Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała XXVI/185/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie zmiany Uchwały nr VI / 34 / 1999 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 12 kwietnia 1999 r.w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 w Kwid Administrator Portalu 2009-04-23 14:32:03
Uchwała XXVI/184/04 z dnia 2004-09-27 sprawie zmiany Uchwały nr VI / 33 / 1999 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 12 kwietnia 1999 r.w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kwid Administrator Portalu 2009-04-23 14:31:47
Uchwała XXVI/ 183/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu powiatowego do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kwidzynie Administrator Portalu 2009-04-23 14:31:36
Uchwała Nr XXVI/182/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych w roku 2004 dochodach budżetu powiatu. Administrator Portalu 2009-04-23 14:31:24
Uchwała Nr XXVI/181/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie założeń do projektu budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2005. Administrator Portalu 2009-04-23 14:31:10
Uchwała XXVI/194/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania opłat za pobyt w domach pomocy społecznej, częściowego lub całkowitego zwalniania z tych opłat, zwrotu należności za okres nieobecności osoby w domu, Administrator Portalu 2009-04-23 14:30:47
Uchwała XXVI/197/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/129/2004 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia Administrator Portalu 2009-04-23 14:30:33
Uchwała XXV/179/04 z dnia 2004-08-30 w sprawie powołania sekretarza powiatu Administrator Portalu 2009-04-23 14:29:40
Uchwała XXV/173/04 z dnia 2004-08-30 w sprawie przyjęcia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR XXXII/220/2013 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R.) Administrator Portalu 2009-04-23 14:29:06
Uchwała XXV/174/04 z dnia 2004-08-30 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego w Kwidzynie przy Administrator Portalu 2009-04-23 14:28:32
Uchwała XXV/175/04 z dnia 2004-08-30 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/129/2004 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON w 2004 roku Administrator Portalu 2009-04-23 14:28:02
Uchwała XXV/176/04 z dnia 2004-08-30 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie kwidzyńskim przewidzianych do funkcjonowania od 1 września 2004 r. Administrator Portalu 2009-04-23 14:27:31
Uchwała XXV/177/04 z dnia 2004-08-30 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/152/2004 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie powierzenia Gminie Gardeja prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu do Administrator Portalu 2009-04-23 14:26:57
Uchwała XXV/178/04 z dnia 2004-08-30 w sprawie odwołania sekretarza powiatu Administrator Portalu 2009-04-23 14:25:12
Uchwała XXIV/172/04 z dnia 2004-08-02 w sprawie uchwalenia zmian do Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Kwidzyńskiego Administrator Portalu 2009-04-23 14:24:16
Uchwała XXIV/171/04 z dnia 2004-08-02 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu na lata 2004 - 2011" Administrator Portalu 2009-04-23 14:23:43
Uchwała XXIV/169/04 z dnia 2004-08-02 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju spółki "Zdrowie" w latach 2005 - 2014 Administrator Portalu 2009-04-23 14:22:02
Uchwała XXIV/170/04 z dnia 2004-08-02 o zmianie uchwały nr XIX/119/2004 z dnia 1 marca 2004r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2004 Administrator Portalu 2009-04-23 14:21:39
Uchwała XXIV/169/04 z dnia 2004-08-02 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju spółki "Zdrowie" w latach 2005 - 2014 Administrator Portalu 2009-04-23 14:20:19
Uchwała XXIV/168/04 z dnia 2004-08-02 w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki "Zdrowie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie Administrator Portalu 2009-04-23 14:18:26
Uchwała XXIV/168/04 z dnia 2004-08-02 w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki "Zdrowie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie Administrator Portalu 2009-04-23 14:17:51
Uchwała XXIV/169/04 z dnia 2004-08-02 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju spółki "Zdrowie" w latach 2005 - 2014 Administrator Portalu 2009-04-23 14:17:36
Uchwała XXIV/170/04 z dnia 2004-08-02 o zmianie uchwały nr XIX/119/2004 z dnia 1 marca 2004r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2004 Administrator Portalu 2009-04-23 14:17:18
Uchwała XXIV/171/04 z dnia 2004-08-02 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu na lata 2004 - 2011" Administrator Portalu 2009-04-23 14:17:07
Uchwała XXIV/172/04 z dnia 2004-08-02 w sprawie uchwalenia zmian do Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Kwidzyńskiego Administrator Portalu 2009-04-23 14:16:54
Uchwała XXV/178/04 z dnia 2004-08-30 w sprawie odwołania sekretarza powiatu Administrator Portalu 2009-04-23 14:16:40
Uchwała XXV/177/04 z dnia 2004-08-30 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/152/2004 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie powierzenia Gminie Gardeja prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu do Administrator Portalu 2009-04-23 14:16:24
Uchwała XXV/176/04 z dnia 2004-08-30 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie kwidzyńskim przewidzianych do funkcjonowania od 1 września 2004 r. Administrator Portalu 2009-04-23 14:16:10
Uchwała XXV/175/04 z dnia 2004-08-30 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/129/2004 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON w 2004 roku Administrator Portalu 2009-04-23 14:15:55
Uchwała XXV/174/04 z dnia 2004-08-30 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego w Kwidzynie przy Administrator Portalu 2009-04-23 14:15:38
Uchwała XXV/173/04 z dnia 2004-08-30 w sprawie przyjęcia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR XXXII/220/2013 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R.) Administrator Portalu 2009-04-23 14:15:21
Uchwała XXV/179/04 z dnia 2004-08-30 w sprawie powołania sekretarza powiatu Administrator Portalu 2009-04-23 14:14:58
Uchwała XLII/Nr 311/05 z dnia 2005-12-12 o zmianie uchwały nr XXX/225/2005 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2005. Administrator Portalu 2009-04-23 14:12:13
Uchwała XLII/Nr 302/05 z dnia 2005-12-12 w sprawie wyboru banku do obsługi bankowej budżetu powiatu kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-23 14:11:43
Uchwała XLII/Nr 303/05 z dnia 2005-12-12 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. Administrator Portalu 2009-04-23 14:11:11
Uchwała XLII/Nr 304/05 z dnia 2005-12-12 w sprawie uchwalenia zmian do Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego Administrator Portalu 2009-04-23 14:09:10
Uchwała XLII/Nr 305/05 z dnia 2005-12-12 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości lokalowej przy ul. Kwidzyńskiej 4 w Prabutach Administrator Portalu 2009-04-23 14:07:56
Uchwała XLII/Nr 306/05 z dnia 2005-12-12 w sprawie planu pracy Rady Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2006. Administrator Portalu 2009-04-23 14:07:29
Uchwała XLII/Nr 307/05 z dnia 2005-12-12 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2005. Administrator Portalu 2009-04-23 14:06:57
Uchwała XLII/Nr 308/05 z dnia 2005-12-12 w sprawie uchylenia Uchwały nr XXVI/176/2000 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 27 listopada 2000r. w sprawie przyjęcia założeń dotyczących "Funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Ratownictwa na terenie powiatu kwidzyńskiego" Administrator Portalu 2009-04-23 14:06:16