Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XXI/144/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego.(TRACI MOC UCHWAŁA NR XIII/102/2019 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 GRUDNIA 2019 R.)(ZMIANY DO UCHWAŁY : UCHWAŁA NR XXIV/149/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 29 MARCA 2021 R.)( ZMIENIONA -AKTUALNA UCHWAŁA NR XXVI/157/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 CZERWCA 2021 R)( TRACI MOC AKTUALNA UCHWAŁA NR XXX/173/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 6 GRUDNIA 2021 R)

Załącznik nr 79

do protokołu z XXI sesji

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 7 grudnia 2020 r.       

Uchwała Nr XXI/144/2020

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 7 grudnia 2020 r.

 

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego.

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 920) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

  1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2025 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego:

  1. do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
  2. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  3. do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów (Dz. U. z 2020r. poz. 818 z późn. zm.).

 

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kwidzyńskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały ust. 1 i 2.

 

§ 4

Traci moc uchwała Nr XIII/102/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 grudnia 2019r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego.

§ 5 

  1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

 

Załączniki do pobrania:

1. załącznik nr 1 do uchwały

2. załącznik nr 2 do uchwały

3. objaśnienia do uchwały

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Rozmysłowicz 09-12-2020 14:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Rozmysłowicz 09-12-2020 14:51