Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 281/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 lipca 2021 r. o zmianie uchwały nr 277/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Prabutach, ul. Szkolna 4, 82-550 Prabuty. Justyna Tarka 2021-07-12 11:33:16
Uchwała Nr 281/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 lipca 2021 r. o zmianie uchwały nr 277/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Prabutach, ul. Szkolna 4, 82-550 Prabuty. Justyna Tarka 2021-07-12 11:33:04
Uchwała Nr 281/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 lipca 2021 r. o zmianie uchwały nr 277/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Prabutach, ul. Szkolna 4, 82-550 Prabuty. Justyna Tarka 2021-07-12 11:28:47
lipiec Magdalena Łapacz 2021-07-12 10:03:00
Wykaz nr 2/2021 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas oznaczony. - dokument usunięty Justyna Tarka 2021-07-09 12:10:05
Wykaz nr 1/2021 dot. nieruchomości przeznaczonych do przekazania z zasobu nieruchomości Powiatu Kwidzyńskiego w formie darowizny. - dokument usunięty Justyna Tarka 2021-07-09 12:09:03
Uchwała Nr 280/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie, ul. Słowiańska 17, 82-500 Kwidzyn. (ZMIANY DO UCHWAŁY: uCHWAŁA NR 284/21 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 LIPCA 2021 R. ) Justyna Tarka 2021-07-08 14:13:00
Uchwała Nr 280/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie, ul. Słowiańska 17, 82-500 Kwidzyn. (ZMIANY DO UCHWAŁY: uCHWAŁA NR 284/21 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 LIPCA 2021 R. ) Justyna Tarka 2021-07-08 14:12:47
Uchwała Nr 280/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie, ul. Słowiańska 17, 82-500 Kwidzyn. (ZMIANY DO UCHWAŁY: uCHWAŁA NR 284/21 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 LIPCA 2021 R. ) Justyna Tarka 2021-07-08 14:09:53
Uchwała Nr 279/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 2, 82-500 Kwidzyn. (ZMIANY DO UCHWAŁY: UCHWAŁA NR 283/21 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 LIPCA 2021 R. ) Justyna Tarka 2021-07-08 14:09:10
Uchwała Nr 279/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 2, 82-500 Kwidzyn. (ZMIANY DO UCHWAŁY: UCHWAŁA NR 283/21 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 LIPCA 2021 R. ) Justyna Tarka 2021-07-08 14:08:50
Uchwała Nr 279/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 2, 82-500 Kwidzyn. (ZMIANY DO UCHWAŁY: UCHWAŁA NR 283/21 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 LIPCA 2021 R. ) Justyna Tarka 2021-07-08 14:05:46
Uchwała Nr 278/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie, ul. Konarskiego 12, 82-500 Kwidzyn. (ZMIANY DO UCHWAŁY: UCHWAŁA NR 282/21 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 LIPCA 2021 R.) Justyna Tarka 2021-07-08 14:04:06
Uchwała Nr 278/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie, ul. Konarskiego 12, 82-500 Kwidzyn. (ZMIANY DO UCHWAŁY: UCHWAŁA NR 282/21 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 LIPCA 2021 R.) Justyna Tarka 2021-07-08 14:03:50
Uchwała Nr 278/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie, ul. Konarskiego 12, 82-500 Kwidzyn. (ZMIANY DO UCHWAŁY: UCHWAŁA NR 282/21 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 LIPCA 2021 R.) Justyna Tarka 2021-07-08 14:00:43
Uchwała Nr 277/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Prabutach, ul. Szkolna 4, 82-550 Prabuty. (ZMIANY DO UCHWAŁY: UCHWAŁA NR 281/21 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 LIPCA 2021 R. ) Justyna Tarka 2021-07-08 13:58:14
Uchwała Nr 277/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Prabutach, ul. Szkolna 4, 82-550 Prabuty. (ZMIANY DO UCHWAŁY: UCHWAŁA NR 281/21 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 LIPCA 2021 R. ) Justyna Tarka 2021-07-08 13:57:55
Uchwała Nr 277/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Prabutach, ul. Szkolna 4, 82-550 Prabuty. (ZMIANY DO UCHWAŁY: UCHWAŁA NR 281/21 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 LIPCA 2021 R. ) Justyna Tarka 2021-07-08 13:55:32
Uchwała Nr 276/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2021 r. - "Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego". Justyna Tarka 2021-07-08 13:54:26
