Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 96/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia.

Uchwała nr 96/08
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 17 stycznia 2008 rokuw sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIV /96/ 2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008”


 

zarząd powiatu uchwala, co następuje:                                              

§ 1Określa się, w ramach zadań priorytetowych wymienionych w „Rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008” stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIV /96/ 2007 r. Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008”, szczegółowy rodzaj zadania publicznego przewidzianego do zlecenia w 2008 roku oraz wysokość środków na poszczególne zadania w zakresie:
1) kultury fizycznej:
a) organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży powiatu kwidzyńskiego do 21.500 zł;
b) organizacja biegów przełajowych o zasięgu krajowym - do 3.500 zł;
c) organizacja powiatowych i wojewódzkich turniejów w tenisie stołowym dla młodzieży szkolnej – do 5.000 zł;
2) kultury:
a) organizacja Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej – do 3.500 zł

                                            

§ 21. Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
2. Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% kosztów realizacji zdania.

                                            

§ 3Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie oraz zamieszczenie na stronie internetowej Powiatu Kwidzyńskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

                                            

§ 4Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 14-04-2009 10:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 17-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 14-04-2009 10:55