Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XVII/121/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 czerwca 2020r. o zmianie uchwały Nr XLIX/356/2006 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Uchwała Nr XVII/121/2020

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 29 czerwca 2020 r.

 

o zmianie uchwały Nr XLIX/356/2006 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

       

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r.  poz. 920) w związku z art. 11 ust.2 oraz art.12 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) oraz art. 41  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.)

 

Rada Powiatu uchwala co następuje:

 

§ 1

 

W załączniku do uchwały Nr XLIX/356/2006 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. § 1 ust. 2 o brzmieniu :

„ 2. Siedzibą PCPR jest miasto Kwidzyn – ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn.”

otrzymuje brzmienie:

„ 2. Siedzibą PCPR jest miasto Kwidzyn.”

                                                         

§ 2

 

Tekst jednolity statutu stanowi załącznik do uchwały.

                                                       

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

                                                        

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

W dotychczasowym statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie widniał adres ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn. W 2018 roku siedzibę jednostki przeniesiono i mieści się obecnie przy ul. gen. Józefa Hallera 5 w Kwidzynie, co powoduje to konieczność zmiany statutu.

Art. 41 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w związku z art.  25 tejże ustawy określa, że: „Jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający.”

Implikacją cytowanych przepisów jest sytuacja, gdzie siedzibą jednostki budżetowej  jest konkretna miejscowość. Nazwa ulicy wraz z numeracją budynków i lokali nie wchodzi w  skład siedziby, a stanowi odrębny element określany jako adres.

Wskazanie siedziby za pomocą nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru budynku i lokalu  stanowi naruszenie przepisów kodeksu cywilnego, regulujących problematykę siedziby.

W związku z powyższym podjęcie uchwały  jest uzasadnione.

 

Załączniki do pobrania:

1. załącznik do  uchwały

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 01-07-2020 12:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-07-2020
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 01-07-2020 12:38