Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XIX/117/2004 z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Kwidzyńskiego rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. 2010-11-17 14:33
dokument Uchwała Nr XIX/118/2004 z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w roku 2004. 2010-11-17 14:32
dokument Uchwała Nr XIX /119/2004 z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2004. 2010-11-17 14:30
dokument Uchwała Nr XIX /120/2004 z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie kwidzyńskim przewidzianych do funkcjonowania od 1 września 2004 r. 2010-11-17 14:28
dokument Uchwała Nr XIX /121/2004 z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie przystąpienia do realizacji przez Powiat Kwidzyński "Programu wyrównywania różnic między regionami" Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2010-11-22 19:08
dokument Uchwała Nr XIX/122/2004 z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych na terenie powiatu kwidzyńskiego. 2010-11-17 14:25
dokument Uchwała Nr XX/123/2004 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania ze swojej działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu w roku 2003 oraz istotnych zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego powiatu na rok 2004. 2010-11-17 14:23
dokument Uchwała Nr XX/124/2004 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu w roku 2003 oraz istotnych zagrożeń bezpieczeństwa pożarowego powiatu na rok 2004. 2010-11-17 14:21
dokument Uchwała Nr XX/125/2004 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w roku 2003. 2010-11-17 14:20
dokument Uchwała Nr XX/126/2004 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie ustanowienia Sztandaru Rady Powiatu Kwidzyńskiego oraz jego wystawiania. 2010-11-17 14:00
dokument Uchwała Nr XX/127/2004 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie kredytu hipoteką na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Kwidzyńskiego. 2010-11-17 13:58
dokument Uchwała Nr XX/128/2004 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr I / 8 / 2002 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie wyboru członka zarządu powiatu. 2010-11-17 13:56
dokument Uchwała Nr XX/129/2004 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2004. 2010-11-17 13:55
dokument Uchwała Nr XX/130/2004 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowych szkół ponadpodstawowych w szkoły ponadgimnazjalne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kwidzynie oraz nadania numeru zespołowi. 2010-11-17 13:54
dokument Uchwała Nr XX/131/2004 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie. oraz połączenia w zespół szkół. 2010-11-17 13:51
dokument Uchwała Nr XX/132/2004 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowych szkół ponadpodstawowych w szkoły ponadgimnazjalne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie. 2010-11-17 13:47
dokument Uchwała Nr XX/133/2004 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowych szkół ponadpodstawowych w szkoły ponadgimnazjalne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie. 2010-11-17 13:45
dokument Uchwała Nr XX/134/2004 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowych szkół ponadpodstawowych w szkoły ponadgimnazjalne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie. 2010-11-17 13:42
dokument Uchwała Nr XX/135/2004 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowych szkół ponadpodstawowych w szkoły ponadgimnazjalne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie. 2010-11-17 13:38
dokument Uchwała Nr XX/136/2004 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie wyłączenia szkół dla dorosłych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie. 2010-11-17 13:08
dokument Uchwała Nr XX/137/2004 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie założenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kwidzynie oraz włączenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie. 2010-11-17 13:07
dokument Uchwała Nr XX/138/2004 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kwidzynie. 2010-11-17 13:05
dokument Uchwała Nr XX/139/2004 z dnia 29 marca 2004 r. o zmianie Uchwały Nr XIX / 119 / 2004 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie budżetu powiatu kwidzyńskiego na rok 2004. 2010-11-17 12:44