Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała V/38/07 z dnia 2007-02-26 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/329/2006 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie powierzenia zadań powiatu w zakresie powiatowej biblioteki publicznej Administrator Portalu 2009-04-08 11:41:12
Uchwała V/43/07 z dnia 2007-02-26 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych rady powiatu na rok 2007. Administrator Portalu 2009-04-08 11:40:38
Uchwała V/42/07 z dnia 2007-02-26 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Administrator Portalu 2009-04-08 11:39:32
Uchwała V/41/07 z dnia 2007-02-26 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację inwestycji pn. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych w powiecie sztumskim i Administrator Portalu 2009-04-08 11:38:46
Uchwała V/40/07 z dnia 2007-02-26 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowa Administrator Portalu 2009-04-08 11:37:31
Uchwała V/39/07 z dnia 2007-02-26 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i niepublicznych placówek Administrator Portalu 2009-04-08 11:36:15
Uchwała V/37/07 z dnia 2007-02-26 w sprawie powołania zespołu problemowego do spraw rolnictwa Administrator Portalu 2009-04-08 11:35:15
Uchwała V/37/07 z dnia 2007-02-26 w sprawie powołania zespołu problemowego do spraw rolnictwa Administrator Portalu 2009-04-08 11:34:38
Uchwała V/39/07 z dnia 2007-02-26 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i niepublicznych placówek Administrator Portalu 2009-04-08 11:34:26
Uchwała V/40/07 z dnia 2007-02-26 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowa Administrator Portalu 2009-04-08 11:34:14
Uchwała V/41/07 z dnia 2007-02-26 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację inwestycji pn. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych w powiecie sztumskim i Administrator Portalu 2009-04-08 11:34:00
Uchwała V/42/07 z dnia 2007-02-26 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Administrator Portalu 2009-04-08 11:33:43
Uchwała V/43/07 z dnia 2007-02-26 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych rady powiatu na rok 2007. Administrator Portalu 2009-04-08 11:33:31
Uchwała V/38/07 z dnia 2007-02-26 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/329/2006 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie powierzenia zadań powiatu w zakresie powiatowej biblioteki publicznej Administrator Portalu 2009-04-08 11:33:19
Uchwała V/44/07 z dnia 2007-02-26 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2007. Administrator Portalu 2009-04-08 11:33:08
Uchwała IV/36/07 z dnia 2007-01-29 w sprawie odwołania sekretarza powiatu Administrator Portalu 2009-04-08 11:31:31
Uchwała IV/26/07 z dnia 2007-01-29 w sprawie obsadzenia mandatu Administrator Portalu 2009-04-08 11:31:01
Uchwała IV/27/07 z dnia 2007-01-29 w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2007 Administrator Portalu 2009-04-08 11:28:54
Uchwała IV/27/07 z dnia 2007-01-29 w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2007 Administrator Portalu 2009-04-08 11:26:12
Uchwała IV/27/07 z dnia 2007-01-29 w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2007 Administrator Portalu 2009-04-08 11:24:01
Uchwała IV/32/07 z dnia 2007-01-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 2007. Administrator Portalu 2009-04-08 11:17:34
Uchwała IV/29/07 z dnia 2007-01-29 w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Program wyrównywania różnic między regionami" w 2007 roku Administrator Portalu 2009-04-08 11:11:09
Uchwała IV/27/07 z dnia 2007-01-29 w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2007 Administrator Portalu 2009-04-08 11:10:39
Uchwała IV/28/07 z dnia 2007-01-29 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. Administrator Portalu 2009-04-08 11:07:02
Uchwała IV/29/07 z dnia 2007-01-29 w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Program wyrównywania różnic między regionami" w 2007 roku Administrator Portalu 2009-04-08 11:05:40
Uchwała IV/30/07 z dnia 2007-01-29 w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i mło Administrator Portalu 2009-04-08 11:04:30
Uchwała IV/31/07 z dnia 2007-01-29 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych rady powiatu na rok 2007. Administrator Portalu 2009-04-08 11:03:49
Uchwała IV/33/07 z dnia 2007-01-29 w sprawie darowizny nieruchomości przy ul. Staszica w Kwidzynie Administrator Portalu 2009-04-08 11:01:13
Uchwała IV/34/07 z dnia 2007-01-29 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu powiatowego do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kwidzynie Administrator Portalu 2009-04-08 11:00:33
Uchwała IV/25/07 z dnia 2007-01-29 w sprawie obsadzenia mandatu Administrator Portalu 2009-04-08 10:59:38
Uchwała IV/35/07 z dnia 2007-01-29 w sprawie powołania komisji stałych, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego. Administrator Portalu 2009-04-08 10:59:29
Uchwała IV/25/07 z dnia 2007-01-29 w sprawie obsadzenia mandatu Administrator Portalu 2009-04-08 10:58:47
Uchwała IV/25/07 z dnia 2007-01-29 w sprawie obsadzenia mandatu Administrator Portalu 2009-04-08 10:57:57
Uchwała IV/35/07 z dnia 2007-01-29 w sprawie powołania komisji stałych, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego. Administrator Portalu 2009-04-08 10:57:44
Uchwała IV/34/07 z dnia 2007-01-29 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu powiatowego do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kwidzynie Administrator Portalu 2009-04-08 10:57:33
Uchwała IV/33/07 z dnia 2007-01-29 w sprawie darowizny nieruchomości przy ul. Staszica w Kwidzynie Administrator Portalu 2009-04-08 10:57:21
Uchwała IV/31/07 z dnia 2007-01-29 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych rady powiatu na rok 2007. Administrator Portalu 2009-04-08 10:57:03
Uchwała IV/30/07 z dnia 2007-01-29 w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i mło Administrator Portalu 2009-04-08 10:56:41
Uchwała IV/29/07 z dnia 2007-01-29 w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Program wyrównywania różnic między regionami" w 2007 roku Administrator Portalu 2009-04-08 10:56:18
Uchwała IV/28/07 z dnia 2007-01-29 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. Administrator Portalu 2009-04-08 10:56:04