Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała XXVII/166/08 z dnia 2008-12-08 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/127/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2008 roku, następnie zmienionej uchwałą Nr XXIV/158/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 września 2008

Uchwała Nr XXVII/166/2008
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 8 grudnia 2008 r.

 

 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/127/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2008 roku, następnie zmienionej uchwałą Nr XXIV/158/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 września 2008 roku, kolejno zmienionej uchwałą Nr XXV/161/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 października 2008 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92)


Rada Powiatu uchwala, co następuje:

                                               §1

Nadaje się nowe brzmienie Załącznikowi Nr 1 do wyżej wymienionej Uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego, określającemu zadania oraz wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2008, przeznaczonych na poszczególne zadania, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

                                              §2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

                                             §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                    UZASADNIENIE

  Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92) Rada Powiatu określa zadania i wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania.
  Uchwałą Nr XXV/161/2008 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 października 2008 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku zostały zabezpieczone środki na rehabilitację zawodową - zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, do wykorzystania których nie doszło z powodu nie spełnienia wymogów formalnych przez potencjalnego beneficjenta tych środków. By tych środków nie zwracać, należy w planie dokonać zmian zgodnie z zapotrzebowaniem na środki w innych zadaniach.
  Ponadto zaistniała konieczność (spowodowana zdarzeniami losowymi) przesunięcia środków z zadania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.
W związku z powyższym należy dokonać przesunięć między zadaniami zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. I tak odpowiednio:

 1. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej:
  pkt 1 – Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - zmniejszyć o 40.000 zł.
 2. Środki finansowane na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej:
  pkt 1– Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
  przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  - osoby dorosłe - zwiększyć o 58.808 zł.
  - dzieci i młodzież - zwiększyć o 11.000 zł
  pkt 2 – Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
  - osoby dorosłe - zmniejszyć o 14.808 zł.
  - dzieci i młodzież - zmniejszyć o 15.000 zł.


Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Wobec powyższego należałoby zmienić uchwałę jak wyżej.


Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Pakalska 24-02-2009 07:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Renata Majda 17-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Pakalska 24-02-2009 07:16