Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr 238/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w Prabutach do samodzielnego reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących uczestnictwa szkoły w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 127/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 30 STYCZNIA 2020R.)(ZMIENIONA AKTUALNA UCHWAŁA NR 308/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 SIERPNIA 2021R.)

Uchwała nr 238/21

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 14 stycznia 2021 r.

 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w Prabutach do samodzielnego reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących uczestnictwa szkoły w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

 

             Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740)

 

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Udziela się pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Brodackiemu - dyrektorowi Zespołu Szkół w Prabutach (Placówka) do samodzielnego reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego (Organ Prowadzący) we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (Fundacja) dotyczących uczestnictwa Placówki w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w tym do składania w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego oświadczeń woli i wiedzy dla Fundacji w związku z projektem pt. „Od Technika do Europejczyka. Viva Espana!”.

 

§ 2.

 

1. Pełnomocnictwo obejmuje uprawnienie do:

1) złożenia wniosku o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach PO WER,

2) składania oświadczeń woli i wiedzy (deklaracji, wyjaśnień) w związku ze złożonym wnioskiem o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach programu PO WER,

3) odbierania korespondencji od Fundacji,

4) podpisania umowy dotyczącej wsparcia finansowego w ramach programu PO WER wraz ze wszelkimi załącznikami oraz aneksami do takiej umowy,

5) składania innych oświadczeń woli i wiedzy niezbędnych do prawidłowego wykonywania zakresu niniejszego umocowania, w związku z realizacją przez Placówkę projektu w ramach programu
PO WER.

2. Pełnomocnik nie jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie niniejszego umocowania.

3. Umocowanie jest udzielone na czas oznaczony do 31.08.2021 r.

4. Dla skuteczności odwołania lub cofnięcia niniejszego umocowania w stosunku
do Fundacji, konieczne jest przekazanie takiej informacji do Fundacji, pod rygorem uznania działań pełnomocnika za ważne i dokonane w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego.

 

§ 3.

 

Traci  moc uchwała nr 127/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w Prabutach do samodzielnego reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału szkoły w programie Erasmus+.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Rozmysłowicz 14-01-2021 12:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Patrycja Rozmysłowicz 14-01-2021 12:40