Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr XXVI/180/04 z dnia 2004-09-27 o zmianie uchwały nr XIX/119/2004 z dnia 1 marca 2004r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2004. 2009-04-24 09:36
dokument Uchwała Nr XXVI/181/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie założeń do projektu budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2005. 2009-04-24 09:50
dokument Uchwała Nr XXVI/182/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych w roku 2004 dochodach budżetu powiatu. 2009-04-24 09:49
dokument Uchwała XXVI/ 183/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu powiatowego do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kwidzynie 2009-04-24 09:49
dokument Uchwała XXVI/184/04 z dnia 2004-09-27 sprawie zmiany Uchwały nr VI / 33 / 1999 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 12 kwietnia 1999 r.w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kwid 2009-04-24 09:48
dokument Uchwała XXVI/185/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie zmiany Uchwały nr VI / 34 / 1999 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 12 kwietnia 1999 r.w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 w Kwid 2009-04-24 09:47
dokument Uchwała XXVI/186/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie zmiany Uchwały nr VI / 36 / 1999 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 12 kwietnia 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kwidzynie oraz 2009-04-24 09:47
dokument Uchwała XXVI/187/04 z dnia 2004-09-27 sprawie zmiany Uchwały nr VI / 35 / 1999 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 12 kwietnia 1999 r.w sprawie założenia Gimnazjum Specjalnego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 w Kwidzynie oraz nada 2009-04-24 09:46
dokument Uchwała XXVI/188/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie zmiany Uchwały nr XLV / 324 / 2002 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 3 przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w 2009-04-24 09:46
dokument Uchwała XXVI/ 189/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie zmiany Uchwały nr XLV / 323 / 2002 Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 2 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowa 2009-04-24 09:45
dokument Uchwała XXVI/190/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie zmiany Uchwały nr VI / 41 / 2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Gabriela Narutowicza w Kwidzynie i przeni 2009-04-24 09:45
dokument Uchwała XXVI/191/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/96/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie przekazania prowadzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie samorządowi województwa po 2009-04-24 09:44
dokument Uchwała XXVI/192/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie prowadzenia zadania publicznego w drodze zawarcia porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, kierującymi uczniów oddziałów klas wielozawodowych na kur 2009-04-24 09:43
dokument Uchwała XXVI/193/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie ustalenia formy organizacyjno-prawnej jednostek organizacyjnych Powiatu Kwidzyńskiego. 2009-04-24 09:42
dokument Uchwała XXVI/194/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania opłat za pobyt w domach pomocy społecznej, częściowego lub całkowitego zwalniania z tych opłat, zwrotu należności za okres nieobecności osoby w domu, 2009-04-24 09:50
dokument Uchwała XXVI/195/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie zastępczej do czasu ukończ 2009-04-24 09:38
dokument Uchwała XXVI/196/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo - wychowawczej 2009-04-24 09:37
dokument Uchwała XXVI/197/04 z dnia 2004-09-27 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/129/2004 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2009-04-24 09:51