Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 88/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie programu naprawczego na lata 2007-2008 Placówki Rodzinnej w Postolinie. Administrator Portalu 2009-04-20 09:10:50
Uchwała Nr 87/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie programu naprawczego na lata 2007-2008 Placówki Rodzinnej w Sadlinkach. Administrator Portalu 2009-04-20 09:09:12
Uchwała Nr 86/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia programu naprawczego na lata 2007-2010 Domu Dziecka w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-20 09:07:34
Uchwała nr 195/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej w ramach projektu "Eurostypendia dla uczniów - edycja 2008/2009" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa. Magdalena Pakalska 2009-04-20 08:04:08
Uchwała nr 195/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej w ramach projektu "Eurostypendia dla uczniów - edycja 2008/2009" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa. Magdalena Pakalska 2009-04-20 08:03:01
Uchwała Nr 194/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie harmonogramu budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres II kwartału 2009r. Magdalena Pakalska 2009-04-20 08:00:18
Uchwała Nr 194/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie harmonogramu budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres II kwartału 2009r. Magdalena Pakalska 2009-04-20 07:58:32
Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - dokument usunięty Magdalena Pakalska 2009-04-17 15:02:26
Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - dokument usunięty Magdalena Pakalska 2009-04-17 15:02:05
Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - dokument usunięty Magdalena Pakalska 2009-04-17 15:01:40
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Powiatu Kwidzyńskiego - dokument usunięty Magdalena Pakalska 2009-04-17 14:56:37
Uchwała Nr 193/ 09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego na 2009 r. Magdalena Pakalska 2009-04-17 14:54:01
Uchwała Nr 190a/09 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Eurostypendia dla uczniów" edycja 2008/2009" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa. Magdalena Pakalska 2009-04-17 13:43:08
Uchwała Nr 85/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka im. Marii Konopnickiej w Kwidzynie. (UCHYLA SIĘ UCHWAŁĘ NR 128/2004 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 12 LUTEGO 2004R.)(UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 26/15 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 26 LUTEGO 2015R.) Administrator Portalu 2009-04-16 14:52:40
Uchwała Nr 85/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka im. Marii Konopnickiej w Kwidzynie. (UCHYLA SIĘ UCHWAŁĘ NR 128/2004 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 12 LUTEGO 2004R.)(UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 26/15 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 26 LUTEGO 2015R.) Administrator Portalu 2009-04-16 14:45:30
Uchwała Nr 86/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia programu naprawczego na lata 2007-2010 Domu Dziecka w Kwidzynie. Administrator Portalu 2009-04-16 14:45:17
Uchwała Nr 87/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie programu naprawczego na lata 2007-2008 Placówki Rodzinnej w Sadlinkach. Administrator Portalu 2009-04-16 14:44:57
Uchwała Nr 88/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie programu naprawczego na lata 2007-2008 Placówki Rodzinnej w Postolinie. Administrator Portalu 2009-04-16 14:44:45
Uchwała Nr 89/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie zmiany budżetu powiatu kwidzyńskiego na 2007r. Administrator Portalu 2009-04-16 14:44:31
Uchwała Nr 90/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie harmonogramu budżetu powiatu kwidzyńskiego na okres IV kwartału 2007r. Administrator Portalu 2009-04-16 14:44:18
Uchwała Nr 91/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2007r. Administrator Portalu 2009-04-16 14:43:59
Uchwała Nr 92/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 388/06 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 26 STYCZNIA 2006R.)( UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 46/15 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 28 MAJA 2015R.) Administrator Portalu 2009-04-16 14:43:39
Uchwała Nr 93/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie powołania zespołu opiniującego złożone oferty w sprawie prowadzenia Niepublicznego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w 2008 roku oraz prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w 2008r. Administrator Portalu 2009-04-16 14:43:23
Uchwała Nr 84/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2008. Administrator Portalu 2009-04-16 14:32:44
Uchwała Nr 84/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2008. Administrator Portalu 2009-04-16 14:32:20
Uchwała Nr 84/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2008. Administrator Portalu 2009-04-16 14:30:52
Uchwała Nr 83/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 31 października 2007r. w sprawie przyjęcia rocznego planu audytu wewnętrznego Administrator Portalu 2009-04-16 14:24:18
Uchwała Nr 82/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 października 2007r. w sprawie przyjęcia projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu kwidzyńskiego na lata 2007-2011. Administrator Portalu 2009-04-16 14:23:31
Uchwała Nr 82/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 października 2007r. w sprawie przyjęcia projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu kwidzyńskiego na lata 2007-2011. Administrator Portalu 2009-04-16 14:23:20
Uchwała Nr 81/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 października 2007r. w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Starosty Powiatu Kwidzyńskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. Administrator Portalu 2009-04-16 14:20:12
Uchwała Nr 80/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 października 2007r. w sprawie zgody dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Malborskiej w Kwidzynie na rozliczenie mediów dla potrzeb Domu Dziecka i NZOZ Hospicjum w obiektach przy ul. Malborskiej. Administrator Portalu 2009-04-16 14:14:54
Uchwała Nr 79/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 października 2007r. w sprawie zgłoszenia kandydata do Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Wisły. Administrator Portalu 2009-04-16 14:14:00
Uchwała Nr 78/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 października 2007r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów Akademii Medycznych o kierunku lekarskim w Polsce. Administrator Portalu 2009-04-16 14:12:20
Uchwała Nr 77/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 października 2007r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej. Administrator Portalu 2009-04-16 14:11:42
Uchwała Nr 77/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 października 2007r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej. Administrator Portalu 2009-04-16 14:03:16
Uchwała Nr 78/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 października 2007r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów Akademii Medycznych o kierunku lekarskim w Polsce. Administrator Portalu 2009-04-16 14:03:02
Uchwała Nr 79/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 11 października 2007r. w sprawie zgłoszenia kandydata do Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Wisły. Administrator Portalu 2009-04-16 14:02:50
Uchwała Nr 80/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 października 2007r. w sprawie zgody dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Malborskiej w Kwidzynie na rozliczenie mediów dla potrzeb Domu Dziecka i NZOZ Hospicjum w obiektach przy ul. Malborskiej. Administrator Portalu 2009-04-16 14:02:33
Uchwała Nr 81/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 17 października 2007r. w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Starosty Powiatu Kwidzyńskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. Administrator Portalu 2009-04-16 14:01:12
Uchwała Nr 82/07 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 października 2007r. w sprawie przyjęcia projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu kwidzyńskiego na lata 2007-2011. Administrator Portalu 2009-04-16 14:00:57