Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Zaproszenie do współpracy dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego finansowanych ze środków publicznych.
2
3 Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. edukacji mieszkańców, a zwłaszcza dzieci, w zakresie bezpiecznego korzystania z bezprzewodowych urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne.
4 Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. spisu dróg powiatowych.
5 Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent - osoba ds. merytorycznych projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 03. Edukacja, Działanie 03.03. Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 03.03.01. Jakość edukacji zawodowej.
6 Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent - osoba ds. merytorycznych projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 03. Edukacja, Działanie 03.03. Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 03.03.01. Jakość edukacji zawodowej.
7 Uchwała nr 86/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 września 2019 r. w sprawie unieważnienia zapisu w Uchwale Nr 79/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2019r.
8 Uchwała nr 86/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 września 2019 r. w sprawie unieważnienia zapisu w Uchwale Nr 79/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2019r.
9 Petycja w sprawie wprowadzenia do Starostwa Powiatowego w Kwidzynie Polityki Zarzadzania Konfliktem Interesów.
10 Wykaz szkół i placówek niepublicznych