Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Konsultacje Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego.
2 Uchwała Nr 191/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie.
3 Uchwała Nr 190/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".
4 Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - październik 2020 r.
5 Zmiana danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne 38763(48773N!)GEB_Sadlinki_Olszanica.
6 Przetarg nieograniczony pn. Remont odwodnienia dróg polegający na ścięciu poboczy oraz odtworzeniu rowów drogowych.
7 Wykaz szkół, którym przyznano wsparcie finansowe w ramach "Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa" w 2020 r.
8 Sesja Nr XIX w dniu 28 września 2020 r. o godz. 15:30
9 Obwieszczenie o przekazaniu do zaopiniowania projektu decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej określającej warunki geologiczno - inżynierskie oraz dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne dla budowy rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi dla zamierzenia budowlanego PB-6 w km ok. 135+500 ÷ 183+680 gminy: Gardeja, Kwidzyn, Ryjewo, Gniew, Pelplin, powiaty: kwidzyński, tczewski, woj. pomorskie " w części dotyczącej dokumentacji geologiczno - inżynierskiej określającej warunki geologiczno - inżynierskie, przez: - Wójta Gminy Kwidzyn, - Wójta Gminy Gardeja, - Wójta Gminy Ryjewo, - Burmistrza Miasta i Gminy Gniew, - Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin.
10 Uchwała Nr 189/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 września 2020 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Kwidzynie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Kwidzynie.