Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Uchwała nr 221/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 3 grudnia 2020r. zmianie uchwały nr 120/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 stycznia 2020r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński na rok 2020, podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2020, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku.
2 Uchwała nr 220/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Eweliny Śliwińskiej-Giersz, nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
3 Uchwała Nr 219/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2020r.
4 Uchwała Nr 219/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2020r.
5 Uchwała Nr 218/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Kwidzynie do realizacji zadań organu prowadzącego w zakresie dofinansowania nauczycielom zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
6 Uchwała Nr 217/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński, do realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica".
7 Uchwała Nr 216/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
8 Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia: robota budowlana - remont w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie w ramach projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn"
9 Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia usługi pełnienia funkcji koordynatora merytorycznego w szkole ćwiczeń w ramach projektu pn. "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń".
10 Sesja Nr XXI w dniu 7 grudnia 2020 r. - Sesja korespondencyjna - zdalny tryb obradowania.