Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

styczeń-lipiec 2004 r.

 1. Uchwała nr 111/04 Zarzadu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 stycznia 2004r. w sprawie wniosków do planu w związku z przystąpieniem przez Gminę Kwidzyn do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Górki.
 2. Uchwała Nr 112/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 stycznia 2004r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 3. Uchwała Nr 113/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 stycznia 2004r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 4. Uchwała Nr 114/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 stycznia 2004r. w sprawie powołania przedstawiciela organu prowadzącego do pracy w komisjach kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.
 5. Uchwała Nr 115/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 stycznia 2004r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych szkół ponadgimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 6 lutego 2004 r.
 6. Uchwała Nr 116/04 Zarzadu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 7. Uchwała Nr 117/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 8. Uchwała Nr 118/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 9. Uchwała Nr 119/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 10. Uchwała Nr 120/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów oraz wydatków  i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres I kwartału 2004 r. (Zmiany do uchwały: Uchwała Nr 149/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 marca 2004r.)
 11. Uchwała Nr 121/04 Zarządu Powiatu Kwidzynskiego z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia rocznego planu kontroli wewnętrznej.
 12. Uchwała Nr 122/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania oraz terminu składania ofert.
 13. Uchwała Nr 123/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. (Zmiany do uchwały: Uchwała Nr 143/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 marca 2004r.)
 14.  Uchwała Nr 124/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego  z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 15. Uchwała Nr 125/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 16. Uchwała Nr 126/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego  z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie. (Uchwała traci moc: aktualna Uchwała Nr 458/06 Zarządu Powiatu Kwidzynskiego z dnia 19 października 2006r.)
 17. Uchwała Nr 127/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie. ( Uchwała traci moc: aktualna Uchwała Nr 455/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 października 2006r.)
 18. Uchwała Nr 128/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka im. Marii Konopnickiej w Kwidzynie. ( Uchwała traci moc: aktualna Uchwała Nr 85/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2007r.)
 19. Uchwała Nr 129/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego  z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. (Uchwała traci moc: aktualna Uchwała nr 456/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 października 2006r.)
 20. Uchwała Nr 130/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 21. Uchwała Nr 131/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego  z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 22. Uchwała Nr 132/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego  z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kwidzyńskiego oraz do uczestnictwa w rokowaniach w przypadku, gdy dwa kolejne przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
 23. Uchwała Nr 133/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego  z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych wraz z ich przebiegiem na terenie Miasta Kwidzyna.
 24. Uchwała Nr 134/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego  z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 25. Uchwała Nr 135/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 26. Uchwała Nr 136/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody Kierownikowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kwidzyńskiego na okres powyżej 3 lat.
 27. Uchwała Nr 137/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego  z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie wyboru oferty realizacji zadania publicznego w formie wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 28. Uchwała Nr 138/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego  z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 29. Uchwała Nr 139/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 30. Uchwała Nr 140/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego  z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 31. Uchwała Nr 141/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego  z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 32. Uchwała Nr 142/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiegoz dnia 11 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za rok 2003.
 33. Uchwała Nr 143/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 marca 2004 r. o zmianie uchwały nr 123/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. ( Uchwała traci moc: aktualna Uchwała Nr 9/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2006r.)
 34. Uchwała Nr 144/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecania oraz wysokości środków na poszczególne zadania.
 35.  Uchwała Nr 145/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego  z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 36. Uchwała Nr 146/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 37. Uchwała Nr 147/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 38. Uchwała Nr 148/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 39. Uchwała Nr 149/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiegoz dnia 18 marca 2004 r. o zmianie uchwały nr 120/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego 2003 r. z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres I kwartału 2004 r.
 40. Uchwała Nr 150/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego  z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie upoważnienia kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 41. Uchwała Nr 151/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego  z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 42. Uchwała Nr 152/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 43. Uchwała Nr 153/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 44. Uchwała Nr 154/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 45. Uchwała Nr 155/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 46. Uchwała Nr 156/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 kwietnia2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 47. Uchwała Nr 157/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 48. Uchwała Nr 158/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 49. Uchwała Nr 159/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 50. Uchwała Nr 160/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 51. Uchwała Nr 161/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 52. Uchwała Nr 162/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie Planu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Ryjewo na lata 2004-10.
 53. Uchwała Nr 163/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 54. Uchwała Nr 164/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 55. Uchwała Nr 165/04  Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 56. Uchwała Nr 166/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 57. Uchwała Nr 167/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 58. Uchwała Nr 168/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 59. Uchwała Nr 169/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 60. Uchwała Nr 170/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ?Zdrowie? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie.
