Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XLVII/296/2010 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/169/2004 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju spółki ?Zdrowie? w latach 2005-2014

Uchwała Nr XLVII/296/2010

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

z dnia 30 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/169/2004 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju spółki „Zdrowie” w latach 2005-2014

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami)

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę Nr XXIV/169/2004 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 2 sierpnia 2004r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju spółki „Zdrowie” w latach 2005-2014.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

Rada Powiatu Kwidzyńskiego uchwałą Nr XXIV/169/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 roku przyjęła Strategię rozwoju spółki „Zdrowie” w latach 2005-2014, opracowaną przez ówczesne władze Spółki. Samorząd powiatowy - mając na względzie zapewnienie mieszkańcom powiatu kwidzyńskiego możliwość realizacji podstawowych potrzeb w zakresie lecznictwa szpitalnego, niektórych usług specjalistycznych i fachowej pomocy w przypadkach zagrożenia życia a także poprawy jakości świadczeń zdrowotnych - zobowiązał się do wspierania realizacji Strategii w miarę możliwości budżetu powiatu.

Uchylenie ww. uchwały jest konsekwencją zmian, jakie nastąpiły we władzach Spółki i powstania nowego wieloletniego planu działalności Spółki. Założenia do wieloletniego planu działalności „Zdrowie” Sp. z o.o. zostały przedstawione przez Zarząd Spółki na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 25 czerwca 2010 roku, które zatwierdziło przedstawione założenia. Realizacja zadań wynikających z przyjętych założeń będzie możliwa m.in. dzięki podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki i objęciu przez Powiat Kwidzyński nowoutworzonych 21.509 udziałów, które zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanych położonych w Kwidzynie przy ul. Józefa Hallera 31, o wartości 10.754.500 złotych. Podwyższenie kapitału zakładowego pozwoli na usamodzielnienie Spółki, znacząco wzmocni jej potencjał i umożliwi zabezpieczenie pozyskanym majątkiem zaciąganych kredytów.

W tej sytuacji treść podjętej wcześniej uchwały Nr XXIV/169/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju spółki „Zdrowie” w latach 2005-2014 stała się bezprzedmiotowa.

Wobec powyższego Zarząd Powiatu wnosi o jej uchylenie.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Tarka 03-09-2010 13:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-08-2010
Ostatnia aktualizacja: Justyna Tarka 03-09-2010 13:47