Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 150/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 września 2008r. w sprawie powierzenia realizacji zadań wynikających z umowy Nr WRR/000052/11/D z dnia 26 sierpnia 2008 roku o dofinansowanie projektów w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami". Administrator Portalu 2009-04-14 14:03:13
Uchwała Nr 149/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 września 2008r. w sprawie powierzenia realizacji zadań wynikających z umowy Nr WRR/000051/11/D z dnia 26 sierpnia 2008 roku na realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego "Programu wyrównywania różnic między regionami". Administrator Portalu 2009-04-14 14:02:22
Uchwała Nr 148/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 września 2008r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii drogi gminnej. Administrator Portalu 2009-04-14 14:01:25
Uchwała Nr 147/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody "Zdrowie" sp. z o.o. na poddzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-14 14:00:57
Uchwała Nr 147/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody "Zdrowie" sp. z o.o. na poddzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-14 14:00:33
Uchwała Nr 148/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 września 2008r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii drogi gminnej. Administrator Portalu 2009-04-14 14:00:22
Uchwała Nr 149/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 września 2008r. w sprawie powierzenia realizacji zadań wynikających z umowy Nr WRR/000051/11/D z dnia 26 sierpnia 2008 roku na realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego "Programu wyrównywania różnic między regionami". Administrator Portalu 2009-04-14 14:00:10
Uchwała Nr 150/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 września 2008r. w sprawie powierzenia realizacji zadań wynikających z umowy Nr WRR/000052/11/D z dnia 26 sierpnia 2008 roku o dofinansowanie projektów w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami". Administrator Portalu 2009-04-14 13:59:56
Uchwała Nr 151/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 września 2008r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów Akademii Medycznych o kierunku lekarskim w Polsce. Administrator Portalu 2009-04-14 13:59:43
Uchwała Nr 152/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 września 2008r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2008r. Administrator Portalu 2009-04-14 13:59:33
Uchwała Nr 146/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert oraz powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki raka sutka, w ramach profilaktyki i promocji zdrowia mieszkańców powiatu kwidzyńskiego w roku 2008. Administrator Portalu 2009-04-14 13:59:05
Uchwała Nr 145/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2008r. Administrator Portalu 2009-04-14 13:58:30
Uchwała Nr 144/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Administrator Portalu 2009-04-14 13:56:50
Uchwała Nr 143/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie ustanowienia zabezpieczeń wykonania Umowy Nr 20/UM/DPS/PFRON/08 o dofinansowanie robót budowlanych w obiekcie służącym rehabilitacji ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w roku 2008 zawartej w dniu 14 lipca 2008r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Kwidzynie a Samorządem Województwa Pomorskiego. Administrator Portalu 2009-04-14 13:56:06
Uchwała Nr 142/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 sierpnia 2008r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii drogi gminnej. Administrator Portalu 2009-04-14 13:55:29
Uchwała Nr 140/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 sierpnia 2008r. w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za I półrocze 2008 roku. Administrator Portalu 2009-04-14 13:53:16
Uchwała Nr 140/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 sierpnia 2008r. w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za I półrocze 2008 roku. Administrator Portalu 2009-04-14 13:50:35
Uchwała Nr 141/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 sierpnia 2008r. w sprawie harmonogramu budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres III kwartału 2008r. Administrator Portalu 2009-04-14 13:50:14
Uchwała Nr 142/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 sierpnia 2008r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii drogi gminnej. Administrator Portalu 2009-04-14 13:49:55
Uchwała Nr 143/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie ustanowienia zabezpieczeń wykonania Umowy Nr 20/UM/DPS/PFRON/08 o dofinansowanie robót budowlanych w obiekcie służącym rehabilitacji ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w roku 2008 zawartej w dniu 14 lipca 2008r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Kwidzynie a Samorządem Województwa Pomorskiego. Administrator Portalu 2009-04-14 13:49:38
Uchwała Nr 144/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Administrator Portalu 2009-04-14 13:49:14
Uchwała Nr 145/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2008r. Administrator Portalu 2009-04-14 13:49:00
Uchwała Nr 146/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert oraz powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki raka sutka, w ramach profilaktyki i promocji zdrowia mieszkańców powiatu kwidzyńskiego w roku 2008. Administrator Portalu 2009-04-14 13:48:43
Uchwała Nr 139/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w 2008 roku w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych pn. "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji leczniczej, społecznej i zabiegowej zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności". Administrator Portalu 2009-04-14 13:47:41
Uchwała Nr 138/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 lipca 2008r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. Administrator Portalu 2009-04-14 13:46:44
Uchwała Nr 137/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii drogi gminnej. Administrator Portalu 2009-04-14 13:46:05
Uchwała Nr 136/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 3 lipca 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej. Administrator Portalu 2009-04-14 13:45:29
Uchwała Nr 135/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 3 lipca 2008r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego zleconego przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. Administrator Portalu 2009-04-14 13:44:50
Uchwała Nr 135/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 3 lipca 2008r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego zleconego przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. Administrator Portalu 2009-04-14 13:43:27
Uchwała Nr 136/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 3 lipca 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej. Administrator Portalu 2009-04-14 13:43:10
Uchwała Nr 137/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii drogi gminnej. Administrator Portalu 2009-04-14 13:42:59
Uchwała Nr 138/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 lipca 2008r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. Administrator Portalu 2009-04-14 13:42:39
Uchwała Nr 139/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w 2008 roku w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych pn. "Wspieranie działań w zakresie integracji oraz szeroko rozumianej rehabilitacji leczniczej, społecznej i zabiegowej zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności". Administrator Portalu 2009-04-14 13:42:28
Uchwała Nr 134/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2008r. Administrator Portalu 2009-04-14 13:41:15
Uchwała Nr 133/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej. Administrator Portalu 2009-04-14 13:40:01
Uchwała Nr 132/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 30 czerwca 2008r. Administrator Portalu 2009-04-14 13:39:18
Uchwała Nr 131/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej. Administrator Portalu 2009-04-14 13:38:00
Uchwała Nr 130/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki - "Zdrowie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-14 13:37:24
Uchwała Nr 129/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania powiatu kwidzyńskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Kwidzyński Park Przemysłowo - Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowosci Górki gmina Kwidzyn. Administrator Portalu 2009-04-14 13:36:51
Uchwała Nr 128/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 czerwca 2008r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. Administrator Portalu 2009-04-14 13:35:56