Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 147/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński w 2020 r. organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie -"Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego". Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-04 12:32:36
Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-04 12:28:30
Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-04 12:27:47
Patrycja Rozmysłowicz 2020-05-04 12:26:15
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn. "Zakup wraz z dostawą: laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi, tabletów wraz z zestawami słuchawkowymi oraz oprogramowania biurowego do laptopów". - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-04-30 12:11:22
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn. "Zakup wraz z dostawą: laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi, tabletów wraz z zestawami słuchawkowymi oraz oprogramowania biurowego do laptopów". - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-04-30 12:07:37
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn. "Zakup wraz z dostawą: laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi, tabletów wraz z zestawami słuchawkowymi oraz oprogramowania biurowego do laptopów". - dokument usunięty Patrycja Rozmysłowicz 2020-04-30 12:06:54
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2020 r. - "Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego". Patrycja Rozmysłowicz 2020-04-30 10:23:36
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych w 2020 r. - "Wspomaganie umiejętności porozumiewania się - likwidacja barier w komunikowaniu się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodziców z terenu powiatu kwidzyńskiego". Patrycja Rozmysłowicz 2020-04-30 10:22:35
Patrycja Rozmysłowicz 2020-04-30 08:04:44
Interpelacja Radnego Grzegorza Wojtasia w sprawie zakupu komputerów i tabletów przez Powiat Kwidzyński w ramach programu Ministerstwa Cyfryzacji "Zdalna szkoła", ze środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej. Patrycja Rozmysłowicz 2020-04-28 09:23:13
Interpelacja Radnego Grzegorza Wojtasia w sprawie zakupu komputerów i tabletów przez Powiat Kwidzyński w ramach programu Ministerstwa Cyfryzacji "Zdalna szkoła", ze środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej. Patrycja Rozmysłowicz 2020-04-28 09:20:22
Interpelacja Radnego Jakuba Śniega w sprawie podjęcia działań kontrolnych w celu naprawienia usterek nawierzchni wjazdu na teren Szpitala EMC Szpital Zdrowie w Kwidzynie, parking do szpitala i Stacji Dializ. Patrycja Rozmysłowicz 2020-04-28 09:17:04
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie operatu szacunkowego. Patrycja Rozmysłowicz 2020-04-28 09:09:29
Magdalena Łapacz 2020-04-27 12:45:37
Interpelacja Radnego Grzegorza Wojtasia w sprawie zakupu komputerów i tabletów przez Powiat Kwidzyński w ramach programu Ministerstwa Cyfryzacji "Zdalna szkoła", ze środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej. Justyna Tarka 2020-04-27 12:28:13
Magdalena Łapacz 2020-04-24 10:44:26
Magdalena Łapacz 2020-04-24 10:29:01
Magdalena Łapacz 2020-04-24 10:21:58
Magdalena Łapacz 2020-04-24 10:09:16
Magdalena Łapacz 2020-04-24 10:07:53
Magdalena Łapacz 2020-04-24 09:05:36
Przetarg nieograniczony pn. Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego. Marcin Lewandowski 2020-04-23 12:59:32
Przetarg nieograniczony pn. Cyfryzacja części materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz załadowanie w trybie wsadowym wyników prac do bazy danych prowadzonej w systemie EWID 2007 v.9.2 Marcin Lewandowski 2020-04-23 12:10:15
Przetarg nieograniczony pn. Cyfryzacja części materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz załadowanie w trybie wsadowym wyników prac do bazy danych prowadzonej w systemie EWID 2007 v.9.2 Marcin Lewandowski 2020-04-23 12:10:03
Wykaz nr 2/2020 dot. nieruchomości przeznaczonych do darowizny na rzecz Gminy Sadlinki. - dokument usunięty Justyna Tarka 2020-04-23 11:39:13
Justyna Tarka 2020-04-23 11:33:31
Uchwała Nr 146/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" oraz powierzenia jego realizacji Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. Justyna Tarka 2020-04-23 10:44:08
Uchwała Nr 146/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" oraz powierzenia jego realizacji Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. Justyna Tarka 2020-04-23 10:43:28
Uchwała Nr 146/20 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" oraz powierzenia jego realizacji Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. Justyna Tarka 2020-04-23 10:37:18
Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - maj 2020 r. Justyna Tarka 2020-04-23 08:38:02
Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - maj 2020 r. Justyna Tarka 2020-04-23 08:37:09
Dyżury aptek na terenie miasta Kwidzyna - marzec 2020 r. (Uwaga! Zamiana dyżurów aptek ogólnodostępnych w Kwidzynie w marcu 2020 roku: 3 marca (wtorek) dyżur będzie pełniła MEDAPTEKA przy ul. Piłsudskiego 22, a 6 marca (piątek) dyżur będzie pełniła EURO APTEKA przy ul. Krótkiej 4) - dokument usunięty Justyna Tarka 2020-04-23 08:24:24
Magdalena Łapacz 2020-04-21 10:41:34
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu kwietniu 2020 r. - dokument usunięty Justyna Tarka 2020-04-20 10:57:25
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu kwietniu 2020 r. - dokument usunięty Justyna Tarka 2020-04-20 10:56:52
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego w miesiącu kwietniu 2020 r. - dokument usunięty Justyna Tarka 2020-04-20 10:56:03
Interpelacja Radnego Grzegorza Wojtasia w sprawie zakupu komputerów i tabletów przez Powiat Kwidzyński w ramach programu Ministerstwa Cyfryzacji "Zdalna szkoła", ze środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej. Justyna Tarka 2020-04-20 10:11:49
Interpelacja Radnego Grzegorza Wojtasia w sprawie zakupu komputerów i tabletów przez Powiat Kwidzyński w ramach programu Ministerstwa Cyfryzacji "Zdalna szkoła", ze środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej. Justyna Tarka 2020-04-20 10:09:51
Interpelacje i zapytania Radnego Grzegorza Wojtasia Justyna Tarka 2020-04-20 10:09:01