Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 124/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 maja 2008r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.2 "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie" pt. "Sami sobie dla innych".

Uchwała nr 124/08
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 21 maja 2008 r.


w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI ”Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” pt. „Sami sobie dla innych”.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 9 ust. 1 pkt.1, 2, 18 i 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) w związku z Systemem realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki opracowanego przez Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 8 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.06. nr 227, poz. 1658 z późn. zm.).

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje:

                                                                           

§ 1Zatwierdza do realizacji projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI ”Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” pt. „Sami sobie dla innych”.

                                                                           

§ 2Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie. 

                                                                            

§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                               

Uzasadnienie  Biorąc pod uwagę sytuację na lokalnym rynku pracy i istniejące obecnie możliwości dofinansowania projektów służących wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie, Powiatowy Urząd Pracy będzie składać wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI ”Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” pt. „Sami sobie dla innych”.
  W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie wymagana jest uchwała zarządu właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 14-04-2009 13:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 21-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 14-04-2009 13:31