w sprawie ogłoszenia o zamówieniu na dostawę tablic rejestracyjnych. 2017-12-05 07:09
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę tablic rejestracyjnych. 2017-11-24 10:13
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie usługi polegającej na: "Usuwaniu pojazdów oraz prowadzeniu parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130 a ustawy "Prawo o ruchu drogowym". 2017-05-12 13:42
Odpowiedź na zapytanie nadesłane dnia 5 maja 2017r. za pomocą poczty elektronicznej do zamowienia publicznego "Opracowanie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy" na obszarze powiatu kwidzyńskiego. 2017-05-08 08:51
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na realizację "Opracowania rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy" na obszarze powiatu kwidzyńskiego. 2017-05-12 13:37
Zawiadomienie o zmianie Zapytania Ofertowego, ws. Zapytania ofertowego dotyczy udzielenia zamówienia na: zakup oraz dostawa odzieży roboczej i/ lub odzieży ochronnej, środków ochrony indywidualnej w ramach projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2017-04-13 14:27
Zapytanie ofertowe dotyczy udzielenia zamówienia na: zakup oraz dostawa odzieży roboczej i/ lub odzieży ochronnej, środków ochrony indywidualnej w ramach projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2017-04-10 14:06
Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia na: świadczenie usługi Powiatowego Doradcy-Konsultanta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie w ramach projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2017-02-17 14:01
ogłoszenie o zamówieniu pn. Bieżące utrzymanie w czystości siedziby Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29b 2016-12-07 13:24
Ogłoszenie o zamowieniu pn. Świadczenie usług pocztowych dla potzreb Starostwa Powiatowego w Kwidzynie 2016-12-07 11:39
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę tablic rejestracyjnych. 2016-11-18 13:37
Powiat Kwidzyński zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Wykonanie (druk i zszycie informatora) - "Informator na rok szkolny 2016/2017 dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kwidzyński". 2016-02-26 11:44
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę tablic rejestracyjnych. 2015-11-30 14:42
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na wykonanie usługi polegającej na: "Usuwaniu pojazdów oraz prowadzeniu parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130 a ustawy "Prawo o ruchu drogowym". 2015-05-06 11:59
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę tablic rejestracyjnych. 2014-12-02 14:32
Ogłoszenie o zamówieniu dla zamówień o wartości nie przekraczajacej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w postepowaniu o udzielenie zamówienia pn. Świadczenie usług pocztowych dla potzreb Starostwa Powiatowego w Kwidzynie 2014-11-25 12:19
2013-05-10 12:44
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na wykonanie usługi polegającej na: Usuwaniu pojazdów oraz prowadzeniu parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym 2013-05-10 11:46