Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 384/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-13 12:06:03
Uchwała Nr 383/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-13 12:00:54
Uchwała Nr 382/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-13 11:55:20
grudzień Magdalena Łapacz 2021-12-10 14:38:05
Wniosek i odpowiedź na wniosek o informację publiczną dot. rad społecznych funkcjonujących w powiecie kwidzyńskim. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-10 14:06:43
grudzień Joanna Wójtowicz 2021-12-10 13:52:31
grudzień Joanna Wójtowicz 2021-12-10 13:43:47
listopad Joanna Wójtowicz 2021-12-10 13:34:22
czerwiec Joanna Wójtowicz 2021-12-10 13:26:46
sierpień Joanna Wójtowicz 2021-12-10 13:23:26
Uchwała Nr 381/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-10 11:38:26
Uchwała Nr 180/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-10 11:36:36
Uchwała Nr 379/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-10 11:34:53
Plany pracy Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego na 2022 r Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-10 10:34:29
Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych w 2022 r. dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-10 09:51:07
Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych w 2022 r. dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. Patrycja Rozmysłowicz 2021-12-10 09:50:41
Postępowanie o udzielenie zamówienia na grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Kwidzyńskiego. Marcin Lewandowski 2021-12-09 15:17:55
Uchwała Nr 377/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 grudnia w sprawie zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-09 10:54:59
Uchwała Nr 378/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 grudnia w sprawie przyjęcia planu kontroli w szkołach prowadzonych przez Powiat Kwidzyński. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-09 10:54:06
Uchwała Nr 377/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 grudnia w sprawie zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-09 10:49:09
Uchwała Nr 376/21 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-09 10:40:15
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego, których wartość jednostkowa przekracza równowartość w złotych kwoty 300 euro - kotły gazowe. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-09 10:29:10
listopad Joanna Wójtowicz 2021-12-09 08:21:35
lipiec Magdalena Łapacz 2021-12-08 13:27:32
Uchwała Nr XXI/145/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2021.(ZMIANY DO UCHWAŁY :UCHWAŁA NR XXIV/150/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 29 MARCA 2021 R.)(ZMIENIONA -AKTUALNA UCHWAŁA NR XXVI/158/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 CZERWCA 2021 R)(ZMIENIONA UCHWAŁĄ NR XXX/182/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 6 GRUDNIA 2021 R) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-08 13:20:02
Uchwała Nr XXVIII/164/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2021.(TRACI MOC AKTUALNA UCHWAŁA NR XXX/181/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 6 GRUDNIA 2021R) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-08 13:09:44
Uchwała NR XXX/181/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2021.(TRACI MOC UCHWAŁA NR XXVIII/164/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 27 WRZESNIA 2021R) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-08 13:08:37
Uchwała Nr XXIX/166/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 października 2021 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".(TRACI MOC AKTUALNA UCHWAŁA NR XXX/178/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGOO Z 6 GRUDNIA 2021R) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-08 13:03:04
Uchwała NR XXX/178/2021 Rady Powiatu Kwidzyn z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".(TRACI MOC UCHWAŁA XXIX/166/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2021 R) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-08 13:01:53
Uchwała Nr XXIX/168/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 października 2021 r. o zmianie Uchwały Nr XXIV/151/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.( ZMIENIONA AKTUALNA UCHWAŁA NR XXX/177/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 6 GRUDNIA 2021R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-08 13:00:12
Uchwała Nr XXIV/151/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.(ZMIENIONA UCHWAŁĄ NR XXIX/168/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2021 R)( ZMIENIONA AKTUALNA UCHWAŁA NR XXX/177/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 6 GRUDNIA 2021R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-08 12:59:26
Uchwała Nr XX/133/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 października 2020 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2021 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.. (STRACIŁA MOC UCHWAŁA NR XII/91/2019 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z 28 PAŹDZIERNIKA 2019 R)( TRACI MOC AKTUALNA UCHWAŁA XXX/176/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 6 GRUDNIA 2021 R) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-08 12:56:21
Uchwała NR XXX/176/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2022 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.(TRACI MOC UCHWAŁA XX/133/2020 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2020R) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-08 12:55:01
Uchwała Nr XIII/97/2019 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. (TRACI MOC UCHWAŁA NR XLVIII/301/2010 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2010 R.)( TRACI MOC AKTUALNA UCHWAŁA NR XXX/175/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 6 GRUDNIA 2021 R) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-08 12:53:01
Uchwała NR XXX/175/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.(TRACI MOC UCHWAŁA NR XII/97/2019 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 GRUDNIA 2019 R) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-08 12:51:36
Uchwała Nr XXI/144/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego.( TRACI MOC AKTUALNA UCHWAŁA NR XXX/173/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 6 GRUDNIA 2021 R.) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-08 12:46:07
Uchwała Nr XXX/173/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-08 12:43:45
2022 r. Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-08 12:43:18
Uchwała Nr XXI/144/2020 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego.(TRACI MOC UCHWAŁA NR XIII/102/2019 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 9 GRUDNIA 2019 R.)(ZMIANY DO UCHWAŁY : UCHWAŁA NR XXIV/149/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 29 MARCA 2021 R.)( ZMIENIONA -AKTUALNA UCHWAŁA NR XXVI/157/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 CZERWCA 2021 R)( TRACI MOC AKTUALNA UCHWAŁA NR XXX/173/2021 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 6 GRUDNIA 2021 R) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-08 12:41:59
Uchwała Nr XXX/173/2021 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kwidzyńskiego.(TRACI MOC UCHWAŁA NR XXI/144/2020 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 7 GRUDNIA 2020 R) Agnieszka Kopeć-Bogdan 2021-12-08 12:39:23