Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała XXIV/160/08 z dnia 2008-09-29 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Górkach gm. Kwidzyn stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych

Uchwała XXIV/160/2008
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 29 września 2008 r.w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Górkach gm. Kwidzyn stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a i art. 4 pkt. 1 ppkt. 13 i 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), § 4 załącznika do uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego Nr XXV/173/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie przyjęcia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Rada Powiatu, uchwala co następuje:

                                              § 1

Wyraża się zgodę na nabycie przez Powiat Kwidzyński nieruchomości położonej w miejscowości Górki gm. Kwidzyn stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych:
1. nieruchomości zabudowanej, składającej się z budynku wagi samochodowej na działce oznaczonej nr 14/22 o powierzchni 0,0095ha (KW 24318) – teren związany z byłą gorzelnią,

                                             § 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


                                             § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
                                  U Z A S A D N I E N I E

  Przedmiotowa działka położone jest w sąsiedztwie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kwidzyńskiego, przeznaczona zostanie pod utworzenie Parku technologicznego i Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej, zgodnie z programem wspierania rozwoju istniejących i powstających, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie powiatu.
  Dla sprzyjania przedsiębiorczości zamierzamy również wystąpić o rozszerzenie istniejącej już w Kwidzynie specjalnej strefy ekonomicznej.
Realizacja tego przedsięwzięcia zmierza do aktywizacji zawodowej bezrobotnych z terenu powiatu kwidzyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób ze środowisk wiejskich oraz byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych. Istniejące potrzeby społeczne uzasadniają powyższe zamierzania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 14-04-2009 10:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Pakalska 01-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 14-04-2009 10:31