Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała VI/45/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie obsadzenia mandatu 2009-04-08 11:54
dokument Uchwała VI/46/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu w roku 2006. 2009-04-08 12:20
dokument Uchwała VI/47/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2006. 2009-04-08 12:18
dokument Uchwała VI/48/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w roku 2006. 2009-04-08 12:17
dokument Uchwała VI/49/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w roku 2006 2009-04-08 12:16
dokument Uchwała VI/50/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie za rok 2006 2009-04-08 12:16
dokument Uchwała VI/51/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007 - 2010" 2010-11-17 15:35
dokument Uchwała VI/52/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 r. 2009-04-08 12:14
dokument Uchwała VI/53/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie uchwalenia programu operacyjnego Program poprawy stanu infrastruktury technicznej i społecznej w powiecie kwidzyńskim na lata 2007-2010 w ramach Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego. 2010-11-17 15:35
dokument Uchwała VI/54/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie uchwalenia programów operacyjnych Program poprawy stanu środowiska oraz gospodarki odpadami w powiecie kwidzyńskim na lata 2007-2010 oraz Program rozwoju energii odnawialnej w powiecie kw 2009-04-08 12:12
dokument Uchwała VI/55/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie uchwalenia programu operacyjnego Program ograniczenia wykluczenia społecznego i pomocy dzieciom oraz rodzinie w powiecie kwidzyńskim na lata 2007-2010 w ramach Strategii Rozwoju Społeczno 2009-04-08 12:10
dokument Uchwała VI/56/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie uchwalenia programu operacyjnego Program wszechstronnego rozwoju gospodarczego powiatu kwidzyńskiego na lata 2007-2010 w ramach Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego. 2010-11-17 15:36
dokument Uchwała VI/57/07 z dnia 2007-03-26 o zmianie uchwały Nr LI/377/2006 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku akademickim 2006/2007 na 2009-04-08 12:08
dokument Uchwała VI/58/07 z dnia 2007-03-26 o zmianie uchwały Nr LI/374/2006 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyj 2009-04-08 12:07
dokument Uchwała VI/59/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie powołania komisji stałych, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego. 2009-04-08 12:07
dokument Uchwała VI/60/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/1999 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich 2009-04-08 12:06
dokument Uchwała VI/61/07 z dnia 2007-03-26 o zmianie uchwały nr IV/27/2007 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2007. 2009-04-08 12:03
dokument Uchwała VI/62/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie powołania sekretarza powiatu 2009-04-08 11:55
dokument Uchwała VI/63/07 z dnia 2007-03-26 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu Kwidzyńskiego do powiadomienia sekretarza i skarbnika powiatu o obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych z pouczeniem o skutku niedopeł 2009-04-08 13:21