Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 41/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 maja 2007r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. Administrator Portalu 2009-04-15 08:54:36
Uchwała Nr 40/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 maja 2007r. w sprawie upoważnienia Witolda Iwickiego Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie do zawarcia umów oraz realizacji zadania pn. Remont Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-15 08:53:58
Uchwała Nr 39/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 maja 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki "Zdrowie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-15 08:53:17
Uchwała Nr 33/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 maja 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-15 08:52:43
Uchwała Nr 34/07 Zaządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 maja 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-15 08:51:58
Uchwała Nr 35/07 Zarządu Powiatu Kwidzynskiego z dnia 24 maja 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-15 08:50:27
Uchwała Nr 36/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 maja 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach. Administrator Portalu 2009-04-15 08:49:52
Uchwała Nr 37/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 maja 2007r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do pracy w komisjach konkursowych dla przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kwidzynie i Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-15 08:49:18
Uchwała Nr 38/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 maja 2007r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii dróg gminnych. Administrator Portalu 2009-04-15 08:48:47
Uchwała Nr 32/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 maja 2007r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do pracy w komisjach konkursowych dla przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie, Zespole Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach. Administrator Portalu 2009-04-15 08:48:08
Uchwała Nr 31/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 maja 2007r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2007r. Administrator Portalu 2009-04-15 08:47:34
Uchwała Nr 31/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 maja 2007r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2007r. Administrator Portalu 2009-04-15 08:46:19
Uchwała Nr 30/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 maja 2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za wynajem, dzierżawę gruntów, lokali i budynków użytkowych stanowiących mienie Powiatu Kwidzyńskiego. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 451/06 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃŃSKIEGO Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2006R.) (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 53/11 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21 LIPCA 2011R.) Administrator Portalu 2009-04-15 08:42:28
Uchwała Nr 30/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 maja 2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za wynajem, dzierżawę gruntów, lokali i budynków użytkowych stanowiących mienie Powiatu Kwidzyńskiego. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 451/06 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃŃSKIEGO Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2006R.) (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 53/11 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 21 LIPCA 2011R.) Administrator Portalu 2009-04-15 08:34:48
Uchwała Nr 31/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 maja 2007r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2007r. Administrator Portalu 2009-04-15 08:34:27
Uchwała Nr 32/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 maja 2007r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do pracy w komisjach konkursowych dla przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie, Zespole Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach. Administrator Portalu 2009-04-15 08:34:13
Uchwała Nr 38/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 maja 2007r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii dróg gminnych. Administrator Portalu 2009-04-15 08:33:59
Uchwała Nr 37/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 maja 2007r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do pracy w komisjach konkursowych dla przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kwidzynie i Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-15 08:33:44
Uchwała /36/07/07 z dnia 2007-05-24 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach. - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-15 08:33:26
Uchwała /36/07/07 z dnia 2007-05-24 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach. - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-15 08:32:59
Uchwała Nr 36/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 maja 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach. Administrator Portalu 2009-04-15 08:32:56
Uchwała Nr 35/07 Zarządu Powiatu Kwidzynskiego z dnia 24 maja 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-15 08:32:40
Uchwała Nr 34/07 Zaządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 maja 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-15 08:32:26
Uchwała Nr 33/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 maja 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-15 08:32:10
Uchwała Nr 39/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 maja 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki "Zdrowie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-15 08:31:54
Uchwała Nr 40/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 maja 2007r. w sprawie upoważnienia Witolda Iwickiego Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie do zawarcia umów oraz realizacji zadania pn. Remont Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-15 08:31:39
Uchwała Nr 41/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 maja 2007r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. Administrator Portalu 2009-04-15 08:31:24
Uchwała Nr 42/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 maja 2007r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Administrator Portalu 2009-04-15 08:31:10
Uchwała Nr 29/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. Administrator Portalu 2009-04-15 08:30:37
Uchwała Nr 28/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 kwietnia 2007r. w sprawie harmonogramu budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres II kwartału 2007r. Administrator Portalu 2009-04-15 08:29:27
Uchwała Nr 27/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 kwietnia 2007r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego na 2007 r. Administrator Portalu 2009-04-15 08:27:54
Uchwała Nr 26/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 kwietnia 2007r. w sprawie : wyrażenia zgody na przystąpienie do zadania i upoważnienia Marszałka Województwa Pomorskiego do złożenia Wniosku Aplikacyjnego o dofinansowanie projektu pt. Informatyzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji, zarządzania i udostępniania przez Internet ze środków mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 101/08 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 7 LUTEGO 2008R.) Administrator Portalu 2009-04-15 08:26:47
Uchwała Nr 26/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 kwietnia 2007r. w sprawie : wyrażenia zgody na przystąpienie do zadania i upoważnienia Marszałka Województwa Pomorskiego do złożenia Wniosku Aplikacyjnego o dofinansowanie projektu pt. Informatyzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji, zarządzania i udostępniania przez Internet ze środków mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 101/08 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 7 LUTEGO 2008R.) Administrator Portalu 2009-04-15 08:26:02
Uchwała Nr 27/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 kwietnia 2007r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego na 2007 r. Administrator Portalu 2009-04-15 08:25:42
Uchwała Nr 28/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 kwietnia 2007r. w sprawie harmonogramu budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres II kwartału 2007r. Administrator Portalu 2009-04-15 08:25:28
Uchwała Nr 29/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. Administrator Portalu 2009-04-15 08:25:13
Uchwała Nr 25/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2007r. w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Starosty Powiatu Kwidzyńskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. Administrator Portalu 2009-04-15 08:24:34
Uchwała Nr 24/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2007r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2007r. Administrator Portalu 2009-04-15 08:23:49
Uchwała Nr 23/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 marca 2007r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej. Administrator Portalu 2009-04-15 08:22:33
Uchwała Nr 22/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 22 marca 2007r. w sprawie uchylenia regulaminów organizacyjnych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego przyjętych uchwałą nr 326/2002 Zarządu Powiatu w Kwidzynie z dnia 27 czerwca 2002r. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 326/2002 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYNSKIEGO Z DNIA 27 CZERWCA 2002R.) Administrator Portalu 2009-04-15 08:21:43