Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Uchwała nr 173/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie do dalszego samodzielnego reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału szkoły w programie Erasmus+.
2 Uchwała nr 172/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie do dalszego samodzielnego reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału szkoły w programie Erasmus+.
3 Uchwała Nr 170/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego.
4 Uchwała Nr 171/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Kwidzyński w 2020r.(TRACI MOC UCHWAŁA NR. 157/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21 MAJA 2020 R.)
5 Uchwała Nr 170/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego.
6 Uchwała Nr XVII/122/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 czerwca 2020r. o zmianie uchwały Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2020.
7 Uchwała Nr XVII/125/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
8 Uchwała Nr XVII/124/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kwidzyńskiego za 2019r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kwidzyńskiego za 2019r.
9 Uchwała Nr XVII/123/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego wotum zaufania.
10 Uchwała Nr XVII/122/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 czerwca 2020r. o zmianie uchwały Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2020.