 61. Uchwała Nr 171/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego na 2004 r.
 62. Uchwała Nr 172/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 63. Uchwała Nr 173/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 64. Uchwała Nr 174/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 65. Uchwała Nr 175/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres II kwartału 2004 r. (Zmiany do uchwały: Uchwała nr 193/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 maja 2004r. )
 66. Uchwała Nr 176/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do pracy w komisjach konkursowych dla przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie.
 67. Uchwała Nr 177/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie: Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Gardeja na lata 2004-2010. 
 68. Uchwała Nr 178/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego  z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie: Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Sadlinki na lata 2004-2010. 
 69. Uchwała Nr 179/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie: Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Prabuty na lata 2004-2010.
 70. Uchwała Nr 180/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla zadań  zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2004 r.
 71. Uchwała Nr 181/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 72. Uchwała Nr 182/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy. 
 73. Uchwała Nr 183/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy. 
 74. Uchwała Nr 184/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 75. Uchwała Nr 185/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie.
 76. Uchwała Nr 186/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie.
 77. Uchwała Nr 187/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie: Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Kwidzyna na lata 2004-2010.
 78. Uchwała Nr 188/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 79. Uchwała Nr 189/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 80. Uchwała Nr 190/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie powołania pocztu sztandarowego. (Uchwała straciła moc: aktualna uchwała nr 270/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 listopada 2004 r.)
 81. Uchwała Nr 191/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy. 
 82. Uchwała Nr 192/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2004 r.
 83. Uchwała Nr 193/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 175/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres II kwartału 2004 r.
 84. Uchwała Nr 194/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy. 
 85. Uchwała Nr 195/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 86. Uchwała Nr 196/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie: Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Kwidzyn na lata 2004-2010. 
 87. Uchwała Nr 197/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie zasad wynajmu i dzierżawy  nieruchomości lub jej części oraz mienia ruchomego stanowiących własność Powiatu Kwidzyńskiego na okres do 3 lat. (Uchwała traci moc: aktualna Uchwała Nr 289/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 grudnia 2004r.)
 88. Uchwała Nr 198/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 3 czerwca 2004 r.  w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zlecanego zadania, wysokości środków na jego realizację, formy zlecenia oraz terminu składania ofert.
 89. Uchwała Nr 199/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 90. Uchwała Nr 200/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy. 
 91. Uchwała Nr 201/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy. 
 92. Uchwała Nr 202/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy. 
 93. Uchwała Nr 203/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie zaakceptowania wniosków posiłkowych opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie na lata 2004 – 2005 do wniosku o finansowanie projektu beneficjenta końcowego - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, w ramach Działań 1.2 i 1.3 Schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004 – 2006.
 94. Uchwała Nr 204/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy. 
 95. Uchwała Nr 205/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 96. Uchwała Nr 206/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 97. Uchwała Nr 207/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 98. Uchwała Nr 208/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 8 lipca 2004 r.
 99. Uchwała Nr 209/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 9 lipca 2004 r.
 100. Uchwała Nr 210/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres III kwartału 2004 r. (Zmiany do uchwały: Uchwała Nr 241/04 Zarzadu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 sierpnia 2004r.)
 101. Uchwała Nr 211/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zlecanego zadania, wysokości środków na jego realizację, formy zlecenia oraz terminu składania ofert.
 102. Uchwała Nr 211a/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie upoważnienia członków zarządu powiatu do zawarcia umowy pożyczki
 103. Uchwała Nr 212/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie udzielenia zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Kwidzyńskiego.
 104. Uchwała Nr 213/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Kwidzynie. ( Uchwała traci moc: aktualna Uchwała Nr 165/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 listopada 2008r.)
 105. Uchwała Nr 213a/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2004r.
 106. Uchwała Nr 214/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 107. Uchwała Nr 215/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 108. Uchwała Nr 216/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 109. Uchwała Nr 217/ 04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie upoważnienia p.o. dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Kwidzynie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Kwidzynie. (Uchwała traci moc: aktualna Uchwała Nr. 70/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 sierpnia 2007r.)
 110. Uchwała Nr 218/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 111. Uchwała Nr 219/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 112. Uchwała Nr 220/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 113. Uchwała Nr 221/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały  Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego  Nr 136/04  z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie wyrażenia zgody Kierownikowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kwidzyńskiego na okres powyżej 3 lat.
 114. Uchwała Nr 222/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie.
 115. Uchwała Nr 223/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 11-02-2009 08:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-08-2004
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 11-02-2009 09:21