Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Styczeń 2020 - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-13 10:16:44
Styczeń 2020 - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-13 10:16:35
2020 - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-13 10:15:03
Wykaz nr 2/2016 dot. nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-10 08:27:31
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania nieruchomości gruntowej: - dz. 200/6 i 200/7 w obrębie Gardeja, gm. Gardeja. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-10 08:24:38
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania nieruchomości gruntowej: - dz. 76/2 w obrębie Morawy, gm. Gardeja - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-10 08:22:56
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania nieruchomości gruntowej: - dz. 76/2 w obrębie Morawy, gm. Gardeja - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-10 08:22:23
Wykaz nr 1/2017 dot. nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-10 08:21:04
Wykaz nr 3/2018 dot. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-10 08:21:01
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania nieruchomości gruntowej: - dz. 200/2 w obrębie Gardeja, gm. Gardeja. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-10 08:20:06
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania nieruchomości gruntowej: - dz. 200/2 w obrębie Gardeja, gm. Gardeja. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-10 08:18:53
Wykaz nr 4/2018 dot. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-10 08:11:27
2020 Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-09 09:48:38
Informacja o wyniku w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.: organizacja kursów/ szkoleń nadających dodatkowe uprawnienia, zwiększające szanse uczniów na rynku pracy, zajęć nastawionych na rozwój kompetencji zawodowych, w tym specjalistycznych kursów/ szkoleń doskonalących- w ramach projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Justyna Tarka 2020-01-09 09:40:08
Informacja o wyniku w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.: organizacja kursów/ szkoleń nadających dodatkowe uprawnienia, zwiększające szanse uczniów na rynku pracy, zajęć nastawionych na rozwój kompetencji zawodowych, w tym specjalistycznych kursów/ szkoleń doskonalących- w ramach projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Justyna Tarka 2020-01-09 09:37:40
2020 Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-09 09:31:30
2020 - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-09 09:27:26
2020 - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-09 09:27:07
2019 Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-09 09:25:45
2019 Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-09 09:21:09
Plan postępowań rok 2020 Marcin Lewandowski 2020-01-08 14:42:34
Magdalena Łapacz 2020-01-08 14:09:10
Magdalena Łapacz 2020-01-08 12:33:56
Uchwała Nr 253/p117/D/I/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2020- 2025 wynikającej z zaciągniętych zobowiązań. Patrycja Rozmysłowicz 2020-01-08 10:36:10
Magdalena Łapacz 2020-01-07 15:24:15
Magdalena Łapacz 2020-01-07 15:22:27
Magdalena Łapacz 2020-01-07 15:18:42
styczeń - dokument usunięty Magdalena Łapacz 2020-01-07 15:17:52
styczeń Magdalena Łapacz 2020-01-07 15:17:29
styczeń - dokument usunięty Magdalena Łapacz 2020-01-07 15:17:04
2020 Magdalena Łapacz 2020-01-07 15:16:20
Magdalena Łapacz 2020-01-07 15:15:43
Magdalena Łapacz 2020-01-07 15:06:41
Magdalena Łapacz 2020-01-07 15:04:21
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w okresie od 20.05.2019 do 24.05.2019 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie w wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie realizacji wykonywania przez Starostę zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. Justyna Tarka 2020-01-07 07:45:26
Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - styczeń 2020 r. (Uwaga! Zamiana dyżurów aptek ogólnodostępnych w Kwidzynie w styczniu 2020 roku: 4 stycznia (sobota) dyżur będzie pełniła Apteka Dbam o Zdrowie przy ul. 3 Maja 26, natomiast 22 stycznia (środa) dyżur będzie pełniła Apteka Farmacja 24 przy ul. Braterstwa Narodów 52) - dokument usunięty Justyna Tarka 2019-12-31 13:20:28
Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - styczeń 2020 r. (Uwaga! Zamiana dyżurów aptek ogólnodostępnych w Kwidzynie w styczniu 2020 roku: 4 stycznia (sobota) dyżur będzie pełniła Apteka Dbam o Zdrowie przy ul. 3 Maja 26, natomiast 22 stycznia (środa) dyżur będzie pełniła Apteka Farmacja 24 przy ul. Braterstwa Narodów 52) - dokument usunięty Justyna Tarka 2019-12-31 13:02:55
Dyżury aptek na terenie miasta Prabuty w 2020 roku Justyna Tarka 2019-12-31 11:36:44
Plany pracy Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego na 2020 r. Justyna Tarka 2019-12-31 09:38:37
Plany pracy Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego na 2020 r. Justyna Tarka 2019-12-31 09:36:42