Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Oświadczenia majątkowe za rok 2003 ( II Kadencja 2002-2006 ) - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-22 12:05:40
- dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-22 11:59:19
xxx - xxx - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-22 10:26:12
xxx - xxx - dokument usunięty Administrator Portalu 2009-04-22 10:25:37
Uchwała Nr 12/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia rocznego planu audytu wewnętrznego. Administrator Portalu 2009-04-20 14:56:48
Uchwała Nr 10/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. Administrator Portalu 2009-04-20 14:55:48
Uchwała Nr 9/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 143/04 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 11 MARCA 2004R.) (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 98/08 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 STYCZNIA 2008R.) Administrator Portalu 2009-04-20 14:55:36
Uchwała Nr 11/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznych. Administrator Portalu 2009-04-20 14:55:07
Uchwała Nr 11/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznych. Administrator Portalu 2009-04-20 14:54:58
Uchwała Nr 10/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. Administrator Portalu 2009-04-20 14:54:18
Uchwała Nr 9/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 143/04 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 11 MARCA 2004R.) (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 98/08 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 STYCZNIA 2008R.) Administrator Portalu 2009-04-20 14:53:42
Uchwała Nr 5/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały nr 403/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 marca 2006 r., w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu "Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentó" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-20 14:52:58
Uchwała Nr 6/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały nr 404/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 marca 2006 r., w sprawie zatwierdzenia wniosku do dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006, Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, pt. "Doświadczeni i Dynamiczni 2006-2007". Administrator Portalu 2009-04-20 14:49:40
Uchwała Nr 7/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2006-12-21 w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2006r. Administrator Portalu 2009-04-20 14:48:56
Uchwała Nr 7/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2006-12-21 w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2006r. Administrator Portalu 2009-04-20 14:48:44
Uchwała Nr 8/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie powołania zespołu opiniującego złożone oferty w sprawie organizowania zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego w 2007 roku oraz prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w 2007 roku. Administrator Portalu 2009-04-20 14:47:30
Uchwała Nr 4/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2006r. Administrator Portalu 2009-04-20 14:47:05
Uchwała Nr 3/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody "ZDROWIE" sp. z o.o. na poddzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-20 14:45:39
Uchwała Nr 2/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach projektu nr Z/2.22/II/2.2/33/01/06 "Eurostypendia dla studentów - edycja 2006/2007" realizowanego w ramach Działania 2.2.2 "Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentó" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-20 14:45:11
Uchwała Nr 1/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach projektu nr Z/2.22/II/2.2/32/01/06 "Eurostypendia dla uczniów - edycja 2006/2007" realizowanego w ramach Działania 2.2.1 "Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-20 14:44:45
Uchwała Nr 1/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach projektu nr Z/2.22/II/2.2/32/01/06 "Eurostypendia dla uczniów - edycja 2006/2007" realizowanego w ramach Działania 2.2.1 "Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-20 14:44:00
Uchwała Nr 2/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach projektu nr Z/2.22/II/2.2/33/01/06 "Eurostypendia dla studentów - edycja 2006/2007" realizowanego w ramach Działania 2.2.2 "Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentó" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-20 14:43:46
Uchwała Nr 3/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody "ZDROWIE" sp. z o.o. na poddzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Kwidzyńskiego. Administrator Portalu 2009-04-20 14:43:35
Uchwała Nr 4/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2006r. Administrator Portalu 2009-04-20 14:43:21
Uchwała Nr 8/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie powołania zespołu opiniującego złożone oferty w sprawie organizowania zastępczych form opieki i wychowania rodzinnego w 2007 roku oraz prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w 2007 roku. Administrator Portalu 2009-04-20 14:42:44
Uchwała Nr 7/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2006-12-21 w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2006r. Administrator Portalu 2009-04-20 14:42:25
Uchwała Nr 6/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały nr 404/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 marca 2006 r., w sprawie zatwierdzenia wniosku do dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) 2004-2006, Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, pt. "Doświadczeni i Dynamiczni 2006-2007". Administrator Portalu 2009-04-20 14:42:11
Uchwała Nr 5/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały nr 403/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 marca 2006 r., w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu "Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentó" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. Administrator Portalu 2009-04-20 14:41:57
Uchwała Nr 9/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Kwidzyński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 143/04 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 11 MARCA 2004R.) (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 98/08 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 STYCZNIA 2008R.) Administrator Portalu 2009-04-20 14:41:39
Uchwała Nr 10/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. Administrator Portalu 2009-04-20 14:41:28
Uchwała Nr 11/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznych. Administrator Portalu 2009-04-20 14:41:17
Uchwała Nr 12/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia rocznego planu audytu wewnętrznego. Administrator Portalu 2009-04-20 14:41:05
Uchwała Nr 465/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2006r. Administrator Portalu 2009-04-20 14:40:25
Uchwała Nr 464/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kwidzynie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 27 listopada 2006r. Administrator Portalu 2009-04-20 14:39:00
Uchwała Nr 463/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 listopada 2006r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2007. Administrator Portalu 2009-04-20 14:38:04
Uchwała Nr 463/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 listopada 2006r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2007. Administrator Portalu 2009-04-20 14:37:27
Uchwała Nr 462/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2006r. Administrator Portalu 2009-04-20 14:34:50
Uchwała Nr 462/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2006r. Administrator Portalu 2009-04-20 14:33:21
Uchwała Nr 463/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 14 listopada 2006r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2007. Administrator Portalu 2009-04-20 14:33:07
Uchwała Nr 464/06 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kwidzynie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 27 listopada 2006r. Administrator Portalu 2009-04-20 14:32:55