Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Uchwała Nr XXIII/166/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/105/2003 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmian do Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego.

 

Uchwała Nr XXIII / 166 ./ 2004

Rady Powiatu Kwidzyńskiego

  z dnia 28 czerwca 2004 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/105/2003  Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmian do Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego.

            Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Rada powiatu uchwala, co następuje

 

§ 1.

W Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego dopisuje się:

I.                   str. 30a w tytule infrastruktura nowy priorytet w brzmieniu:

 

Priorytet: Budowa infrastruktury teleinformacyjnej elektronicznego obiegu dokumentu

Cele niezbędne

Tworzenie i rozbudowa lokalnych sieci infrastruktury teleinformacyjnej elektronicznego obiegu dokumentów w powiecie

Kierunki działania

Opracowanie mapy lokalizacji centrum sieci teleinformacyjnej w starostwie, gminach, jednostkach organizacyjnych powiatu, służbach, inspekcjach i strażach

Tworzenie lobbingu na rzecz korzystania
z tej infrastruktury przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Cele drugorzędne

Oddziaływanie na rozwój publicznych elektronicznych usług dla ludności
z wykorzystaniem podpisu elektronicznego

Tworzenie dalszych publicznych punktów dostępu do Internetu.

Kierunki działania

Kierunki działania

Monitoring i koordynacja działań na rzecz propagowania podpisu elektronicznego wśród mieszkańców powiatu.

Propagowanie, lobbing i koordynacja działań na rzecz zakładania PIAP
w bibliotekach, szkołach, jednostkach kultury i turystyki.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu.

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

      Starostwo jest zainteresowane złożeniem wniosku o wsparcie środkami unijnymi w ramach funduszy strukturalnych (ZPORR) przygotowywanego wspólnie z Wyższą Szkołą Zarządzania w Kwidzynie, programu inwestycyjnego w zakresie zbudowania centrum usług teleinternetowych w powiecie w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów.

      Przedsięwzięcie to planujemy podzielić na dwa etapy, w ramach których chcemy stworzyć system elektronicznego rejestrowania korespondencji i dokumentów wpływających do starostwa i wychodzących ze starostwa oraz kierowania ich do biuletynu informacji publicznej. W drugim etapie natomiast chcemy zbudować centrum teleinformatyczne służące mieszkańcom powiatu za pośrednictwem gmin, do kontaktów z administracją publiczną.

      Dla poprawnie przygotowywanego wniosku o wsparcie funduszami unijnymi na poziomie 75% przedsięwzięcia inwestycyjnego, tytuł ten musi być ujęty w Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Kwidzyńskiego.

      W związku z powyższym w imieniu zarządu powiatu, wnoszę o przyjęcie proponowanej uchwały w przedłożonej treści.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Portalu 11-11-2010 15:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator Portalu 28-06-2004
Ostatnia aktualizacja: Administrator Portalu 11-11-2010 15:43