Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XLIV/277/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie przyznania Miastu i Gminie Prabuty pomocy finansowej z budżetu powiatu, w formie dotacji celowej, na pokrycie części kosztów opracowania pn. Analiza uwarunkowań geologiczno gospodarczych związanych z ujęciem i eksploatacją zmineralizowanych wód podziemnych na terenie miasta Prabuty.

Uchwała nr XLIV/277/2010

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 26 kwietnia 2010r. 

w sprawie przyznania Miastu i Gminie Prabuty pomocy finansowej z budżetu powiatu, w formie dotacji celowej, na pokrycie części kosztów opracowania pn. „ Analiza uwarunkowań geologiczno - gospodarczych związanych z ujęciem i eksploatacją zmineralizowanych wód podziemnych na terenie miasta Prabuty ” .

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 15, 22 i art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska ( tj. Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.), w związku z art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:  

§ 1

Udziela się Miastu i Gminie Prabuty pomocy finansowej z budżetu powiatu, w formie dotacji celowej, w wysokości 5084 zł. ( słownie: pięć tysięcy osiemdziesiąt cztery złote ) z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów opracowania pn. „ Analiza uwarunkowań geologiczno - gospodarczych związanych z ujęciem i eksploatacją zmineralizowanych wód podziemnych na terenie miasta Prabuty ”.

§2  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE:

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty, zwrócił się do Starosty Kwidzyńskiego z prośbą o wsparcie finansowe dla wykonania opracowania pn. „ Analiza uwarunkowań geologiczno - gospodarczych związanych z ujęciem i eksploatacją zmineralizowanych wód podziemnych na terenie miasta Prabuty ”. Oferta wykonania opracowania wpłynęła do Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty od Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie. Dokumentacja ma dostarczyć informację o dostępnych zasobach wód podziemnych, które mogłyby znaleźć zastosowanie do rozszerzenia oferty leczniczej Szpitala w Prabutach, w tym balneologii, i mogłyby przyczynić się do rozwoju gospodarczego miasta. Dokumentacja ma także przedstawić analizę gospodarczych uwarunkowań wydobycia tych wód.

Powiat Kwidzyński zaproponował pokrycie 1/3 kosztów opracowania dokumentacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 30-04-2010 11:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 30-04-2010 11:26