Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XXXVI/215/2009 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 września 2009r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR XXXVI/262/2014 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 31 MARCA 2014 R.)

Uchwała Nr XXXVI/215/2009
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 28 września 2009r.
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 1 i 4 w związku z art. 91b ust. 1 i 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

                                                                 § 1

Określa się rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania, w formie Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

                                                                § 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

                                                                § 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku. 

                                                         Uzasadnienie

Podjęcie niniejszej Uchwały jest konieczne w celu wykonania zapisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). W związku z art. 91d pkt 1 tej ustawy kompetencje organu prowadzącego w tym zakresie wykonuje Rada Powiatu.
Zgodnie z nowelizacją art. 72 ust. 1 ustawy Karty Nauczyciela, niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organ prowadzący szkoły jest zobowiązany do przeznaczenia corocznie w budżecie odpowiednich środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Uprawnienia do świadczeń pomocy zdrowotnej nauczyciele zachowują po przejściu na emeryturę lub rentę bez względu na datę przejścia na emeryturę lub rentę.
Wolą ustawodawcy jest powierzenie administrowania funduszem na pomoc zdrowotną organowi prowadzącemu szkołę, a nowa wykładnia prawna w tym zakresie umiejscawia komisje zdrowotne przy organie prowadzącym.
Ponadto organ prowadzący jest zobowiązany do określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania, które zawiera Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
 

Załączniki do uchwał:
1. załącznik do uchwały - regulamin
2. załącznik nr 1 do uchwały
3. załącznik nr 2 do uchwały
4. załącznik do regulaminu - oświadczenie
5. załącznik do regulaminu - rejestr wniosków

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Pakalska 02-10-2009 14:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 07-04-2014 11:55