Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Oświadczenia majątkowe za rok 2021 ( VI kadencja 2018 - 2023) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-13 08:36:53
Oświadczenia majątkowe za rok 2021 ( VI kadencja 2018 - 2023) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-13 08:31:28
Maj Joanna Wójtowicz 2022-06-13 08:17:57
kwiecień Joanna Wójtowicz 2022-06-13 08:09:01
Marzec Joanna Wójtowicz 2022-06-13 08:02:59
lipiec Magdalena Łapacz 2022-06-13 07:29:11
grudzień Magdalena Łapacz 2022-06-13 07:28:39
Magdalena Łapacz 2022-06-10 15:10:06
Magdalena Łapacz 2022-06-10 14:25:28
Karty usług - wnioski Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-10 12:43:43
Joanna Wójtowicz 2022-06-10 10:27:13
Joanna Wójtowicz 2022-06-10 10:26:01
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-10 10:09:37
Magdalena Łapacz 2022-06-10 07:49:55
czerwiec Magdalena Łapacz 2022-06-10 07:48:45
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 3209G odc. 0+000 - 2+730 i 3224G odc. 0+000 - 2+320. Marcin Lewandowski 2022-06-09 15:02:45
Informacja o nieczynnym Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Prabutach w dniu 27 kwienia 2022 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-09 14:21:29
Informacja o nieczynnym Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Prabutach w dniu 2 maja 2022 r. - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-09 14:21:26
Informacja o nieczynnym Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Prabutach w dniu 15 czerwca 2022 r. Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-09 14:21:08
Maj Joanna Wójtowicz 2022-06-09 13:10:27
kwiecień Joanna Wójtowicz 2022-06-09 13:05:32
Marzec Joanna Wójtowicz 2022-06-09 12:58:26
Joanna Wójtowicz 2022-06-09 12:50:40
Joanna Wójtowicz 2022-06-09 12:46:58
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 3209G odc. 0+000 - 2+730 i 3224G odc. 0+000 - 2+320. Marcin Lewandowski 2022-06-08 11:38:47
Patrycja Rozmysłowicz 2022-06-07 14:50:30
Postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. 1) Opracowania autorskiego programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych z zakresu odpowiednio matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych, 2) Przeprowadzenie warsztatów integracyjnych, rozwijających kreatywność w ramach wsparcia psychologiczno ? metodycznego; 3) Przeprowadzenie wykładów dla rodziców/opiekunów prawnych na temat wspierania uczniów zdolnych 4) Świadczenie usługi Lokalnej Opieki Pedagogiczno-Metodycznej; 5) Przeprowadzenie Diagnozy predyspozycji uczniów w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie; 6) Sprawdzanie Testu Uzdolnień Kierunkowych (TUK); 7) Świadczenie usługi opieki podczas Testu Uzdolnień Kierunkowych (TUK) / ocena projektów kwalifikacyjnych, 8) Świadczenie usługi opieki podczas: spotkań akademickich/ uzupełniających form wsparcia/ wydarzeń rozwijających kompetencje; w związku z realizacją projektu ?Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w roku szkolnym 2021/2022 oraz w roku szkolnym 2022/2023 Renata Żmuda 2022-06-07 11:00:24
Postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. 1) Opracowania autorskiego programu nauczania i przeprowadzenia cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych z zakresu odpowiednio matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych, 2) Przeprowadzenie warsztatów integracyjnych, rozwijających kreatywność w ramach wsparcia psychologiczno ? metodycznego; 3) Przeprowadzenie wykładów dla rodziców/opiekunów prawnych na temat wspierania uczniów zdolnych 4) Świadczenie usługi Lokalnej Opieki Pedagogiczno-Metodycznej; 5) Przeprowadzenie Diagnozy predyspozycji uczniów w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie; 6) Sprawdzanie Testu Uzdolnień Kierunkowych (TUK); 7) Świadczenie usługi opieki podczas Testu Uzdolnień Kierunkowych (TUK) / ocena projektów kwalifikacyjnych, 8) Świadczenie usługi opieki podczas: spotkań akademickich/ uzupełniających form wsparcia/ wydarzeń rozwijających kompetencje; w związku z realizacją projektu ?Zdolni z Pomorza ? powiat kwidzyński? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w roku szkolnym 2021/2022 oraz w roku szkolnym 2022/2023 Renata Żmuda 2022-06-07 11:00:12
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem ? CKZiU- obiekt przy ul. Staszica 25 w Kwidzynie. Rafał Chrzanowski 2022-06-07 08:44:59
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem ? CKZiU- obiekt przy ul. Staszica 25 w Kwidzynie. Rafał Chrzanowski 2022-06-07 08:24:00
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem ? CKZiU- obiekt przy ul. Staszica 25 w Kwidzynie. Rafał Chrzanowski 2022-06-07 08:23:52
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim ? modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem ? CKZiU- obiekt przy ul. Staszica 25 w Kwidzynie. Rafał Chrzanowski 2022-06-07 08:23:45
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 3209G odc. 0+000 - 2+730 i 3224G odc. 0+000 - 2+320. Marcin Lewandowski 2022-06-06 12:29:44
Maj Magdalena Łapacz 2022-06-06 12:00:19
Maj Magdalena Łapacz 2022-06-06 11:59:59
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16 maja 2022 Nr GD.ZUZ.4210.41.2022.ZCS - dokument usunięty Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-06 09:54:48
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Gdańsku przekazuje informacje o naborze do VII edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich "Bitwa Regionów" - dokument usunięty Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-06 09:53:33
Maj Magdalena Łapacz 2022-06-03 14:36:47
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 3209G odc. 0+000 - 2+730 i 3224G odc. 0+000 - 2+320. Marcin Lewandowski 2022-06-03 13:33:35
Obwieszczenie Starosty Kwidzyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji polegającej na: budowie dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Dankowo. - dokument usunięty Agnieszka Kopeć-Bogdan 2022-06-03 09:57:05