Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kwidzyńskiego w roku 2020 w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
2 Uchwała nr 103/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kwidzyńskiego w roku 2020 w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
3 Uchwała nr 102/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2019r.
4 Uchwała nr 101/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego.
5 Uchwała nr 102/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2019r.
6 Uchwała nr 101/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego.
7 Uchwała nr 100/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2020 r. - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.
8 Uchwała nr 99/19 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej w 2020 r. - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.
9 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę tablic rejestracyjnych w 2020 r. dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie
10 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. w zakresie pomocy społecznej - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.