Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała nr 195/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej w ramach projektu "Eurostypendia dla uczniów - edycja 2008/2009" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa.

Uchwała nr 195/09

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 16 kwietnia 2009 r.

 

 

w sprawie powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej w ramach projektu „Eurostypendia dla uczniów – edycja 2008/2009” w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 2 „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości/maturą, którzy z powodów materialnych natrafiają na  bariery utrudniające naukę”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/185/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania
i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości/maturą, którzy z powodów materialnych natrafiają na  bariery utrudniające naukę”

 

 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Powołuje się Powiatową Komisję Stypendialną, zwaną dalej Komisją, w ramach projektu „Eurostypendia dla uczniów – edycja 2008/2009” w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa, w składzie:

1)         Beata Sandomierska – przewodniczący,

2)         Jerzy Piórczyński – z-ca przewodniczącego

3)         Anna Baranow – członek,

4)         Andrzej Hajdukiewicz – członek,

5)         Piotr Wiśniewski – członek.

 

§ 2.

 

Komisja działa  zgodnie z uchwałą Nr XXXI/185/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia
30 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości/maturą, którzy z powodów materialnych natrafiają
na  bariery utrudniające naukę”.

 

 

§ 3.

 

Komisję powołuje się na okres roku szkolnego 2008/2009.

 

§ 4.

 

Komisja podejmuje rozstrzygnięcie większością głosów w obecności co najmniej 3/4 składu Komisji.

 

§ 5.

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się członkowi zarządu powiatu według kompetencji.

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Pakalska 20-04-2009 08:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Dobaczewska 16-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Pakalska 20-04-2009 08:04