Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr 269/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zlecanego zadania, wysokości środków na jego realizację, formy zlecenia oraz terminu składania ofert. 2016-05-10 13:39
dokument Uchwała Nr 270/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie powołania pocztu sztandarowego. (TRACI MOC UCHWAŁA NR 190/04 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 20 MAJA 2004R.) (UCHWAŁA STRACIŁA MOC - AKTUALNA UCHWAŁA NR 443/06 ZARZĄDU POWIATU KIDZYŃSKIEGO Z DNIA 29 SIERPNIA 2006R.) 2016-05-20 10:06
dokument Uchwała Nr 271/2004 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 4 listopada 2004r. w sprawie wyboru oferty realizacji zadania publicznego w formie wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 2016-05-10 13:49
dokument Uchwała nr 272/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych będących własnością powiatu Kwidzyńskiego. 2016-05-10 13:51
dokument Uchwała nr 273/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za wynajem, dzierżawę gruntów, lokali i budynków użytkowych stanowiących mienie Powiatu Kwidzyńskiego. (UCHWAŁA STRACIŁA MOC: AKTUALNA UCHWAŁA NR 371/05 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 25 LISTOPADA 2005R.) 2016-05-11 13:04
dokument Uchwała Nr 274/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2005. 2016-05-10 13:56
dokument Uchwała Nr 275/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 listopada 2004r.r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników "Zdrowie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie. 2016-05-10 14:00
dokument Uchwała Nr 276/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie.( TRACI MOC UCHWAŁA NR 154/2001 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 5 KWIETNIA 2001R.) (TRACI MOC UCHWAŁA NR 229/2002 ZARZĄDU POWATU KWIDZYŃSKIEGO Z NIA 31 STYCZNIA 2002R.) (TRACI MOC UCHWAŁA NR 19/2003 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 6 MARCA 2003R.) (UCHWAŁA STRACIŁA MOC: AKTUALNA UCHWAŁA NR 388/06 ZARZĄDU POWIATU KWIDZYŃSKIEGO Z DNIA 26 STYCZNIA 2006R.) 2016-05-10 14:16
dokument Uchwała Nr 277/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych wraz z ich przebiegiem na terenie Gminy Ryjewo. 2016-05-10 14:21
dokument Uchwała Nr 278/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Kwidzyńskiego do akcji "Przejrzysta Polska"2005. 2016-05-10 14:23
dokument Uchwała Nr 278a/04 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia, po wprowadzonych zmianach, projektów "Równy start, równe szanse - stypendia dla uczniów" oraz "Równy start, równe szanse - stypendia dla studentów" w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", finansowanych ze środków Unii Europejskiej-Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. 2016-05-10 14:27