Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Obwieszczenie dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności na etapie produkcji pierwotnej.
2 Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu kwidzyńskiego.
3 Uchwała Nr 247/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie, ul. Słowiańska 17, 82-500 Kwidzyn.
4 Zaktualizowany Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych
5 Uchwała Nr XXIII/148/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 lutego 2021r. w sprawie rozpatrzenia skargi na współpracę z Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie.
6 Interpelacja Radnego Zbigniewa Kobana w sprawie trybu podejmowania decyzji w sprawie kierowania wniosków do Komisji Rady Powiatu.
7 Interpelacja Radnego Zbigniewa Kobana w sprawie funkcjonowania oddziału SOR w Kwidzynie.
8 Interpelacja Radnego Zbigniewa Kobana w sprawie realizacji przez Starostę Kwidzyńskiego ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Dz.U.2020.2040 t.j. z dnia 2020.11.19.
9 Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia n. "Zakup i dostawa mebli do doposażenia 2 pracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie w ramach projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń-Kwidzyn"".
10 Uchwała Nr 246/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli w 2021 r.