Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr 126/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Po pierwsze partnerstwo - utworzenie biura partnerstwa powiatowego w powiecie kwidzyńskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII " Promocja integracji społecznej", Działanie 7.2 "Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej", Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym". 2016-07-08 07:19
dokument Uchwała Nr 127/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 5 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii drogi gminnej. 2016-07-08 07:20
dokument Uchwała Nr 128/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 czerwca 2008r. w sprawie określenia szczegółowego rodzaju zadania publicznego przewidzianego do zlecenia, wysokości środków na jego realizację oraz formy zlecenia. 2016-07-08 07:22
dokument Uchwała Nr 129/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania powiatu kwidzyńskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Kwidzyński Park Przemysłowo - Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowosci Górki gmina Kwidzyn. 2016-07-08 07:24
dokument Uchwała Nr 130/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 12 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kwidzyńskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki - "Zdrowie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie. 2016-07-08 07:25
dokument Uchwała Nr 131/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej. 2016-07-08 07:29
dokument Uchwała Nr 132/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 30 czerwca 2008r. 2016-07-08 07:30
dokument Uchwała Nr 133/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Powiatowego Programu na Rzecz Wzrostu Zatrudnienia i Spójności Społecznej. 2016-07-08 07:32
dokument Uchwała Nr 134/08 Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat kwidzyński w 2008r. 2016-07-08 07:33