Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 118/08 Zarządu Powiatu Kwidzynskiego z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia.

Uchwała nr 118/08
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 24 kwietnia 2008 roku

 


w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIV /96/ 2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008”

zarząd powiatu uchwala, co następuje: 

                                               

§ 1Określa się, w ramach zadań priorytetowych wymienionych w „Rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008” stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIV /96/ 2007 r. Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008”, szczegółowy rodzaj zadania publicznego przewidzianego do zlecenia w 2008 roku oraz wysokość środków na poszczególne zadania w zakresie:

1) kultury:

a) Organizacja pleneru malarsko – rzeźbiarskiego - do 5.000 zł;
b) Organizacja ogólnopolskiej giełdy piosenki poetyckiej – do 4.000 zł;
c) Organizacja święta powideł– do 3.000 zł;
d) Organizacja festiwalu muzyki chrześcijańskiej– do 3.000 zł;
e) Organizacja ogólnopolskiego spotkania zespołów i kapel ludowych – do 1.500 zł;
f) Organizacja święta chleba – do 3.000 zł;
g) Organizacja międzynarodowego pleneru malarskiego– do 2.000 zł;

                                           

§ 21. Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
2. Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% kosztów realizacji zdania.

                                           

§ 3Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie oraz zamieszczenie na stronie internetowej Powiatu Kwidzyńskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

                                           

§ 4Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 14-04-2009 11:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 25-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 14-04-2009 11:25