Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Joanna Wójtowicz 2020-12-03 13:43:23
grudzień Joanna Wójtowicz 2020-12-03 13:41:38
grudzień Joanna Wójtowicz 2020-12-03 13:29:28
listopad Joanna Wójtowicz 2020-12-03 13:28:58
listopad Joanna Wójtowicz 2020-12-03 13:28:21
Przetarg nieograniczony pn. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego. Renata Żmuda 2020-12-03 12:32:54
Przetarg nieograniczony pn. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego. Renata Żmuda 2020-12-03 12:31:29
Przetarg nieograniczony pn. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego. Renata Żmuda 2020-12-03 12:29:59
Przetarg nieograniczony pn. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego. Renata Żmuda 2020-12-03 12:29:47
Uchwała nr 221/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 3 grudnia 2020r. zmianie uchwały nr 120/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 stycznia 2020r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński na rok 2020, podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2020, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-03 11:02:55
2020 Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-03 10:58:20
Uchwała nr 221/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 3 grudnia 2020r. zmianie uchwały nr 120/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 stycznia 2020r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński na rok 2020, podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2020, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-03 10:55:15
Uchwała nr 221/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 3 grudnia 2020r. zmianie uchwały nr 120/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 stycznia 2020r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński na rok 2020, podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2020, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-03 10:52:23
Uchwała nr 220/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Eweliny Śliwińskiej-Giersz, nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-03 10:35:55
Uchwała nr 220/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Eweliny Śliwińskiej-Giersz, nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-03 10:35:01
Uchwała nr 220/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Eweliny Śliwińskiej-Giersz, nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-03 10:34:16
Grudzień 2020 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-03 10:28:20
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3225G Rozajny- Rozajny Małe Marcin Lewandowski 2020-12-02 14:47:25
Uchwała Nr 218/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Kwidzynie do realizacji zadań organu prowadzącego w zakresie dofinansowania nauczycielom zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-02 13:35:08
Uchwała Nr 217/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński, do realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica". Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-02 13:33:00
Uchwała Nr 219/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2020r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-02 12:36:48
Uchwała Nr 219/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2020r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-02 12:36:38
Uchwała Nr 219/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2020r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-02 12:35:51
Uchwała Nr 218/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Kwidzynie do realizacji zadań organu prowadzącego w zakresie dofinansowania nauczycielom zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-02 12:35:01
Uchwała Nr 217/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński, do realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica". Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-02 12:28:23
Uchwała Nr 216/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-02 11:52:21
Uchwała Nr 216/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-02 11:52:09
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - referent - osoba ds. finansowych projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. - dokument usunięty Justyna Tarka 2020-12-02 11:03:54
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 (VI kadencja 2018-2023) Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-02 10:00:46
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 (VI kadencja 2018-2023) Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-02 09:55:44
Program Ochrony Środowiska (zakładka menu) Administrator Portalu 2020-12-02 09:04:53
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia: robota budowlana - remont w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie w ramach projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn" Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-01 14:01:53
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia usługi pełnienia funkcji koordynatora merytorycznego w szkole ćwiczeń w ramach projektu pn. "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń". Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-01 11:26:01
2020 Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-01 09:01:30
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - referent - osoba ds. finansowych projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. - dokument usunięty Justyna Tarka 2020-11-30 12:28:08
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - referent - osoba ds. finansowych projektu "Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. - dokument usunięty Justyna Tarka 2020-11-30 12:27:13
Sesja Nr XXI w dniu 7 grudnia 2020 r. - Sesja korespondencyjna - zdalny tryb obradowania. Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-27 14:35:57
Sesja Nr XXI w dniu 7 grudnia 2020 r. - Sesja korespondencyjna - zdalny tryb obradowania. Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-27 14:31:51
Sesja Nr XXI w dniu 7 grudnia 2020 r. - Sesja korespondencyjna - zdalny tryb obradowania. Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-27 14:29:23
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kwidzyńskiego na lata 2020 ? 2030. Patrycja Rozmysłowicz 2020-11-27 11:42:14