Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024
2 Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu czerwcu 2021 r.
3 czerwiec
4 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Remont drogi powiatowej nr 3222G odc. od 2+534 do 2+889.
5 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Tczewskiej i Zimnej w Kwidzynie zlokalizowanej na działkach: 68, 77/7, 161/3, 64/18, 76/24, 76/11, 76/13, 76/1, 70, 69/8, 64/11, 64/34, 62/3, 62/1, 62/2, 60, 42/3, 43, 61, 69/1, 58, 45/6, 45/1, 71/1, 72/7, 54/1, 53, 47, 48, 49, 50, 51, 72/6, 72/3, 72/5, 72/4, 73, 89/2, obręb nr 0001, miasto Kwidzyn, powiat Kwidzyński, województwo Pomorskie.
6 Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia Na opracowanie 44 scenariuszy lekcji pokazowych w projekcie "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, nr wniosku POWR.02.10.00-00-3018/20
7 Informacja o wyniku naboru na stanowisko referent w Wydziale Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego.
8 Uchwała Nr 268/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie.
9 Uchwała Nr 267/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie wznowienia działalności na terenie powiatu kwidzyńskiego powiatowego środowiskowego domu samopomocy oraz warsztatów terapii zajęciowej.
10 Uchwała Nr 266/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2021 r. - "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności".