Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała XLI/Nr 298/05 z dnia 2005-12-05 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/253/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjny 2009-04-23 13:59
dokument Uchwała XLI/Nr 299/05 z dnia 2005-12-05 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/254/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminuprzyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnyc 2009-04-23 14:02
dokument Uchwała XLI/Nr 300/05 z dnia 2005-12-05 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/296/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie zawarcia i zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu "Równać szanse - stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kwidzyńskiego". 2010-11-22 18:45
dokument Uchwała XLI/301/05 z dnia 2005-12-05 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/297/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie zawarcia i zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu "Nasza szansa dla studentów dziś, szansą dla nas na jutro, czyli wsparcie dla studentów powiatu kwidzyńskiego w roku akademickim 2005/2006". 2010-11-22 18:46
dokument Uchwała XLII/Nr 302/05 z dnia 2005-12-12 w sprawie wyboru banku do obsługi bankowej budżetu powiatu kwidzyńskiego. 2009-04-23 14:11
dokument Uchwała XLII/Nr 303/05 z dnia 2005-12-12 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński. 2009-04-23 14:11
dokument Uchwała XLII/Nr 304/05 z dnia 2005-12-12 w sprawie uchwalenia zmian do Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego 2010-11-22 18:46
dokument Uchwała XLII/Nr 305/05 z dnia 2005-12-12 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości lokalowej przy ul. Kwidzyńskiej 4 w Prabutach 2009-04-23 14:07
dokument Uchwała XLII/Nr 306/05 z dnia 2005-12-12 w sprawie planu pracy Rady Powiatu Kwidzyńskiego na rok 2006. 2009-04-23 14:07
dokument Uchwała XLII/Nr 307/05 z dnia 2005-12-12 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2005. 2009-04-23 14:06
dokument Uchwała XLII/Nr 308/05 z dnia 2005-12-12 w sprawie uchylenia Uchwały nr XXVI/176/2000 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 27 listopada 2000r. w sprawie przyjęcia założeń dotyczących "Funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Ratownictwa na terenie powiatu kwidzyńskiego" 2010-11-22 18:47
dokument Uchwała XLII/Nr 309/05 z dnia 2005-12-12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/233/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia28 lutego 2005 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2009-04-23 14:05
dokument Uchwała XLII/Nr 310/05 z dnia 2005-12-12 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej - Europejska debata publiczna na temat przyszłości Unii Europejskiej 2010-11-22 18:47
dokument Uchwała XLII/Nr 311/05 z dnia 2005-12-12 o zmianie uchwały nr XXX/225/2005 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2005. 2009-04-23 14:12