Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 106/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.3 "Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych" pt. "Lata 2008-2013 - drugi krok do Europy" (ZMIANA DO UCHWAŁY: UCHWAŁA NR 327/14 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 16 STYCZNIA 2014R.)

Uchwała nr 106/08
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 14 lutego 2008 r.


w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI ”Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” pt. „Lata 2008-2013 – drugi krok do Europy”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 9 ust. 1 pkt.1, 2,5,6 i 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) w związku z Systemem realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki opracowanego przez Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 8 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.06. nr 227, poz. 1658 z późn. zm.).

     

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1Zatwierdza do realizacji projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI ”Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” pt. „Lata 2008-2013 – drugi krok do Europy” Okres realizacji projektu obejmuje lata 2008 - 2013

                                           

§ 2Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie.

                                           

§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                    

UzasadnienieBiorąc pod uwagę sytuację na lokalnym rynku pracy i istniejące obecnie możliwości dofinansowania projektów systemowych w ramach zadań inicjowania i realizacji programów rynku pracy, Powiatowy Urząd Pracy z planowanych kwot środków Funduszu Pracy na pokrycie kosztów realizacji działań będzie składał wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI ”Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” pt. „Lata 2008-2013 – drugi krok do Europy”.
W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie wymagana jest uchwała zarządu właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 14-04-2009 10:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 15-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 14-04-2009 11:08