Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 227/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych w 2021 r. przez Powiat Kwidzyński w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 105/19 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 5 GRUDNIA 2019 R.) Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-18 11:34:03
Uchwała Nr 226/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych w 2021 r. przez Powiat Kwidzyński w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 104/19 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 5 GRUDNIA 2019 R.) Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-18 11:25:34
Uchwała Nr 225/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2021 roku - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-18 11:21:02
Uchwała Nr 225/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2021 roku - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-18 11:20:32
Uchwała Nr 225/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2021 roku - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-18 11:20:22
Uchwała Nr 224/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydzielonym rachunku bankowym. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-18 11:17:56
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3225G Rozajny- Rozajny Małe Rafał Chrzanowski 2020-12-18 11:12:46
Przetarg nieograniczony pn. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego. Renata Żmuda 2020-12-18 10:40:19
Przetarg nieograniczony pn. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego. Renata Żmuda 2020-12-18 10:39:25
Przetarg nieograniczony pn. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego. Renata Żmuda 2020-12-18 10:38:55
Przetarg nieograniczony pn. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego. Renata Żmuda 2020-12-18 10:38:18
Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: świadczenie usługi biegłego rewidenta w celu dokonania oceny realizacji Umowy zbycia udziałów zawartej w dniu 8 kwietnia 2016 r, w Kwidzynie pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim a EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, oraz realizacji zapisów Aneksu z dnia 28.05.2018, do umowy zbycia udziałów z dnia 8 kwietnia 2016 r, zawartego w Kwidzynie pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim a EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, a EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w okresie czasu do dnia 31.08.2020r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-18 08:23:04
2020 Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-17 15:51:31
2020 Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-17 15:35:50
2019 Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-17 15:35:11
2020 Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-17 15:33:54
2020 Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-17 15:32:00
Informacja o wyniku postępowania dot. zamówienia na świadczenie usługi biegłego rewidenta w celu dokonania oceny realizacji Umowy zbycia udziałów zawartej w dniu 8 kwietnia 2016 r, w Kwidzynie pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim a EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, oraz realizacji zapisów Aneksu z dnia 28.05.2018, do umowy zbycia udziałów z dnia 8 kwietnia 2016 r, zawartego w Kwidzynie pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim a EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, a EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w okresie czasu do dnia 31.08.2020r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-17 14:50:56
Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnieniu informacji publicznej dot. informacji nt. polityki bezpieczeństwa. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-17 14:45:51
Wniosek i odpowiedź na wniosek o udostępnieniu informacji publicznej dot. informacji nt. polityki bezpieczeństwa. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-17 14:43:19
Ogłoszenie o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w 2021 roku Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-17 13:41:11
Ogłoszenie o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w 2021 roku Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-17 13:40:17
Informacja o wyniku postępowania dot. zamówienia na świadczenie usługi biegłego rewidenta w celu dokonania oceny realizacji Umowy zbycia udziałów zawartej w dniu 8 kwietnia 2016 r, w Kwidzynie pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim a EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, oraz realizacji zapisów Aneksu z dnia 28.05.2018, do umowy zbycia udziałów z dnia 8 kwietnia 2016 r, zawartego w Kwidzynie pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim a EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, a EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w okresie czasu do dnia 31.08.2020r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-17 13:34:02
Przetarg nieograniczony pn. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego. Renata Żmuda 2020-12-17 13:08:16
Przetarg nieograniczony pn. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego. Renata Żmuda 2020-12-17 13:07:59
Przetarg nieograniczony pn. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego. Renata Żmuda 2020-12-17 13:06:10
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz kultury fizycznej i sportu w 2021 roku Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-17 11:52:23
Druk kwestionariusza dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-17 11:14:50
Druk kwestionariusza dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zakładka menu) Administrator Portalu 2020-12-17 11:07:49
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania nieruchomości gruntowej: - dz. 263 w obrębie Julianowo, gm. Prabuty. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-16 08:41:52
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania nieruchomości gruntowej: - dz. 262 w obrębie Julianowo, gm. Prabuty. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-16 08:41:18
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania nieruchomości gruntowej: - dz. 262 w obrębie Julianowo, gm. Prabuty. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-16 08:40:53
Przetarg nieograniczony pn. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego. Renata Żmuda 2020-12-15 13:41:16
Przetarg nieograniczony pn. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego. Renata Żmuda 2020-12-15 13:40:15
Uchwała nr 223/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2020r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-14 13:27:56
Uchwała nr 223/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na 2020r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-14 13:26:59
Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-14 13:25:59
Plany pracy Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego na 2021 r. Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-11 12:57:53
Plan pracy Rady Powiatu Kwidzyńskiego na 2020 rok Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-11 12:53:06
Plan pracy Rady Powiatu Kwidzyńskiego na 2020 rok Patrycja Rozmysłowicz 2020-12-11 12:43:39