Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 396/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-28 10:18:36
Uchwała Nr 395/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-28 10:16:42
listopad Joanna Wójtowicz 2021-12-27 14:54:31
grudzień Joanna Wójtowicz 2021-12-27 14:53:52
Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-27 09:55:02
grudzień Magdalena Łapacz 2021-12-22 14:09:38
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Prabuty - 2022 r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-22 11:13:38
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Prabuty - 2022 r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-22 11:13:14
Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - styczeń 2022 r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-22 11:11:10
Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - styczeń 2022 r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-22 11:10:34
Uchwała Nr 226/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych w 2021 r. przez Powiat Kwidzyński w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 104/19 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 5 GRUDNIA 2019 R.)(UCHWAŁA STRACIŁA MOC AKTUALNA UCHWAŁA NR 392/21 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21GRUDNIA 2021 R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-22 10:47:08
Uchwała Nr 227/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych w 2021 r. przez Powiat Kwidzyński w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 105/19 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 5 GRUDNIA 2019 R.)(UCHWAŁA STRACIŁA MOC AKTUALNA UCHWAŁA NR 391/21 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21 GRUDNIA 2021 R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-22 10:45:37
Uchwała Nr 212/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej w 2021 r. - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.(TRACI MOC UCHWAŁA NR 99/19 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21 LISTOPADA 2019 R.)(UCHWAŁA STRACIŁA MOC AKTUALNA UCHWAŁA NR 389/21 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21 GRUDNIA 2021 R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-22 10:43:05
Uchwała nr 221/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 3 grudnia 2020r. zmianie uchwały nr 120/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 stycznia 2020r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński na rok 2020, podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2020, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-22 10:39:35
Uchwała nr 221/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 3 grudnia 2020r. zmianie uchwały nr 120/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 stycznia 2020r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński na rok 2020, podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2020, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-22 10:37:48
Uchwała Nr 389/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej w 2022 r. - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 212/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 19 LISTOPADA 2020R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-22 10:30:08
Uchwała Nr 389/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej w 2022 r. - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 212/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 19 LISTOPADA 2020R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-22 10:29:32
Uchwała Nr 391/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych w 2022 r. przez Powiat Kwidzyński w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 227/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 17 GRUDNIA 2020 R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-22 10:26:38
Uchwała Nr 392/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych w 2022 r. przez Powiat Kwidzyński w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.( (TRACI MOC UCHWAŁA NR 226/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 17 GRUDNIA 2020 R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-22 10:24:48
Uchwała Nr 394/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2021r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-22 10:14:14
Uchwała Nr 394/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2021r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-22 10:12:03
2021 Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-22 09:37:07
2021 Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-22 09:21:12
2021 Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-22 09:17:11
grudzień Joanna Wójtowicz 2021-12-21 13:09:40
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu w 2022 r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-21 11:10:22
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w 2022 r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-21 11:04:27
grudzień Magdalena Łapacz 2021-12-21 10:49:18
Uchwała Nr 393/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu w 2022 roku. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-21 10:45:09
Uchwała Nr 392/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych w 2022 r. przez Powiat Kwidzyński w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.( (TRACI MOC UCHWAŁA NR 226/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 17 GRUDNIA 2020 R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-21 10:41:49
Uchwała Nr 392/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych w 2022 r. przez Powiat Kwidzyński w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.( (TRACI MOC UCHWAŁA NR 226/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 17 GRUDNIA 2020 R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-21 10:41:08
Uchwała Nr 391/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych w 2022 r. przez Powiat Kwidzyński w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 227/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 17 GRUDNIA 2020 R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-21 10:38:04
Uchwała Nr 391/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych w 2022 r. przez Powiat Kwidzyński w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 227/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 17 GRUDNIA 2020 R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-21 10:37:21
Uchwała Nr 391/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych w 2022 r. przez Powiat Kwidzyński w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 227/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 17 GRUDNIA 2020 R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-21 10:35:09
Uchwała Nr 390/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2022 r. - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-21 10:30:48
Uchwała Nr 389/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie pomocy społecznej w 2022 r. - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 212/20 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 19 LISTOPADA 2020R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-21 10:27:02
listopad Magdalena Łapacz 2021-12-21 08:58:42
grudzień Magdalena Łapacz 2021-12-20 14:45:29
pażdziernik Magdalena Łapacz 2021-12-20 13:40:06
Zmiana danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne 48868N! KWIDZYN Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-20 11:57:20