Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XLIX/364/06 z dnia 2006-06-26 w sprawie zatwierdzenia projektu "Komputer i angielski m. in. dla pracowników administracji w powiecie kwidzyńskim - kontynuacja" w ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.

Uchwała Nr XLIX/364/2006

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 26 czerwca 2006 r.

 

w sprawie zatwierdzenia projektu "Komputer i angielski m. in. dla pracowników administracji w powiecie kwidzyńskim - kontynuacja" w ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie", finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.

 

           Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 5a i art. 68 a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 200, poz. 2051 z późn. zm.) wraz z dokumentami uszczegóławiającymi

 

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

1.      Zatwierdza się projekt ?Komputer i angielski m. in. dla pracowników administracji w powiecie kwidzyńskim - kontynuacja? w ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - ?Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie?, finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

2.      Powierza się realizację projektu podległej jednostce: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Kwidzynie.

3.      Upoważnia się Zarząd Powiatu do wydania imiennego pełnomocnictwa dla Dyrektora ZSP Nr 4 w Kwidzynie do podejmowania decyzji wiążących w zakresie realizacji projektu.

 

§ 2.

 

W przypadku uzyskania środków na realizację projektu, upoważnia się Zarząd Powiatu do podejmowania decyzji związanych z zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Uzasadnienie

 

W związku ze stwierdzonym zapotrzebowaniem na szkolenie w zakresie projektu ?Komputer i angielski m. in. dla pracowników administracji w powiecie kwidzyńskim - kontynuacja? w ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - ?Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie?, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Kwidzynie przygotowało projekt wyżej wymienionego programu.

Środki finansowe na powyższy projekt pochodzić będą z Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego (75%) oraz Budżetu Państwa (25%).

W celu pozyskania środków finansowych CKU w ZSP Nr 4 zamierza przystąpić do konkursu na projekty w ramach Działania 2.1 ZPORR. Realizacja projektu uwarunkowana jest uzyskaniem wyżej wymienionych środków finansowych.

Zgodnie z Uzupełnieniem ZPORR 2004-2006 celem Działania 2.1 ?Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie? jest zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców i ich zdolności w zakresie dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów regionalnego rynku pracy w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, a także lepsze dostosowanie potrzeb szkoleniowych i kwalifikacji mieszkańców do wymogów regionalnego rynku pracy poprzez monitoring regionalnego rynku pracy i upowszechnianie zebranych informacji.

W związku z zamiarem przystąpienia do konkursu w ramach Działania 2.1 wymogiem formalnym Instytucji Wdrażającej - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku jest zatwierdzenie projektu przez Radę Powiatu.

            Wymagana jest również decyzja Rady Powiatu o powierzeniu realizacji zadania danej jednostce oraz upoważnienie Rady Powiatu dla Zarządu Powiatu do wydania imiennego pełnomocnictwa dla dyrektora jednostki do podejmowania wiążących decyzji w zakresie realizowanego projektu.

            W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 23-04-2009 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Świątkowska 03-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 22-11-2010 18:38