Uchwała Nr 275/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński w 2021 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie -"Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego". Justyna Tarka 2021-07-08 13:54:01
Uchwała Nr 274/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2021 r.- "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności". Justyna Tarka 2021-07-08 13:53:36
Uchwała Nr 273/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do realizacji II naboru projektu grantowego "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz powierzenia jego realizacji Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Justyna Tarka 2021-07-08 13:53:07
Uchwała Nr 272/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do realizacji II naboru projektu grantowego "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz powierzenia jego realizacji Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej "Słoneczne Wzgórze" w Ryjewie. Justyna Tarka 2021-07-08 13:52:19
Uchwała Nr 272/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do realizacji II naboru projektu grantowego "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz powierzenia jego realizacji Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej "Słoneczne Wzgórze" w Ryjewie. Justyna Tarka 2021-07-08 13:51:30
Lipiec 2021 r. Justyna Tarka 2021-07-08 13:50:30
Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. stowarzyszeń twórczych oraz składów komisji konkursowych przy powoływaniu dyrektorów instytucji kultury podległych organizatorowi. Justyna Tarka 2021-07-08 09:20:04
Tryb podstawowy- wariant I (bez negocjacji) pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3209G etap III, odc. od 7+450 do 10+200. Marcin Lewandowski 2021-07-07 14:58:47
2020 Justyna Tarka 2021-07-07 14:36:54
2021 Justyna Tarka 2021-07-07 14:34:37
czerwiec Joanna Wójtowicz 2021-07-07 11:24:42
Zapytanie Radnego Zbigniewa Kobana dotyczące Środków Funduszu Pracy przyznanych Powiatowemu Urzędowi Pracy w Kwidzynie na finansowanie kosztów obsługi, o których mowa w art. 31q ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz.374 z późn. zm.). Justyna Tarka 2021-07-07 10:18:07
lipiec Magdalena Łapacz 2021-07-06 08:37:25
lipiec Magdalena Łapacz 2021-07-06 07:52:03
lipiec Magdalena Łapacz 2021-07-06 07:49:55
Informacja o wyniku postępowania dot. zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. "Zakup i dostawa specjalistycznego doposażenia pracowni: przyrodniczej, matematycznej, informatycznej i językowej oraz gier edukacyjnych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie w ramach projektu pn. "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn". Justyna Tarka 2021-07-05 14:37:35
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. "Opracowanie diagnozy potrzeb 7 szkół objętych wsparciem w ramach projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn" oraz przeprowadzenie ewaluacji ex ante i ex post przeprowadzonych działań dla szkoły ćwiczeń i szkół wspieranych w ramach projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn" wraz z zaprezentowaniem wyników ewaluacji ex post podczas konferencji podsumowującej projekt". Justyna Tarka 2021-07-05 14:27:09
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. "Opracowanie diagnozy potrzeb 7 szkół objętych wsparciem w ramach projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn" oraz przeprowadzenie ewaluacji ex ante i ex post przeprowadzonych działań dla szkoły ćwiczeń i szkół wspieranych w ramach projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn" wraz z zaprezentowaniem wyników ewaluacji ex post podczas konferencji podsumowującej projekt". Justyna Tarka 2021-07-05 14:26:51
2021 Patrycja Rozmysłowicz 2021-07-01 15:19:13
Uchwała Nr 272/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do realizacji II naboru projektu grantowego "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz powierzenia jego realizacji Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej "Słoneczne Wzgórze" w Ryjewie. Patrycja Rozmysłowicz 2021-07-01 13:30:04
Uchwała Nr 276/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2021 r. - "Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego". Patrycja Rozmysłowicz 2021-07-01 13:27:16