Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XV/111/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w interesie publicznym.

Uchwała Nr XV/111/2020

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 24 lutego 2020 r.

 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji  wniesionej w interesie publicznym

 

Na podstawie art. 16a ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z póź.zm.) i § 64? ust.1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr X/70/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kwidzyńskiego ( tekst jedn. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2019 r. poz.62),  art. 9 ust. 2 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870 z późn.zm.) oraz uwzględniając stanowisko Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu Kwidzyńskiego

 

Rada Powiatu, uchwala co następuje :

 

§ 1

 

 

            Po zapoznaniu się z petycją Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego z siedzibą w Warszawie złożoną w interesie publicznym dotyczącą dokonania analizy możliwości wdrożenia w  Starostwie Powiatowym procedur związanych  z pełnym zabezpieczeniem potrzeb interesantów dotyczących płatności bezgotówkowych, Rada Powiatu Kwidzyńskiego  uznaje iż petycja nie zasługuje na uwzględnienie.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

  1. W dniu 12 grudnia 2019  do sekretariatu Zarządu Powiatu wpłynęła pocztą elektroniczną   petycja Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego z siedzibą w Warszawie złożona w interesie publicznym dotyczącą dokonania analizy możliwości wdrożenia w  Starostwie Powiatowym procedur związanych  z pełnym zabezpieczeniem potrzeb interesantów dotyczących płatności bezgotówkowych.
  2. Z mocy 16a ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z póź.zm.) i § 64? ust.1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr X/70/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kwidzyńskiego ( tekst jedn. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 4 stycznia 2019 r. poz.62),  oraz art. 9 ust. 2 ustawy z 11.07.2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870z późn.zm.) Rada Powiatu jest właściwe do rozpatrzenia petycji po uprzednim rozpoznaniu petycji przez Komisję skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu Kwidzyńskiego.
  3. Petycja nie zasługuje na uwzględnienie albowiem:

1) Powiat Kwidzyński (Starostwo Powiatowe w Kwidzynie) akceptuje w relacjach z interesantami płatności bezgotówkowe.

2) W Starostwie Powiatowym w Kwidzynie funkcjonuje jeden terminal płatniczy, który umieszczony jest w punkcie kasowym banku obsługującego urząd oraz pięć terminali umieszczonych przy stanowiskach do obsługi interesantów z zakresu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami i dopuszczeniem pojazdu do ruchu.

3) Powiat Kwidzyński (Starostwo Powiatowe w Kwidzynie) uczestniczy w „Programie Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego (PWOB)” w ramach umowy o współpracy w zakresie obsługi rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi.

4) W ramach zawartej umowy Powiat Kwidzyński (Starostwo Powiatowe w Kwidzynie) nie ponosi żadnych opłat. Wszystkie opłaty wynikające z cennika  PWOB będącego załącznikiem do umowy są pokrywane przez Fundację Polska Bezgotówkowa z siedzibą w Warszawie w przypadku pozytywnej weryfikacji i rejestracji w Programie.

5) Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych jest właścicielem platformy usług i płatności www.info-car.pl obsługującej System Płatności PiK  w ramach umowy na dostawę dokumentów i usług. Z tytułu powyżej usługi powiat nie ponosi żadnych kosztów, natomiast petent płaci prowizję w wysokości 2 PLN od każdej transakcji. 

6) z mocy 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z póź.zm.) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w sprawach wymienionych w tym przepisie a także podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu. W stanie faktycznym i prawnym żaden przepis rangi ustawowej nie nakłada na radę obowiązku  wdrożenia w  Starostwie Powiatowym procedur związanych  z pełnym zabezpieczeniem potrzeb interesantów dotyczących płatności bezgotówkowych, a wprowadzone już procedury są wystarczające i nie wymagają dokonywania dodatkowych analiz.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Rozmysłowicz 26-02-2020 08:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Rozmysłowicz 26-02-2020 08:18